"Przegląd międzynarodowy": nr 10/2014

02.10.2014
W październikowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać między innymi o belgijskich obchodach setnej rocznicy powstania radia, o nowym podejściu do badania pluralizmu mediów w Irlandii, o tym, jak japoński rząd widzi przyszłość telewizji i jak Francja i Szwajcaria zareagowały na pojawienie się usługi Netflix.
logo Przegląd Międzynarodowy
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Unia Europejska

Misja przyszłego komisarza

Przewodniczący-elekt Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, ogłosił listę nowych komisarzy. Obecny komisarz ds. energii, Günther Oettinger, ma objąć teraz szeroki zakres zagadnień związanych z gospodarką cyfrową i społeczeństwem informacyjnym, którymi dotychczas zajmowała się Dyrekcja ds. Łączności (DG CNECT) i Dyrekcja ds. Informatyki (DG DIGIT), a także relacje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Europejską Radą Regulatorów ds. Komunikacji Elektronicznej (BEREC). Z komisarzem Oettingerem ma ściśle współpracować Andrus Ansip, były premier Estonii, który został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego ds. jednolitego rynku cyfrowego, z misją uczynienia z Europy „światowego lidera w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej”. Nowy skład Komisji czeka na zatwierdzenie przez Parlament Europejski.
Źródło: IIC Policy World, 30.09, Juncker sets ICT leadership goal for Europe
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Belgia

Radio na ulicy

Belgijski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (CSA) postanowił uczcić setną rocznicę powstania radia organizując wydarzenie pod nazwą „Studio na ulicy” (Studio sur rue). W ostatni weekend września 20 niezależnych lokalnych stacji radiowych otworzyło swoje studia na ulicach Brukseli, udostępniając je publiczności. W walońskiej części Belgii funkcjonuje 78 koncesjonowanych przez CSA rozgłośni środowiskowych, które nadają na małym obszarze i integrują lokalną społeczność.
Źródło: CSA, 04.09, «Studio sur rue»: un week-end de rencontre entre les radios indépendantes et leurs publics
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Bułgaria

Mało chętnych na multipleksy

Komplikuje się sytuacja w bułgarskiej naziemnej telewizji cyfrowej. Ogólnokrajowy nadawca komercyjny, Nova TV, wystąpił do organu regulacyjnego z wnioskiem o wycofanie jednego ze swoich kanałów z multipleksu. Wcześniej w tym roku z podobną prośbą zwrócił się główny konkurent tej stacji – nadawca o nazwie bTV, zamykając dwa swoje programy. Zgodnie z prawem organ regulacyjny nie może odrzucić takiego wniosku. Mimo, że w Bułgarii przyznane zostały koncesje na ponad 30 naziemnych programów cyfrowych, obecnie na trzech ogólnokrajowych multipleksach działa jedynie osiem z nich.
Źródło: Broadband TV News, 18.09, Bulgarian DTT problems continue
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Chorwacja

Porozumienie o współpracy AEM z UNICEF

Chorwacki regulator ds. mediów elektronicznych (AEM) podpisał Memorandum porozumienia z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w celu wsparcia rozwoju edukacji medialnej rodziców i dzieci oraz zachęcenia nadawców do działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci i ich rodzin. Współpraca ma polegać między innymi na badaniu zachowań odbiorców i konsultacjach w sprawie ewentualnej zmiany przepisów dotyczących ochrony dzieci.
Źródło: EPRA, 10.09, Cooperation between the Agency for Electronic Media of Croatia and UNICEF
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy

Kolejne stacje cyfrowego radia

W połowie września operator telekomunikacyjny České Radiokomunikace dodał kolejne dwie stacje do testowego nadawania cyfrowego w standardzie DAB+ na terenie Pragi. W marcu bieżącego roku, gdy rozpoczęto próby, multipleks zawierał cztery programy. Od tego czasu liczba ta wzrosła o kolejnych 14 stacji. Odbiór ich audycji jest możliwy za pomocą odbiorników radiowych DAB+. Nadajnik obejmuje zasięgiem ponad 800 tysięcy mieszkańców Pragi. Jak powiedział przedstawiciel firmy Media Bohemia, do której należą stacje włączone do testowego nadawania, DAB+ jest rozpatrywany jako jeden z formatów, które mogą zapewnić dobrą jakość przekazywanych treści.
Źródło: E15, 01.09, V digitálním rozhlasovém vysílání je už také Rádio Blaník a Rádio City 93,7

Opłaty od operatorów

Główne czeskie stacje komercyjne, Nova i Prima zamierzają wprowadzić opłaty dla operatorów kablowych, satelitarnych i internetowych za rozprowadzanie swoich programów. Jak argumentują, zasada must-carry, którą były objęte ich usługi, przestała obowiązywać wraz z wprowadzeniem telewizji cyfrowej, a status ten mają teraz jedynie programy nadawców publicznych.
Źródło: Broadband TV News, 22.09, Czech stations eye carriage fees
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja

CSA: powołanie doradczej grupy eksperckiej w zakresie edukacji do mediów

CSA, francuski organ regulacyjny, powołał dla potrzeb swojej grupy roboczej „Media audiowizualne i edukacja” 22-osobową grupę doradców, w skład której wchodzą profesorowie (medioznawcy,  psychologowie i socjolodzy), przedstawiciele instytucjonalni oraz przedstawiciele branży medialnej (dyrektorzy programowi kanałów telewizyjnych, dziennikarze, producenci), a także dwoje studentów. Grupa ta, zwana Obserwatorium ds. mediów i edukacji, ma być miejscem refleksji na temat wzmocnienia powiązań między tymi dwoma obszarami oraz ma formułować dla CSA konkretne propozycje w tym zakresie. Spotkania grupy przewidziane są raz na kwartał, począwszy od połowy września br. Honorową przewodniczącą grupy została p. Hélène Carrère d’Encausse, Stały Sekretarz Akademii Francuskiej.
Źródło: CSA, 10.09, Groupe de travail "Audiovisuel et éducation": création d’un observatoire

Netflix u bram

W połowie września we Francji rozpoczął działalność Netflix - amerykański dostawca usług audiowizualnych na żądanie rozprowadzanych w sieci. Zgodnie z decyzją Narodowego Centrum Kina i Filmów Animowanych (CNC), które dofinansowuje rodzimą produkcję filmową ze środków pozyskanych od operatorów VoD i nadawców komercyjnych, zostanie on prawdopodobnie objęty takim samym podatkiem jak francuscy operatorzy usług na żądanie (VoD i SVoD). Na skutek zmiany przepisów, która przewiduje objęcie regulacją również podmioty zagraniczne świadczące usługi we Francji, od stycznia 2015 roku Netflix dołączy do tych, którzy muszą odprowadzać na rzecz rodzimej produkcji 2% obrotów osiąganych w skali roku. Wartość francuskiego rynku usług na żądanie szacowana jest obecnie na 245 mln euro rocznie.
Źródło: Digital TV Europe, 08.09, France’s CNC plans to extend levy to Netflix thanks to VAT change

Raport na temat wyborów

Francuski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (CSA) opublikował raport w sprawie przepisów dotyczących wyborów w kontekście trzech kampanii wyborczych, jakie miały miejsce we Francji w pierwszej połowie 2014 roku. Dokument proponuje podjęcie szerszej refleksji nad adekwatnością przepisów zapewniających wolność komunikacji podczas wyborów wobec swobody informacji i prawa do wyrażania różnorodnych opinii. Szczególnie podkreślony został kontrast między sztywnymi ramami prawnymi, jakie dotyczą reklamy politycznej w audycjach radiowych i telewizyjnych a przepisami odnoszącymi się do prasy i Internetu. CSA zapowiedziała konsultacje w tej sprawie.
Źródło: EPRA, 10.09, Towards a new regulation of audiovisual media during election campaigns in France?

Telewizja mobilna

Francuski urząd regulacji mediów elektronicznych (CSA) przedłużył do marca 2015 roku pozwolenie dla firmy TDF na próbne naziemne transmisje usług dostarczanych przez konsorcjum B2M dla urządzeń mobilnych. Usługi te obejmują prasę elektroniczną, czasopisma, filmy i usługi na żądanie oraz audycje telewizyjne i radiowe na żywo. Nadawca otrzymał na ten cel od rządu dotację w wysokości 1 mln euro. Usługi dostarczane są za pomocą standardu DVB-T z nadajnika znajdującego się na wieży Eiffla w Paryżu. TDF ma przygotować dla regulatora raport zawierający wnioski z eksperymentu.
Źródło: Advanced Television, 18.09, CSA extends TDFs B2M trial
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania

Kosztowna decyzja

W związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu pasma 800 MHz na potrzeby szerokopasmowego Internetu, rząd hiszpański zobowiązał się pokryć koszty przestrojenia anten naziemnej telewizji cyfrowej, która dotychczas korzystała z tych częstotliwości. Szacuje się, że operacja, która musi zostać przeprowadzona do końca roku, dotyczy około miliona budynków i kosztować będzie wraz z towarzyszącą jej kampanią informacyjną i przeorganizowaniem kanałów telewizyjnych 6 mld euro.
Źródło: Advanced Television, 19.09, Spain picks up €286 DTT retuning bill

Najdroższa w Europie telewizja sportowa

Hiszpania jest najdroższym krajem w Europie jeśli chodzi o koszt oglądania piłki nożnej w telewizji. Badanie przeprowadzone przez firmę Compariso.es wykazało, że za możliwość oglądania wszystkich meczów hiszpański kibic musi zapłacić 51,21 euro miesięcznie w porównaniu do 49,89 euro w Wielkiej Brytanii i 39,90 w Niemczech.
Źródło: Broadband TV News, 23.09, Spain most expensive country for pay-TV sports

Kary za reklamę

Hiszpański organ regulacyjny ds. rynku i konkurencji nałożył na trzech nadawców (Mediaset, Atresmedia i NET TV) łączną karę w wysokości 386 902 euro za naruszenie przepisów dotyczących nadawania reklam. Powtarzające się naruszenia polegały na przekraczaniu czasu reklamowego oraz nadawaniu w czasie chronionym treści nieodpowiednich dla dzieci.  
Źródło: CNMC, 04.09, La CNMC impone sanciones a Mediaset, Atresmedia y NET TV por valor de 386.902 euros
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Irlandia

Pluralizm w erze nowych mediów

Irlandzki organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (Broadcasting Authority of Ireland - BAI) zorganizował 25 września br. konwersatorium poświęcone pluralizmowi informacji w cyfrowym świecie. Było to kolejne z serii spotkań, które pozwalają regulatorowi poznać zdanie rynku w kluczowych kwestiach. Według brytyjskiego ekonomisty, Robina Fostera, który był jednym z panelistów, aby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami jakie niesie cyfrowa rzeczywistość, „trzeba stworzyć nowy zestaw narzędzi, który koncentruje się na pozytywnych interwencjach publicznych i w mniejszym stopniu opiera się na przestarzałych zasadach własności mediów".  Jego zdaniem, dla przyszłej dyskusji na temat pluralizmu kluczowe są cztery główne tematy: cross-medialne podejście do kwestii pluralizmu, nowe myślenie o pośrednikach cyfrowych, takich jak Google i Facebook, bardziej złożone podejście do regulacji oraz bardziej aktywne działania w kierunku zagwarantowania różnorodności. Każde badanie pluralizmu powinno obejmować zarówno nowe jak też tradycyjne media, mierząc udziały rynkowe w każdym z nich. Konieczne jest też zrozumienie wpływu, jaki mają pośrednicy dostępu do treści w rodzaju Google, Facebook i Twitter i wypracowanie najlepszych możliwych sposobów włączenia ich w ramy pluralizmu. Podmioty te powinny być z pewnością objęte regulacjami dotyczącymi fuzji mediów, ale może należałoby również rozważyć środki zaradcze w celu zwiększenia ich odpowiedzialności i zapewnienia otwartego dostępu. Nagranie z konwersatorium dostępne jest na stronie regulatora.
Źródło: BAI, 25.09, BAI Conversation Event: Ensuring Plurality in the Digital Age

Fundusz Medialny rozdysponowany

Irlandzki organ regulacyjny (BAI) ogłosił 16 września br. listę projektów radiowych i telewizyjnych, które otrzymają dofinansowanie z puli Funduszu Medialnego. W najnowszym, 21. z kolei rozdaniu, na które zgłoszono 283 wnioski, BAI rozdysponował kwotę 5,223 mln euro pomiędzy 21 projektów telewizyjnych (4,680 mln euro) i 101 radiowych (543 tys. euro). Po zakończeniu realizacji zwycięskie projekty zostaną wyemitowane przez stacje środowiskowe, komercyjne i publiczne na terenie całego kraju. Są to przede wszystkim reportaże radiowe i spektakle telewizyjne. Część środków przyznano również projektom adresowanym do dzieci i audycjom artystyczno-kulturalnym oraz naukowo-przyrodniczym. Ostatnia pula środków pod koniec 2014 roku ma zostać przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie audycji edukacyjnych i animowanych.
Źródło: BAI, 16.09, BAI Announces Over €5m Funding Support through Sound & Vision II Scheme
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Japonia

Zaskakująca prognoza

Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji opublikowało prognozę na temat wzrostu liczby odbiorników telewizyjnych Ultra-HD w japońskich gospodarstwach domowych w najbliższych latach. Jak zakłada dokument, eksperymentalne nadawanie w formatach 4K i 8K rozpocznie się w 2016 roku, przygotowując grunt pod uruchomienie pełnowymiarowej transmisji satelitarnej w obu formatach w 2018 roku. Zdaniem japońskiego rządu, liczba odbiorców korzystających z odbiorników 4K, których jest w tej chwili 2%, wzrośnie w 2020 roku do ponad 50% w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio.
Źródło: Advanced Television, 08.09, Ministry: 50% Japanese homes U-HD by 2020
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy

Raport na temat cyfryzacji mediów

Niemieckie organy regulacyjne ds. mediów elektronicznych opublikowały na swojej stronie internetowej raport dotyczący cyfryzacji telewizji i radia w Niemczech. Wwynika z niego między innymi, że ponad 6 mln (16,2%) niemieckich gospodarstw domowych nadal ogląda wyłącznie telewizję analogową, podczas gdy w Polsce jest takich gospodarstw tylko 14%. Jeśli chodzi o słuchanie radia cyfrowego, to w ciągu ostatniego roku jego poziom wzrastał szybciej (od 4,8% do 7,7% ankietowanych) niż słuchanie za pośrednictwem Internetu (od 26,5% do 29,8%).
Źródło: Die Medieanstalten, 11.09, Digitalisierungsbericht 2014

Radio internetowe na wspólnej platformie

Niemieccy nadawcy radiowi zamierzają stworzyć w sieci wspólną platformę, z której słuchacze będą mieli dostęp do ich programów w streamingu na żywo oraz do pojedynczych treści na żądanie. Jak dotąd zainteresowanie pomysłem wyraziło około 140 nadawców. Pomysł i rozwiązania techniczne oparte są na brytyjskiej platformie radioplayer.co.uk dzięki kontraktom podpisanym przez podmioty z obu krajów na początku września. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii, niemiecki nadawca publiczny nie wyraził jak dotąd zainteresowania udziałem w tej inicjatywie.
Źródło: Broadband TV News, 08.09, German broadcasters to set up radioplayer
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rumunia

Ponad sześćdziesiąt multipleksów do rozdania

Rumuński organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (ANCOM) ogłosił publiczną konsultację w sprawie przetargu, jaki zamierza przeprowadzić na 61 multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. Dwa multipleksy z tej puli mają mieć pokrycie ogólnokrajowe, 40 – regionalne a 19 – lokalne. Koncesje mają zostać przyznane na 10 lat. Cena wywoławcza za multipleks o zasięgu ogólnokrajowym to 300 tys. euro, za multipleks regionalny obejmujący zasięgiem Bukareszt - 12 tys. euro a za multipleks lokalny – 1 tys. euro. Przetarg zostanie uruchomiony po koniec listopada br. a jego wyniki ogłoszone na początku przyszłego roku.
Źródło: Broadband TV News, 25.09, Romania prepares new DTT tender
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Serbia

Wkrótce wyłączenie sygnału analogowego

Serbia ogłosiła rozpoczęcie procesu przechodzenia na telewizję cyfrową, który ma się zakończyć w maju przyszłego roku. Ministerstwo Handlu, Turystyki i Telekomunikacji, które jest odpowiedzialne za przebieg cyfryzacji, zapowiedziało półroczny okres simulcastu, po którym nastąpi stopniowe wyłączanie sygnału analogowego. Rząd zaplanował dostarczanie bezpłatnych set-top boxów najbardziej potrzebującym grupom społecznym.
Źródło: Broadband TV News, 03.09, Serbia starts countdown to ASO
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Szwajcaria

Konkurencja dla Netflix

Największy szwajcarski operator kablowy UPC Cablecom uruchomił nową usługę wideo na żądanie (VoD) jako odpowiedź na pojawienie się  amerykańskiego dostawcy usług audiowizualnych na żądanie rozprowadzanych w sieci - Netflix, który rozpoczął działalność w tym kraju we wrześniu. Usługa pod nazwą MyPrime oferuje filmy, seriale, filmy dokumentalne i programy dla dzieci za stałą opłatą w wysokości 9,95 CHF (8,25 EUR) miesięcznie. Treści dostarczane są przez krajowe i zagraniczne studia filmowe i spółki producenckie, a także przez szwajcarską telewizję publiczną SRF.
Źródło: Broadband TV News, 08.09, UPC Cablecom attacs Netflix with VoD service
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania

Raport w sprawie radia cyfrowego

Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych Ofcom opublikował doroczny raport na temat radia cyfrowego. Prezentowane w nim dane dotyczą zarówno dostępności usług i pokrycia sygnałem poszczególnych regionów kraju, jak też zachowań odbiorców, jeśli chodzi o słuchanie cyfrowego radia i popyt na odbiorniki. Raport omawia przedmiotowe zagadnienie  w szerokim ujęciu, uwzględniając wszystkie platformy i technologie, z których odbiorcy korzystają słuchając cyfrowych treści.
Źródło: Ofcom, 25.09, The Communications Market: Digital Radio Report 2014
Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe
 
Reklama mobilna żyłą złota

Najnowsze badania firmy Wowza Media Systems pokazują, że coraz więcej  odbiorców ogląda treści wideo na wielu urządzeniach. 68% respondentów korzysta z 4 do 6 urządzeń dziennie, a ponad 75% za pomocą osobistych urządzeń, takich jak smartfony i tablety. Widzowie coraz częściej sięgają do urządzeń mobilnych podczas przerw reklamowych, co powinno  zwrócić uwagę tej branży. Ciekawym rozwiązaniem dla reklamodawców może być ACR (Automatic Content Recognition), technologia bazująca na automatycznym rozpoznawaniu treści, która pozwala wychwycić treści lub reklamy niezależnie od nadawcy, zsynchronizowane z programem nadawanym on-line. Zsynchronizowanie treści między telewizorem a Facebookiem doprowadziło do zwiększenia „klikalności” przez konsumentów o 60%, a zsynchronizowanie z Twitterem o 250%. Według firmy Gartner globalne wydatki na reklamę mobilną mogą wynieść w 2014 roku 18 bilionów dolarów, a w 2017 roku osiągnąć nawet 41 bilionów dolarów.
Źródło: IBE Connects, 29.09, Sync to my level
 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Ewa Murawska-Najmiec
Iwona Piekarska
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie