"Przegląd międzynarodowy": nr 11/2014

03.11.2014
W listopadowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o tym, jak Czesi wykorzystują drony w naziemnej telewizji cyfrowej, jak Netflix radzi sobie na francuskim rynku i co robi brytyjski regulator Ofcom, żeby ułatwić małym rozgłośniom nadawanie w formacie cyfrowym.
logo Przegląd Międzynarodowy
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Unia Europejska

Rada Europy

Co dalej z Konwencją o Telewizji Transgranicznej?

Komitet Ministrów Rady Europy podtrzymuje swoje stanowisko ws. niepodejmowania prac nad nowelizacją Europejskiej Konwencji o Telewizji Transgranicznej. Na początku 2011 roku Komitet zdecydował o przerwaniu prac nad tym dokumentem w związku ze stanowiskiem Unii Europejskiej, która uznała, że ma wyłączne kompetencje w tym zakresie oraz że państwa członkowskie nie mogą samodzielnie stawać się stronami konwencji. W styczniu br. Zgromadzenie Parlamentarne zaleciło Komitetowi Ministrów podjęcie prac nad nowelizacją dokumentu i wszczęcie negocjacji w tej sprawie z Unią Europejską. W odpowiedzi Komitet Ministrów zauważył, że: „jednym z głównych osiągnięć Konwencji było ustalenie wiążących standardów prawnych pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej a krajami pozaunijnymi, które są stronami Konwencji. Z tej perspektywy Komitet Ministrów uważa przerwanie prac nad nowelizacją za poważny krok wstecz, ale nie widzi możliwości ich kontynuowania  w obecnej sytuacji, gdy delegacja Unii Europejskiej poinformowała, że większość zagadnień objętych konwencją należy do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej oraz że Unia Europejska nie zamierza stać się stroną tej Konwencji”.
Źródło: EPRA, 21.10, CoE Committee of Ministers will not resume work on the revision of the ECTT
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy

Drony w służbie naziemnej telewizji cyfrowej

Czeski operator telekomunikacyjny České Radiokomunikace testuje możliwość serwisowania swoich systemów nadawczych za pomocą małych robotów latających tzw. dronów. Pierwsze pomyślne loty testowe przeprowadzone zostały w połowie sierpnia w celu zdiagnozowania systemu nadawczego obiektu Svatobor. Serwisowanie bezpośrednio przez człowieka działającego systemu antenowego rozsiewczej stacji nadawczej (nawet o średniej mocy) praktycznie nie jest możliwe. Jeśli nie występują wysokie napięcia, to zawsze w bliskim sąsiedztwie anten generowane jest szkodliwe dla żywych organizmów promieniowanie jonizujące wynikające z wysokiego poziomu sygnału elektromagnetycznego. W czasie prób z użyciem dronów wystąpiły jedynie zakłócenia w transmisji obrazu, co jak się zdaje, będzie możliwe do skorygowania. Urządzenie takie może zmonitorować stan anten, izolatorów i linii transmisyjnych systemu nadawczego w miejscach na co dzień trudno dostępnych człowiekowi. Zastosowanie dronów może pomóc w przygotowaniu napraw, dzięki wskazaniu miejsca i stopnia uszkodzenia systemu nadawczego, przez co lepiej można zaplanować i do minimum ograniczyć przerwy w nadawaniu programów dla przeprowadzenia wymaganej naprawy. Rozwiązanie takie pozwala także zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów. Operator zapowiedział prace nad wykorzystaniem dronów do innych celów, jak na przykład do oceny jakości rozpowszechnianego sygnału lub pomiarów charakterystyk kierunkowości promieniowania systemów anten nadawczych.
Źródło: Radiokomunikace.cz, 02.10, Jako první v ČR testujeme využití dronů ke kontrolám technologií
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja

Start Netflixa we Francji

Obawy co do tego, czy Netflix zdoła z powodzeniem wejść  trudny rynek francuski, okazały się bezpodstawne. W ciągu pierwszych dwóch tygodni funkcjonowania usługa ta przyciągnęła 100 tys. subskrybentów, czyli jedną piątą klientów podobnej usługi oferowanej od trzech lat przez Canal+ pod nazwą CanalPlay. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że usługa Netflix tylko przez pierwszy miesiąc oferowana jest za darmo, później widzowie będą musieli płacić od 7,99 do 11,99 euro miesięcznie, co może znacząco spowolnić początkowy skok liczby abonentów.
Źródło: Broadband TV News, 01.10, Strong start for Netflix in France
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania

Niektórzy operatorzy muszą zwrócić pieniądze

Komisja Europejska uznała, że niektórzy operatorzy naziemnych platform cyfrowych w regionie Kastylia-La Mancha muszą zwrócić środki w wysokości 46 mln euro, jakie zostały im przyznane w związku z cyfryzacją i rozbudową sieci telewizji naziemnej na odległych terenach. Komisja uznała, że alokacja środków nastąpiła w sposób niezgodny z unijnymi zasadami. W konsekwencji operatorzy ci uzyskali przewagę konkurencyjną. Orzeczenie Komisji było rezultatem postępowania, jakie toczyło się od 2010 roku w związku ze skargą złożoną przez operatora telewizji satelitarnej. Postępowanie wykazało, że publiczne środki wyasygnowane w związku z cyfryzacją telewizji przyznawane były jedynie dla operatorów naziemnej telewizji cyfrowej, pomijając inne platformy dostępu, takie jak transmisja satelitarna, kablowa i internetowa, co jest niezgodne z zasadą neutralności technologicznej.
Źródło: Europa, 01.10, Press release
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy

Psia telewizja już w Europie

Właściciele amerykańskiej DogTV podpisali umowę z Deutsche Telecom o umieszczeniu jej na platformie internetowej Entertain, planując kolejne kontrakty w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji. DogTV jest 24-godzinnym programem, „który towarzyszy domowym psom nadając treści stworzone specjalnie dla ich oczu i uszu”.
Źródło: Broadband TV News, 17.10, DogTV expands into Europe

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja

Trudne czasy dla zagranicznych udziałowców

Rosyjski parlament przegłosował nowy pakiet regulacji dotyczących mediów, ograniczający dopuszczalne udziały firm zagranicznych z 50% do 20%. Prezydent Putin zatwierdził zmiany w połowie października br. Nowe prawo ma wejść w życie w lutym 2016 roku, przy czym w przypadku rosyjskich firm i osób mających udziały w aktywach mediów poprzez zagraniczne struktury okres vacatio legis będzie o rok dłuższy. Jak ostrzega dziennik Komiersant, nowe regulacje uderzą nie tylko w podmioty medialne, ale również w operatorów sieci komórkowych, prywatne fundusze emerytalne i banki.
Źródła: Broadband TV News, 07.10, Wider implicationa for Russian ownership law, Advanced Television, 16.10, New Russian media law now in place
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania

Konsultacje w sprawie mierzenia pluralizmu

Na prośbę Ministra Kultury, Mediów i Sportu organ regulacyjny ds. mediów, telekomunikacji i poczty, Ofcom, zaprosił wszystkie zainteresowane strony do nadsyłania komentarzy odnośnie sposobu pomiaru pluralizmu mediów. Dwa lata wcześniej Ofcom przygotował wstępną opinię na ten temat, grupując proponowane mierniki w trzech obszarach: dostępność treści, ich konsumpcja i wpływ, przy czym wówczas skupił swoje zainteresowanie na konsumpcji treści informacyjnych. Regulator zlecił też raport na temat badania konsumpcji i podaży informacji w sieci oraz opublikował jego wyniki. Obecnie, w związku ze zmieniającym się sposobem odbierania i przetwarzania informacji, istnieje potrzeba dopracowania sposobów pomiaru pluralizmu. Odpowiedzi, które można nadsyłać do 27 listopada br. posłużą w przyszłym roku do przeprowadzenia konsultacji publicznych w tej kwestii.
Źródło: Ofcom, 30.10, Media plurality measurement framework – call for inputs

Konsultacje w sprawie małych rozgłośni cyfrowych

Ofcom opublikował konsultację w sprawie warunków wydawania krótkoterminowych koncesji na próbne emisje cyfrowe dla małych stacji radiowych. Na terenie Wielkiej Brytanii działa obecnie ok. 350 lokalnych komercyjnych rozgłośni o małym zasięgu, które nie nadają w systemie DAB, dlatego, że nie znalazło się dla nich miejsce na lokalnym multipleksie lub z powodu kosztów dosyłu, które przewyższają ich możliwości. Ponadto, zasięg, jaki uzyskaliby dzięki miejscu na multipleksie, przewyższałby ich aktualny zasięg, co z kolei dodatkowo zwiększałoby koszty. Regulator postanowił rozważyć wprowadzenie w życie rozwiązania zaproponowanego w 2013 roku  przez pewnego inżyniera z Brighton (patrz: Przegląd Międzynarodowy 9/2013), które, jeśli zostanie przyjęte, umożliwi małym nadawcom działanie w środowisku cyfrowym. Decyzja Ofcom w tej sprawie wpisuje się w działania podejmowane przez regulatora w celu umożliwienia małym rozgłośniom nadawania w formacie cyfrowym. Próby mają rozpocząć się w przyszłym roku.
Źródło: Ofcom, 29.10, Small scale DAB trial

Raport na temat korzystania z mediów przez dzieci

Na początku października Ofcom opublikował doroczny raport poświęcony korzystaniu z mediów przez dzieci i ich rodziców, który wynika z ustawowego obowiązku, jaki ma organ regulacyjny wobec promowania i badania kwestii związanych z edukacją medialną. Raport wskazuje m. in., że już jedno na troje dzieci w Wielkiej Brytanii posiada własny tablet lub komputer (ponad dwukrotny wzrost  w stosunku do 2013 r.). Jednocześnie popularność tabletów przyczynia się do malejącej obecności odbiorników telewizyjnych w pokojach dziecięcych (w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek  młodych odbiorców wyposażonych w takie urządzenie spadł z 66% do 46%). Tym niemniej, nadal dzieci w wieku 5-15 lat więcej czasu poświęcają na oglądanie telewizji (14,6 godz. tygodniowo) niż na jakąkolwiek inną aktywność związaną z mediami. W tym przypadku  można  zaobserwować spadek w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to dzieci oglądały telewizję przez 15,4 godziny. Jeśli chodzi o kontrolę rodzicielską, dziewięcioro na dziesięcioro rodziców dzieci, które korzystają z sieci, podejmuje działania, by pomóc im w radzeniu sobie z zagrożeniami, jakie mogą napotkać w Internecie, a ponad połowa rodziców korzysta z technicznych zabezpieczeń by zmniejszyć zagrożenia w tym zakresie. Aby wspomóc rodziców w chronieniu dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami Ofcom stworzył specjalny portal ParentPort, gdzie można dzielić się doświadczeniami, składać skargi oraz znaleźć porady. Opublikowane zostały też poradniki w postaci wideo, dotyczące tej dziedziny.
Źródło: EPRA, 09.10, Ofcom: Children and Parents Media Use and Attitudes Report 2014
Wiadomości branżowe


  Wiadomości branżowe

Raport na temat przyszłości pasma UHF

Komitet Komunikacji Elektronicznej (ECC), wchodzący w skład Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), organizacji koordynującej europejskie regulacje na rynku pocztowym i telekomunikacyjnym, przygotował projekt raportu na temat przyszłości pasma UHF, który będzie jednym z kluczowych dokumentów europejskiej delegacji na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną WRC-15. Jak twierdzą komentatorzy, w rezultacie WRC-15 część częstotliwości wykorzystywanych przez nadawców zostanie prawdopodobnie przeznaczona na cele mobilnych sieci szerokopasmowych. Dokument omawia obecne wykorzystanie pasma UHF i podkreśla ważną rolę platform NTC w zapewnieniu bezpłatnego dostępu do usług telewizyjnych, a także ich znaczenie dla telewizji publicznej oraz sugeruje przyznanie większej swobody w dysponowaniu częstotliwościami władzom krajowym, choć nie zaleca tego wprost. Inny ważny dokument, przygotowany przez grupę specjalistów kierowaną przez byłego dyrektora generalnego Światowej Organizacji Handlu (WTO), Pascala Lamy, który opublikowany został we wrześniu br., sugeruje przyjęcie przez Unię Europejską wspólnego stanowiska przeciwko przekazaniu na cele usług mobilnych podstawowego dla usług audiowizualnych pasma 470-694 MHz.
Źródło: Broadband TV New, 20.10, CEPT finalises report on UHF future


Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska
Ryszard Okoń

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie