"Przegląd międzynarodowy": nr 07/2015

10.07.2015
W lipcowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m.in. o niemieckim pomyśle na interaktywny program telewizyjny, o węgierskich konsultacjach w sprawie wpływu usług nielinearnych na inne media oraz o zmianach w sposobie korzystania z informacji w Irlandii wraz z linkiem do oxfordzkiego raportu w sprawie korzystania z informacji w wybranych krajach.
Przegląd międzynarodowy logo
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Irlandia
 
Zmiany w sposobie korzystania z informacji

Wyniki badania zleconego przez irlandzki organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (BAI) wskazują na znaczące zmiany w sposobie korzystania z treści informacyjnych. Badanie, opublikowane 23 czerwca br., bazuje między innymi na danych z raportu oxfordzkiego Instytutu Badań nad Dziennikarstwem (4th Reuters Institute Digital News Report). Wynika z niego m.in., że 41 proc. irlandzkich respondentów jako główne źródło informacji postrzega Internet, przy czym media tradycyjne są nadal uważane za najbardziej wiarygodne i niezawodne źródło wiadomości. Nadawca publiczny RTE dominuje na irlandzkim rynku audiowizualnym - 58 proc. respondentów ogląda w każdym tygodniu jego wiadomości telewizyjne, a 33 proc. słucha radia RTE. Wiadomości RTE dostępne online są najczęściej odwiedzaną stroną jeśli chodzi o treści informacyjne (31 proc.). Wiadomości nadawane przez prywatnego nadawcę TV3 oglądane są w każdym tygodniu przez 32 proc. respondentów, zaś z jego oferty online korzysta 5 proc. respondentów. Znaczący jest też udział międzynarodowych podmiotów, takich jak Sky News (38 proc.) i BBC News (33 proc.) jako źródeł informacji. Media społecznościowe nie cieszą się tak dużym zaufaniem jak inne źródła informacji; zaledwie 7 proc. ankietowanych uważa je za wiarygodne źródło informacji, w porównaniu z 36 proc. dla TV i 11 proc. dla prasy drukowanej.
Źródło: EPRA, 23.06, Changing patterns in the consumption of news in Ireland

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
Interaktywny program dla młodzieży

Na początku sierpnia w Niemczech zostanie uruchomiony interaktywny program dla młodzieży pod nazwą YUN!Q. Finansowany z reklam bezpłatny program kieruje swoją ofertę do osób między 14 a 39 rokiem życia. Nadawać ma oryginalne produkcje  m.in.  wiadomości, publicystykę, rozrywkę, muzykę, filmy i seriale, modę i sport. Bezpośrednia interakcja z widzami zostanie nawiązana za pośrednictwem platform komunikacji, takich jak, Facebook, Twitter, Instagram, Skype i WhatsApp. Największa część audycji między 17.00 a 21.00 będzie nadawana na żywo. Planowany jest też interaktywny quiz show z udziałem widzów poprzez Skype oraz produkcja serialu telewizyjnego. Program, który ma siedzibę w Hilden koło Düsseldorfu będzie dostępny w Niemczech i Szwajcarii w sieciach IPTV i telewizyjnych oraz w postaci strumienia na żywo na stronie internetowej, która będzie miała również zakładkę VoD. Trwają negocjacje z operatorami telewizji kablowej w celu zapewnienia obecności programu w sieciach kablowych. 24 godzinny serwis obsługiwany jest przez onMediaTV, która w maju 2015 roku otrzymała zgodę na projekt od niemieckich organów regulacyjnych. Zespół - w tym zarząd - składa się z 30 osób w wieku poniżej 30 lat. „Bezwzględne luką rynkową w niemieckiej telewizji jest interakcja z grupą docelową”, powiedział Davide Spiga, dyrektor zarządzający onMediaTV. „Średni wiek członków naszego zespołu to 23 lata. To właśnie nasza siła, wiemy, co nam się podoba! Być może uruchamiamy nie tylko najbardziej interaktywny program w Niemczech, ale także najmłodszy program na świecie”.
Źródło: Broadband TV News, 17.06, German TV channel YUN!Q to launch on August 3

Koniec analogu w sieciach kablowych

Niemieckie organy regulacyjne ds. mediów elektronicznych zamierzają przyjąć skoordynowane stanowisko wobec wszystkich podmiotów w celu ustalenia wspólnej daty wyłączenia sygnału analogowego w sieciach kablowych. Podczas ostatniego spotkania w Saarbrücken, regulatorzy postanowili połączyć interesy nadawców telewizyjnych, operatorów telewizji kablowych, firm mieszkaniowych i użytkowników mediów i towarzyszyć im jako moderator w celu ustalenia wspólnego terminu wyłączenia. Stowarzyszenie niemieckich operatorów kablowych (ANGA) spodziewa się, że warunki konieczne do wyłączenia analogowej telewizji kablowej zostaną spełnione najpóźniej do końca 2018 roku. Pierwszym dużym operatorem kablowym, który rozpoczął przechodzenie na cyfrową telewizję kablową jest Unitymedia, wyłączając kilka programów analogowych już 1 lipca br.
Źródło: Broadband TV News, 24.06, German media authorities call for joint analogue cable TV switch-off

Raport na temat niemieckich mediów

Niemieckie organy regulacyjne ds. mediów opublikowały kolejne wydanie rocznika rynku medialnego. Głównym wnioskiem, jaki wynika z opracowania, jest bardzo silna pozycja telewizji ogólnokrajowej. Według raportu, w 2014 roku wzrosły ponownie jej przychody z reklamy. Zwiększył się również poziom przychodów płatnej telewizji pochodzących z subskrypcji.

Niestety, jeśli wziąć pod uwagę nadawców lokalnych i regionalnych, ich sytuacja ciągle się pogarsza. Zamknięcia stacji i brak nowych wnioskodawców wskazują na trudności, z jakimi mają oni do czynienia na rynkach lokalnych i regionalnych. Jürgen Brautmeier, przewodniczący Konferencji Dyrektorów regulatorów ds. mediów (DLM) wzywa do poprawy ram, w jakich działają nadawcy lokalni i regionalni, argumentując, że bez lokalnych nadawców niemożliwa jest prawdziwa różnorodność. Rocznik w bardzo przejrzystej formie przedstawia krajobraz medialny w Niemczech oraz określa wyzwania stojące przed mediami w przyszłości. Dokument przedstawia również działania 14 regionalnych organów ds. mediów oraz ich współpracę w komitetach i komisjach, takich jak Komisja w sprawie zezwoleń i nadzoru (ZAK), Konferencja Dyrektorów władz mediów (DLM), Konferencja przewodniczących rad decyzyjnych (GVK), Komisja w sprawie koncentracji w mediach (KEK) i Komisji Ochrony Nieletnich w Mediach (KJM).
Źródło: EPRA, 24.06, Local TV not keeping pace with nationwide broadcasting in Germany

Dalszy ciąg sporu w sprawie must carry i opłaty za dosył

Federalny Trybunał Sprawiedliwości, Bundesgerichtshof, nie zdołał ogłosić ostatecznego werdyktu w długo dyskutowanej kwestii wnoszenia przez media publiczne opłaty na rzecz operatorów sieci kablowych za rozprowadzanie programów tematycznych. Sędziowie uchylili decyzje poprzednich sądów w tej sprawie i przekazali sprawę do ponownego rozpoznania przez sądy apelacyjne. W grudniu 2012 r. niemieccy nadawcy publiczni ARD i ZDF anulowali kontrakty z dużymi operatorami kablowymi. Operatorzy Kabel Deutschland i Unitymedia zaskarżyli wówczas tę decyzję do sądu i jak dotąd nie uzyskali satysfakcjonującego werdyktu. Sądy apelacyjne w Monachium i w Stuttgarcie będą teraz musiały ocenić, czy anulowanie kontraktów w sprawie opłaty za dosył było wiążące. W takim przypadku sędziowie będą musieli też zdecydować, czy ZDF i ARD muszą wnieść zaległe opłaty. Do 2012 roku nadawcy publiczni płacili łącznie prawie 60 mln EUR rocznie i opłata trafiała tylko do dużych operatorów. Mniejsi operatorzy, podobnie jak operatorzy IPTV i dostawcy Internetu rozprowadzają programy nadawców publicznych bezpłatnie, zgodnie z zasadą must carry.
Źródło: Broadband TV News, 16.06, German cable fee row continues

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Media ręcznie sterowane

Rosyjski nadawca państwowy, VGTRK (RTR) dostał polecenie od prezydenta Putina by do 1 sierpnia br. przekazać częstotliwości wykorzystywane przez swój drugi program Rossija2 podmiotowi Gazprom Media. Częstotliwość ma być wykorzystywana przez nowy program sportowy obsługiwany przez platformę satelitarną NTV-Plus, która jest własnością Gazprom Media. Nowy program, który nosi roboczą nazwę Sport360, ma być finansowany z reklam i zadebiutuje 1 września br. Umowa przeniesienia częstotliwości programu RTR do Gazprom Media nie została jeszcze podpisana, ale szacuje się, że jej wartość wynosi 9,3 mld RU (151,6 mln EUR). W tej cenie Gazprom Media ma otrzymać również sprzęt, którego RTR używała do transmisji sportowych.
Źródło: Broadband TV News, 29.06, President decides on Russian sports channel


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rumunia
 
Fundusz pomocy publicznej przed wyborami

Rząd rumuński zatwierdził rozporządzenie przyznające 15 mln EUR stacjom telewizyjnym, nadającym audycje informacyjne, kulturalne, edukacyjne i realizującym interes publiczny. Komentatorzy podkreślają, że rozporządzenie nie precyzuje, kto ma decydować o tym, jakie stacje otrzymają dofinansowanie. Pomoc będzie przyznawana w drugiej połowie bieżącego roku i w całym roku 2016, który jest w Rumunii rokiem wyborczym. Nadejdzie również w momencie, gdy programy informacyjne w kraju - w sumie jest ich pięć, czyli więcej niż we Francji czy w Niemczech – stoją w obliczu poważnych trudności finansowych. Rząd twierdzi, że program pomocy państwa zostanie opracowany zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej.
Źródło: Broadband TV News, 11.06, Romania to establish TV state-aid fund

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Węgry
 
Konsultacje w sprawie wpływu usług nielinearnych na media

Węgierski regulator NMHH opublikował podsumowanie konsultacji społecznych na temat wpływu usług nielinearnych na usługi i rynek mediów. Większość respondentów uważa, że w najbliższym czasie treści nielinearne nie zastąpią lub nie w pełni zastąpią usługi oferowane przez tradycyjnych nadawców. Barierami wejścia są kwestie kulturowe i językowe, ograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na wielkość węgierskiego rynku oraz otoczenie prawne, które nie dotrzymuje kroku zmianom. Zwracano uwagę, że dostawcy usług medialnych objęci zakresem dyrektywy AVMS obarczeni są obowiązkami, których nie muszą spełniać firmy spoza UE oferujące usługi dla Europy, przez co sytuacja tych pierwszych jest znacznie trudniejsza. Innym niekorzystnym zjawiskiem wskazywanym przez respondentów jest fakt, że pozaeuropejscy operatorzy działający w Stanach Zjednoczonych i Europie nie muszą przestrzegać rygorystycznego systemu europejskich kwot programowych i bardziej rygorystycznych przepisów podatkowych. W odniesieniu do inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie bardziej szczegółowej regulacji neutralności sieci, respondenci opowiadają się za elastyczną i zróżnicowaną regulacją. Dostawcy treści podkreślają, że „ostatnia mila”, czyli końcowy etap procesu nadawania, powinna opierać się na neutralności konkurencji, i byłoby mile widziane, jeśli dostawcy usług internetowych nie ograniczaliby przepustowości swoim konkurentom. W odniesieniu do telewizorów typu smart, respondenci zgodzili się, że brak wspólnych standardów już teraz utrudnia sytuację. Platformy są zamknięte, aplikacje nieprzejrzyste, nie można zainstalować aplikacji „strony trzeciej”, a producenci oferują dostęp tylko do tych treści i usług, które są dla nich interesujące ze względów biznesowych. Jednak co do tego, czy interwencja państwa w procesach rynkowych byłaby uzasadniona, opinie były podzielone.
Źródło: Broadband TV New, 20.06, Hungary reveals OTT consultation findings


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Zwolnienia w BBC

W związku ze spadkiem o 150 mln GBP poziomu wpływów abonamentowych dyrektor generalny BBC zapowiedział zwolnienie 1000 osób spośród pracowników. Tak znaczny spadek wpływów związany jest ze zmieniającym się sposobem korzystania z mediów, czyli  coraz powszechniejszym odchodzeniem odbiorców od mediów tradycyjnych. Kierownictwo BBC ma nadzieję zaoszczędzić dzięki zwolnieniom ok. 50 mln GBP, ale może się to okazać niewystarczające.
Źródło: Advanced television, 02.07, BBC to axe 1000 staff

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie