Rozwój e-kompetencji do 2020 roku w Polsce

07.07.2015
Opracowanie strategii rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce do 2020 roku, zapewnienie lepszej koordynacji działań podmiotów realizujących projekty na rzecz rozwoju e-kompetencji, a także e-aktywizacja pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych to wytyczne dla programów rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce przygotowane przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
logo raportu o kompetencjach cyfrowych
Badanie „Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2” przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, miało na celu ocenę dotychczasowych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności prowadzonych do tej pory projektów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce i za granicą.

Przełom wieków był okresem pogłębionej dyskusji nad rozwojem cyfrowym w Europie. Krajowe dokumenty strategiczne odzwierciedlają te cele, przy czym kontekst podnoszenia kompetencji cyfrowych się z biegiem czasu zmieniał: lata 2004-2006 akcentowały kwestie konkurencyjności na polskim rynku pracy, 2007-2013 traktowały e-kompetencje jako narzędzie rozwoju nowoczesnej gospodarki, upatrując ich komplementarności z e-usługami i e-administracją, a także sygnalizując ich rolę dla rozwoju kapitału ludzkiego.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych uznano w krajowej agendzie warunkiem koniecznym nadrabiania dystansu rozwojowego względem krajów Europy Zachodniej.

źródło: Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2

Takie podejście stawia przed podmiotami odpowiedzialnymi w Polsce za e-integrację wciąż nowe wyzwania, kompatybilne z nieustająco zmieniającym się środowiskiem Internetu.

E-kompetencje to zespół wiedzy, umiejętności i postaw, które pozwalają na efektywne wykorzystywanie technologii cyfrowych w różnych obszarach życia. Pozwalają na efektywne wykorzystywanie nowych technologii w różnych obszarach życia. Dotyczy to nie tylko komputera czy telefonu podłączonego do Internetu, ale również wszelkiego rodzaju automatów typu paczkomaty, bankomaty czy biletomaty. Poza odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, istotna jest także motywacja do rozwoju e-umiejętności. Ich zdobycie jest konieczne do m.in. samorealizacji, bycia aktywnym obywatelem, a także uzyskania szans na zatrudnienie.

Zdaniem autorów raportu, e-kompetencje są zróżnicowane i uwzględniają różne obszary. Ze względu na potrzeby raportu podzielono je na : kompetencje medialne i informacyjne, alfabetyzację cyfrową i internetową oraz alfabetyzację TIK (TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne).

Według ogólnych zasad wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, powyższe umiejętności, w toku dobrych praktyk powinny być przede wszystkim dostępne dla wszystkich i pozbawione barier dostępowych, ekonomicznych i kompetencyjnych.

Ponadto, jako kluczowy aspekt rozwoju e-administracji w raporcie wymienia się wzrost e-kompetencji oraz zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu. Bardzo ważna jest także dostępność i użyteczność publicznych e-usług, szczególnie w kontekście osób starszych i niepełnosprawnych.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na wykluczenie cyfrowe, które staje się dziś znaczącym elementem wykluczenia społecznego.

Polska stoi przed wyzwaniem głównie na poziomie strategicznym rozwoju kompetencji cyfrowych. Autorzy raportu przygotowali rekomendację działań naprawczych określoną Planem rozwoju e-kompetencji do 2020 roku.

Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2.
Materiały powiązane

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie