"Przegląd międzynarodowy": nr 11/2017

08.12.2017
W jedenastym numerze Przeglądu Międzynarodowego można dowiedzieć się, w ilu językach nadawane są programy telewizyjne w Europie, przeczytać o tym, jak nadawcy publiczni w Niemczech i w Holandii współpracują z Netflixem, o tym, jak Francuzi badają reakcje odbiorców mediów, a także, jakie dalsze kroki zamierza podjąć Komisja Europejska w sprawie tzw. „fake news”.
logo Przeglądu Międzynarodowego
Unia Europejska

Kolejne kroki w sprawie fałszywych wiadomości

Komisja Europejska ogłosiła w połowie listopada br. publiczne konsultacje na temat fałszywych wiadomości (tzw. fake news) oraz powoła grupę ekspertów wysokiego szczebla, w której skład mają wchodzić przedstawiciele środowisk akademickich, platform internetowych, mediów informacyjnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Efektem działań grupy ma być opracowanie unijnej strategii, mającej na celu rozwiązanie problemu rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Konsultacje, które mają zebrać opinie na temat działań, jakie można podjąć na szczeblu UE, aby zapewnić obywatelom skuteczne narzędzia do określania wiarygodnych i sprawdzonych informacji i dostosowania się do wyzwań ery cyfrowej, otwarte są do połowy lutego. Wkład oczekiwany jest w trzech głównych obszarach:
Zakres problemu, tj. jak fałszywe wiadomości są postrzegane przez obywateli i zainteresowane strony, jaka jest świadomość dezinformacji online i jakie jest zaufanie do różnych mediów.
Ocena środkówjuż podjętych przez platformy, firmy medialne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się fałszywych wiadomości w Internecie, a także stanowisko w sprawie ról i obowiązków zainteresowanych stron.
Możliwe przyszłe działania mające na celu poprawę dostępu obywateli do wiarygodnych i sprawdzonych informacji oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się dezinformacji w Internecie.
Konsultacje dotyczą tylko takich fałszywych wiadomości i dezinformacji w Internecie, których treść jest legalna, a tym samym jest objęta istniejącymi unijnymi lub krajowymi działaniami legislacyjnymi i samoregulacyjnymi.
Komisja Europejska zaprasza ekspertów do ubiegania się o członkostwo w grupie wysokiego szczebla ds. fałszywych wiadomości, którzy mogliby jej doradzać w kwestii określenia tego zjawiska, określenia ról i obowiązków zainteresowanych stron, uchwycenia międzynarodowego wymiaru, podsumowania stanowisk i sformułowania zaleceń. W miarę możliwości grupa powinna składać się z kilku przedstawicieli z każdej dziedziny wiedzy, niezależnie od tego, czy jest to przedstawiciel środowisk akademickich czy delegacja społeczeństwa obywatelskiego. Komisja dąży do zrównoważonej selekcji ekspertów. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do połowy grudnia. Oczekuje się, że grupa rozpocznie działalność w styczniu 2018 r. i będzie pracować przez kilka miesięcy.

Źródło: Komisja Europejska, 13.11, Next steps against fake news
 


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Bałkany
 
Wsparcie dla mediów publicznych

Europejska Unia Nadawców (EBU) weźmie udział w nowym projekcie finansowanym przez UE w celu wzmocnienia mediów publicznych w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze i Serbii. Jak oświadczyła przedstawicielka EBU, „media publiczne w Bałkanach Zachodnich są nadal bardzo podatne na wpływy polityczne. Ten projekt zapewni pilną pomoc, której potrzebują, aby przeprowadzić odważny program reform i dostosować się do zmieniającego się środowiska medialnego”. EBU ma współpracować z pięcioma innymi organizacjami w celu opracowania projektu: „Pomoc techniczna dla mediów publicznych w Bałkanach Zachodnich”, który otrzyma specjalne finansowanie z UE i będzie prowadzony przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy (IFJ) we współpracy z Europejską Federacją Dziennikarzy (EFJ), austriackim nadawcą publicznym ORF, Bałkańską Siecią Dziennikarstwa Śledczego (BIRN) oraz Biurem Wymiany Wiadomości Eurowizji dla Europy Południowo-Wschodniej (ERNO).

Źródło: Broadband TV New, 02.11, EBU secures funding for Balkan broadcasters

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Chorwacja
 
Wciąż zakłócenia na granicy z Włochami

Chorwacki organ regulacyjny HAKOM stwierdził, że mimo iż nastąpiła znaczna redukcja zakłóceń w odbiorze telewizji cyfrowej w kraju powodowanych przez nadajniki w sąsiednich Włoszech, zakłócenia sygnału stacji radiowych występują w dalszym ciągu. Eksperci HAKOM, we współpracy z ITU przeprowadzili szeroko zakrojone wielomiesięczne badanie zakłóceń pochodzących z Włoch i powodujących problem z odbiorem chorwackiej telewizji i radia wzdłuż wybrzeża Adriatyku i na wyspach. Stwierdzono, że dzięki wyłączeniu niektórych nadajników liczba zakłóceń była niższa niż wcześniej. HAKOM będzie kontynuować starania w celu usunięcia ostatnich zakłóceń, ale nie jest w stanie wydawać bezpośrednich poleceń w sprawie wyłączania, ponieważ nadajniki znajdują się w innym kraju i poza jego jurysdykcją.

Źródło: Broadband TV News, 07.11, Italian actions reduce Croatian TV interference
 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja
 
Reakcje odbiorców pod lupą

Firma specjalizująca się w badaniach audytorium, Médiamétrie, uruchomiła we Francji nową usługę, która mierzy wpływ programu na użytkowników Internetu, analizując charakter i natężenie interakcji na Facebooku i Twitterze. Usługa pod nazwą Social TV Ratings oferuje szeroką gamę wskaźników - wyświetleń, unikalnych autorów, sentymentów i upodobań - które można wykorzystać do ilościowej i jakościowej analizy programów w sieciach społecznościowych. Jak zauważył przedstawiciel firmy: „Prawie 60 proc. osób w wieku od 15 lat wzwyż należy we Francji do sieci społecznościowej, a 4,2 miliona z nich skomentowało w zeszłym miesiącu programy telewizyjne w sieciach społecznościowych, przy czym jest to liczba stale rosnąca. Social TV Ratings pozwala nadawcom analizować zaangażowanie i reakcje odbiorców, dzięki czemu łatwiej można przewidzieć, jakich treści oczekują”.

Źródło: Advanced Television, 20.11, Médiamétrielaunches Social TV Ratings in France
 
Razem przeciwko amerykańskiej dominacji


Dyrektor generalna France Télévisions, Delphine Ernotte, zaapelowała o zwiększenie współpracy pomiędzy prywatnymi a publicznymi nadawcami w Europie w celu przeciwdziałania potencjalnej dominacji podmiotów w rodzaju Netflix i Amazon. W wywiadzie dla Le Figaro pani Ernotte powiedziała, że toczą się już rozmowy z włoskim RAI, niemieckim ZDF, hiszpańską TVE oraz z brytyjską BBC w sprawie powołania do istnienia podmiotu, w który każdy z nadawców zainwestuje 20 mln Euro (razem 100 mln Euro) w celu nagrania w koprodukcji oryginalnego, europejskiego serialu. Planowane jest także utworzenie francuskiej platformy streamingowej we współpracy z Orange i Canal+, która zapewniłaby dostęp do treści CanalPlay, France Télévisions i OCS (kanały filmowe, których operatorem jest Orange). Celem tej inicjatywy jest również stworzenie przeciwwagi dla amerykańskiej dominacji w europejskim sektorze audiowizualnym.

Źródło: Advanced Television, 22.11, France Televisions CEO: unite against OTT players

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Grecja
 
Grecki powrót do Obserwatorium

Grecja ponownie stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, międzynarodowej organizacji działającej przy Radzie Europy. W styczniu tego roku, na skutek zachodzących w tym kraju przemian gospodarczych, Grecja wycofała swoje członkostwo w organizacji. Formalnie oznaczało to, że Obserwatorium nie mogło już służyć doświadczeniem greckim profesjonalistom branży audiowizualnej, choć nadal przekazywało podstawowe fakty i dane o rynku audiowizualnym. Dyrektor wykonawcza Obserwatorium, Susanne Nikoltchev, stwierdziła, że „nie można było po prostu zapomnieć o kraju, który jest jedną z największych kolebek europejskiej kultury i podziela cele polityki audiowizualnej UE. Wyraziła wielką satysfakcję z tego, że Grecja znalazła się wśród 42 członków europejskiej organizacji. Grecja będzie reprezentowana w Radzie Wykonawczej Obserwatorium przez Grecką Narodową Radę ds. Radia i Telewizji.

Źródło: OBS, 20,11, Greece re-joins the European Audiovisual Observatory
 


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Gruzja
 
Gruzińskie media publiczne wspierane przez EBU

Przedstawiciele Europejskiej Unii Nadawców (EBU) spotkali się z gruzińską komisją parlamentarną ds. zagadnień prawnych, aby przedyskutować zgłoszone przez nadawców publicznych (GPB) propozycje nowelizacji ustawy medialnej. EBU ma nadzieję, że przyjęcie poprawek zmniejszy obecne trudności nadawców publicznych i będzie wsparciem dla dalszych ich reform. Podczas spotkania omówiono m.in.: najlepsze praktyki w Europie w zakresie reklamy i instytucjonalnej niezależności finansowej nadawców publicznych.

Źródło: Broadband TV News, 31.10, EBU supports Georgian pubcaster


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Kontrowersje wokół internetowych usług wideo

Hiszpańskie stowarzyszenie reklamy UTECA skrytykowało zasady, na jakich działają firmy takie jak: Netflix, Amazon TV, HBO i Sky. UTECA podkreśliła, że tradycyjna telewizja podlega ścisłym ramom regulacyjnym w odróżnieniu od usług internetowych, które nie podlegają tak skrupulatnej kontroli i jednocześnie, niewiele wnoszą do gospodarki krajowej. Przemysł kreatywny i kulturalny, w którym główną rolę odgrywa telewizja, stanowi prawie 7 proc. hiszpańskiego PKB i generuje 5,2 proc. zatrudnienia, natomiast nowi operatorzy internetowi unikają podatków i prawie nie zatrudniają pracowników. Jednocześnie liczba użytkowników Netflixa w Hiszpanii podwoiła się w pierwszej połowie tego roku, HBO, który zadebiutował w 2016 r., miał na koniec drugiego kwartału prawie pół miliona użytkowników. Stowarzyszenie UTECA określiło istniejącą nierównowagę przepisów mianem „dżungli prawnej”.

Źródło: Broadband TV News, 23.11, Spanish TV stations slam Netflix, HBO

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Holandia
 
Współpraca Netflixa z nadawcą publicznym

Netflix ogłosił, że wyprodukuje pierwszy oryginalny holenderskojęzyczny serial kryminalny "Undercover". Tematem przewodnim w dziesięciu odcinkach będzie historia działającego na granicy belgijsko-holenderskiej producenta ekstazy Ferrego Boumana, która będzie częściowo oparta na prawdziwych wydarzeniach. Serial zostanie wyprodukowany we współpracy z flamandzkim nadawcą publicznym VRT. Światowa premiera jest zapowiadana w 2019 r. W Holandii Netflix ma ok. 2,4 miliona abonentów, co stanowi ok. 32 proc. gospodarstw domowych.

Źródło: Telecompaper, 22.11, Netflix unveils first original Dutch-language series

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
Współpraca Deutsche Telecom z Netflixem

Deutsche Telekom ogłosił międzynarodową współpracę wszystkich swoich spółek zależnych z platformą internetową Netflix. Dzięki temu, klienci tego operatora otrzymają dostęp do treści Netflix na wszystkich oferowanych przez niego urządzeniach. Od października 2017 r. użytkownicy aplikacji EntertainTV w Niemczech mają dostęp do zawartości Netflix w standardzie 4K.
W Polsce Netflix jest dostępny od 2016 r. w ramach oferty T-Mobile. Dodatkowo klienci Deutsche Telekom w Niemczech, Polsce, Chorwacji, Grecji i Rumunii mogą korzystać z nieograniczonej transmisji strumieniowej Netflix w sieciach komórkowych.

Źródło: Advanced Television, 22.11, Netflix-Deutsche Telekom international partnership

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Koniec porozumienia o współpracy

Podpisane w październiku 2000 roku Porozumienie o współpracy w dziedzinie telewizji i radia między Rosją i Ukrainą przestało obowiązywać. Ukraiński rząd rozwiązał umowę w listopadzie 2016 r. Porozumienie „przewidywało stworzenie korzystnych prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków świadczenia usług nadawczych i dystrybucyjnych programów rosyjskiej telewizji i radiofonii na terytorium Ukrainy oraz programów ukraińskich nadawców telewizyjnych i radiowych na terytorium Federacji Rosyjskiej”, co pozwalało na używanie języka rosyjskiego w rosyjskich programach pokazywanych na Ukrainie i odwrotnie.

Źródło: Broadband TV News, 07.11, Russia and Ukraine finally terminate TV deal

Wiadomości branżowe

Telewizja w 61 językach

Badania przeprowadzone przez firmę TVT Media pokazują, że w całej Unii Europejskiej i Turcji, czyli na rynku, który obejmuje 600 milionów ludzi, programy telewizyjne nadawane są w 61 językach. Krajem, który według raportu przoduje w nadawaniu treści wielojęzycznych, jest ​​Francja z 18 dostępnymi językami na 567 programach - w tym arabskim, mandaryńskim, khmerskim, tureckim, ormiańskim, romskim i tamilskim. Językiem najczęściej emitowanym w Europie i najczęściej używanym jako drugi język telewizyjny w krajach europejskich jest angielski – słychać go na 792 z 8236 programów linearnych w UE i Turcji. Inne główne europejskie języki wykorzystywane przez nadawców to: niemiecki (749 programów), francuski (600), hiszpański, turecki i włoski (po 500). Najczęstszym językiem pozaeuropejskim jest język arabski (64 programy), następnie język hindi (23), mandaryński (15), urdu (15), perski (12), bengalski (11) i kurdyjski (10). Dane pokazują, jak zróżnicowany jest region Europy pod względem języków i kultur, co podkreśla ogromną złożoność rynku jako całości. Inne wnioski z badania to:
• Wielka Brytania jest drugim najbardziej zróżnicowanym rynkiem w Europie, z 15 językami w 568 programach - w tym walijskim i szkockim gaelickim. Tu najczęstsze poza angielskim języki to głównie języki Indii (hindi, urdu, bengali, tamilski i pendżabski), które używane są w 62 programach.
• Niemcy to kolejny zróżnicowany rynek i programy nadawane w 11 językach, z tureckim jako najbardziej popularnym językiem obcym – kolejne pod względem popularności są: rosyjski, polski, grecki, japoński, mandaryński i perski.
• Hiszpania, pomimo największej liczby programów linearnych, jakie można odbierać po hiszpańsku w dowolnym kraju w UE (686), ma programy telewizyjne tylko w pięciu językach innych niż hiszpański - co czyni ją jednym z najmniej zróżnicowanych rynków.
• Choć rosyjski rynek telewizyjny nie został objęty badaniem, język rosyjski jest 17 pod względem popularności na innych rynkach europejskich, ze 135 programami - i nadal dominuje w wielu krajach, które były republikami radzieckimi, takich jak Estonia i Łotwa, gdzie jest częściej nadawany niż oficjalne języki ojczyste.

Źródło: Advanced Television, 31.11, Research: 61 broadcast languages across EU and Turkey


Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Katarzyna Twardowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie