"Przegląd międzynarodowy": nr 10/2017

08.11.2017
W dziesiątym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać między innymi o konsultacjach Komisji Europejskiej w sprawie serwisu Europeana, o zaostrzeniu wymagań wobec BBC odnośnie kwot programowych, o uruchomieniu nietypowego kanału telewizyjnego w Czechach oraz o tym, jak Szwajcaria przygotowuje się do przejścia na radio cyfrowe.
logo "Przeglądu Międzynarodowego"
Komisja Europejska

Konsultacje w sprawie Europeana

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne adresowane do obywateli i organizacji, które interesują się cyfrową kulturą dostępną online. Komisja chce wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywany jest serwis Europeana, europejska platforma dziedzictwa kulturowego, odwiedzana średnio ok. 700 tys. razy w miesiącu. Udostępnia ona ponad 53 milionów pozycji, w tym materiały graficzne, tekstowe, dźwiękowe, wideo i 3D, które pochodzą ze zbiorów ponad 3700 bibliotek, archiwów, muzeów, galerii i kolekcji audiowizualnych w całej Europie. Konsultacje pomogą zorientować się, jak można ulepszyć serwis i poprawić dostęp do niego. Europeana będzie ściśle związana z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. Konsultacje są otwarte do dnia 14 stycznia 2018 r. we wszystkich językach UE.

Źródło: EC.europa.eu, 17.10, Developing Europe's Digital Platform for cultural heritage: public consultation opens
 
Rada Europy

Rekomendacja w sprawie równości płci w mediach

W dniu 27 września 2017 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację w sprawie równości płci w sektorze audiowizualnym, przygotowaną przez grono międzynarodowych ekspertów z krajów członkowskich Rady Europy, we współpracy z przedstawicielami świata nauki i organów regulacyjnych ds. mediów.
Jest to pierwsza paneuropejska rekomendacja, która identyfikuje problemy związane z branżą medialną z perspektywy płci, w tym brak świadomości występowania nierówności płci oraz świadome i nieświadome uprzedzenia na tle płci na wszystkich poziomach wraz z nierównym finansowaniem treści audiowizualnych tworzonych przez kobiety i mężczyzn.
Zalecenie wzywa rządy państw członkowskich Rady Europy do:
-        przeglądu obowiązującego prawa i polityki;
-        zbierania, monitorowania i publikowania danych;
-        wspierania badań;
-        zachęcania do ciągłego rozwoju umiejętności korzystania z mediów oraz
-        poprawy procesów rozliczalności.
Rekomendacja prezentuje również metody monitorowania i wskaźniki skuteczności, które mają pomóc wszystkim sektorom przemysłu audiowizualnego w gromadzeniu danych i podejmowaniu spójnych działań, a także listę rozwiązań, które mogą posłużyć rozwijaniu wiedzy w tym sektorze.

Źródło: EPRA, 19.10, Gender Equality in the Audiovisual Sector: Council of Europe Recommendation
 
Mowa nienawiści w krajach bałkańskich - raport

Rada Europy opublikowała raport na temat mowy nienawiści z perspektywy organów regulacyjnych ds. mediów z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Dokument omawia różne rozumienie mowy nienawiści oraz wskazuje działania, jakie można podjąć, by temu zjawisku zapobiegać. Publikacja raportu ma ułatwić wdrożenie nowych inicjatyw w tym obszarze regulacyjnym.

Źródło: AMARC Europe, 28.10, Media regulatory authorities and hate speech
 
EPRA

46. posiedzenie EPRA

W połowie października w Wiedniu odbyło się 46. spotkanie Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych ds. Mediów (EPRA). Na dwudniowe obrady złożyły się dwie sesje plenarne: jedna poświęcona roli organów regulacyjnych wobec „newsów” w cyfrowym świecie, a druga – wyzwaniom związanym z przygotowaniem dzieci i młodzieży do odbioru reklam w nowym środowisku medialnym. Przedstawiciele 51 organów regulacyjnych dyskutowali też w trzech symultanicznych grupach roboczych na temat: edukacji medialnej pod kątem roli regulatora, procedur koncesyjnych i innych form autoryzacji usług audiowizualnych oraz zmian w relacjach: obywatel – regulator w związku z ewoluującym sposobem korzystania z mediów.

Źródło: EPRA, 31.10, EPRA to convene in Vienna for its 46th Meeting

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy
 
Wojenny kanał tematyczny

W Czechach uruchomiono kanał tematyczny poświęcony kwestiom wojennym pod nazwą „WAR - Svět válek”, pierwszą tego typu inicjatywę w Europie. Usługa dostępna jest dla klientów sieci Skylink w Czechach i na Słowacji, którzy korzystają z płatnego pakietu telewizyjnego Digital.

Źródło: Broadband TV News, 04.10, War channel debuts in Czech Republic and Slovakia

 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Holandia
 
„Kablówka” rezygnuje z telewizji

Holenderski operator kablowy Caiway oferuje swoim klientom możliwość podpisania umowy obejmującej wyłącznie dostęp do Internetu bez konieczności zakupu pakietu telewizyjnego. Obecnie, tradycyjni operatorzy kablowi udostępniają Internet szerokopasmowy w ramach tzw. trójpaku, czyli łącznie z telefonią stacjonarną i podstawowym pakietem telewizyjnym. Inicjatywa Caiway wychodzi naprzeciw tym abonentom, którzy preferują treści OTT w streamingu na żywo, niekoniecznie korzystając z pakietu programów proponowanych przez operatora. Sieć Caiway obejmuje 325 tys. gospodarstw domowych. Abonament internetowy kosztuje 39,95 euro miesięcznie (150 Mbit/s).

Źródło: Broadband TV News, 08.10, Dutch Caiway launches Internet-only subscriptions


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
„Niech płacą za sieci”

Podczas kongresu Stowarzyszenia niemieckich operatorów kablowych FRK pojawił się postulat, aby usługi streamingu treści, takie jak Netflix, Amazon, Apple, Google, Facebook i YouTube uczestniczyły w kosztach adaptacji sieci do gigabitowej przyszłości poprzez wnoszenie opłat za przesył danych. Operatorzy twierdzą, że musi się skończyć model biznesowy oparty na idei bezpłatnych autostrad danych, a dzięki korzystaniu z sieci szerokopasmowych, Amazon, Netflix, Apple, Google i Facebook rozwijają się w globalnych gigantów telewizyjnych, którzy unikają odpowiedzialności i regulacji. Jednocześnie, w dłuższej perspektywie, dostawcy ci zagrażają istnieniu krajowych rynków telewizyjnych, kanałów telewizyjnych i operatorów sieci. Operatorzy zwracali uwagę, że koszt modernizacji infrastruktury nie powinien być przerzucany na konsumentów.

Źródło: Broadband TV News, 19.10, Germany’s FRK wants OTT players to pay for carriageFlaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Portugalia
 
Problem z decyzją w sprawie fuzji

Portugalski organ regulacyjny ds. mediów (ERC) nie osiągnął konsensusu w sprawie planowanego przejęcia przez Altice/Meo portugalskiego nadawcy Media Capital. ERC dwukrotnie występowała o odroczenie terminu podjęcia decyzji, który ostatecznie wygasł 17 października br. ERC miała przekazać organowi ds. konkurencji opinię w sprawie wpływu przejęcia na sektor mediów. W wydanym oświadczeniu regulator stwierdza, że fuzja doprowadziłoby do koncentracji na rynku w czterech z pięciu sektorów, które nadzoruje: prasie, mediach audiowizualnych i dystrybucji tych dwóch usług. W konsekwencji umowa nie przyczyniłaby się do pluralizmu mediów. Ostatnie słowo w sprawie planowanego przejęcia będzie miał Urząd ds. Konkurencji. Wcześniej opinię w sprawie umowy wydał już regulator telekomunikacyjny Anacom, mówiąc, że nie powinna zostać podpisana bez dodatkowych warunków ze względu na zagrożenie dla konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Źródło: Telecompaper, 18.10, Portuguese media regulator split on Altice-Media Capital dealFlaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Nowy model pomiaru audytorium

Pomiar rosyjskiego audytorium telewizyjnego powinien poprawić się znacznie od trzeciego kwartału 2018 r., kiedy Mediascope (dawniej TNS Russia) uruchomi pomiar oglądania treści telewizyjnych za pomocą urządzeń mobilnych i w domach letniskowych. Te ostatnie posiada 45 proc.  gospodarstw domowych z dużych miast i, jak szacują eksperci, uzyskane w ten sposób dane mogą zwiększyć nawet o 4-8 proc.  obecne ratingi telewizyjne. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że niekoniecznie będzie to miało wpływ na popyt ze strony reklamodawców, który zależy bardziej od ogólnej sytuacji gospodarczej Rosji.

Źródło: Broadband TV News, 30.10, Major advance in Russian TV audience measurement
 
Finansowanie ze środków publicznych

Rosyjska Duma Państwowa w Rosji przyznała telewizji publicznej (Pierwyj kanał) kwotę 3 miliardów rubli (44,5 miliona EUR) na najbliższe dwa lata. Wynika to z przyjęcia poprawek do ustawy w sprawie budżetu na rok 2017 i planowania na lata 2018 i 2019. Fundusze te mają zostać wykorzystane do pokrycia kosztów produkcji i zakupu treści, wypełniania czasu antenowego i utrzymania odbiorców telewizyjnych, a także realizacji bieżących działań i aktywności międzynarodowej. Dziennik Vedomosti zauważył, że Pierwyj kanał, będący wiodącym rosyjskim nadawcą, nie opublikował w kwietniu swojego rocznego sprawozdania. W 2015 r. przychody nadawcy spadły o 12 proc. do 26,5 mld rubli.

Źródło: Broadband TV New, 30.10, Channel One secures fundingFlaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Szwajcaria
 
Zielone światło dla migracji do DAB+

Słuchanie radia w technologii cyfrowej stało się w Szwajcarii bardziej popularne niż radia FM. W związku z tym w 2020 roku planowane jest rozpoczęcie stopniowego zwalniania zakresu UKF.
W celu wsparcia branży radiowej w okresie przejścia od FM do DAB+, Rada Federalna uchwaliła zmiany regulacyjne w rozporządzeniu o radiu i telewizji wraz z dyspozycjami wykonawczymi w odniesieniu do prawa telekomunikacyjnego. Zadecydowano między innymi, że okres obowiązywania koncesji na nadawanie radiowe, które wygasają do końca 2019 r., zostanie przedłużony do 2024 r. Tym samym branża radiowa uzyskała zapewnienie stabilizacji, konieczne dla realizacji procesu migracji z UKF do DAB+, która ma się zakończyć najpóźniej do końca 2024 r.
Nadawcy programów radiowych, zobowiązani do realizacji misji publicznej, otrzymali gwarancję emisji na platformie DAB+ począwszy od 2020 roku. Jednocześnie koncesje radiokomunikacyjne na nadawanie cyfrowe (odpowiednik rezerwacji częstotliwości wydawanych przez UKE) powinny mieć możliwość przedłużenia do końca 2024 r.   
Wiosną br. słuchalność cyfrowa radia w Szwajcarii (DAB+ i Internet łącznie) osiągnęła 57 proc. . Jednocześnie korzystanie z odbiorników UKF zmniejszyło się o 43 proc. Już od początku 2015 r. został złagodzony obowiązek emisji w zakresie UKF, a 1 lipca 2016 r. zwiększono pomoc finansową dla emisji DAB+ w trakcie procesu migracji. Ponadto w lutym 2017 r. wystartowała kampania informacyjna „Radio się przeprowadza”.
Dzięki tym zmianom aż 56 z 57 stacji radiowych obecnych na UKF, zarówno publicznych jak i prywatnych, można już teraz „złapać” w DAB+.

Źródło: Ofcom.ch, 25.10, Green light for the gradual migration from FM to DAB+  


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Na Ukrainie po ukraińsku

Weszły w życie poprawki do ukraińskiej ustawy medialnej regulujące używanie języka narodowego w telewizji. Zmiany przewidują, że udział audycji w języku ukraińskim w ogólnym czasie nadawania ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych w każdym z okresów od 07:00 do 18:00 i od 18:00 do 22:00 powinien wynosić 75 proc., a w przypadku nadawców lokalnych - 60 proc. . Ponadto w języku ukraińskim należy nadawać co najmniej 75 proc.  wszystkich programów informacyjnych.
Ustawa przewiduje roczny okres przejściowy, w którym produkcje krajowe, niezależnie od języka, w jakim są wyświetlane, będą zaliczane do nadawania w języku ukraińskim. Od momentu wejścia ustawy w życie, Krajowa Rada monitoruje programy telewizyjne, poczynając od tych, które według wstępnych danych mają najmniejszy udział ukraińskich audycji.

Źródło: Broadband TV News, 16.10, Ukraine enacts media law changes
 


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Ofcom zwiększa wymagania wobec BBC

Od przyszłego roku co najmniej trzy czwarte łącznego czasu nadawania najbardziej popularnych programów telewizyjnych BBC będą stanowiły produkcje oryginalne nadawcy lub zlecone przez BBC z przeznaczeniem dla brytyjskich odbiorców. W wieczornym paśmie treści te zajmować mają nawet 90 proc. czasu w programach BBC One i BBC Two. Główne programy będą musiały ponadto rozszerzyć w ramówce udział treści informacyjnych oraz poświęconych nauce i sztuce. Programy dla dzieci CBBC i CBeebies muszą pokazywać w ciągu roku odpowiednio co najmniej 400 i 100 godzin oryginalnych brytyjskich audycji. Radio 1 i Radio 2 zostały zobowiązane do rozszerzenia repertuaru muzycznego. Co najmniej połowa łącznego czasu antenowego publicznego nadawcy będzie musiała być poświęcona na audycje stworzone poza Londynem, a specjalne kwoty będą przeznaczone dla poszczególnych regionów (Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna) w zależności od ich populacji.
Powyższe reguły są częścią pierwszej licencji wydanej nadawcy publicznemu przez organ regulacyjny Ofcom, który w kwietniu br. otrzymał kompetencje niezależnego, zewnętrznego regulatora BBC. Wymagania zostały zwiększone w wyniku konsultacji publicznych.
Kwoty zalecone przez Ofcom dotyczą również struktury zatrudnienia. Wrześniowy raport w sprawie różnorodności i równych szans w telewizji wykazał, że wśród pracowników BBC wiele grup jest niedostatecznie reprezentowanych. Docelowo 15 proc. pracowników ma pochodzić z mniejszości etnicznych, a 50 proc. wszystkich pracowników i osób pełniących funkcje kierownicze do roku 2020 mają stanowić kobiety.

Źródło: Broadband TV News, 13.10, Ofcom imposes content quotas on the BBCFlaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Włochy
 
Nowy kontrakt RAI

W wyniku negocjacji z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego włoski nadawca publiczny RAI przyjął nowy kontrakt na świadczenie usług, który ma obowiązywać od stycznia 2018 przez pięć lat. Umowa przewiduje, że RAI będzie musiał kupić więcej oryginalnych programów od niezależnych producentów, wydając w sumie 2 miliony euro w 2018 r. (3 miliony euro w 2019 r. ze wzrostem w kolejnych latach). Ponadto nadawca będzie musiał udostępnić w imię „neutralności technologicznej” wszystkie swoje kanały telewizyjne płatnym platformom satelitarnym, takim jak Sky Italia, w zamian za wnoszoną przez nie opłatę. RAI będzie musiał także zwolnić do roku 2022 pasmo 700 MHz, obecnie wykorzystywane do transmisji niektórych swoich głównych kanałów telewizyjnych, na rzecz telefonii komórkowej i usług internetowych. Inne obowiązki zawarte w kontrakcie obejmują opatrywanie napisami co najmniej 80 proc. programów telewizyjnych oraz eliminację reklamy w treściach przeznaczonych dla dzieci. Istotnym novum jest planowane uruchomienie w 2018 r. pierwszego angielskojęzycznego programu telewizyjnego. Program ma być rozprowadzany globalnie przez całą dobę, prezentując Włochy zagranicznym odbiorcom. Ramówka obejmie audycje informacyjne, dokumentalne i sportowe
Tymczasem RAI odnotował w pierwszej połowie 2017 r. spadek przychodów z tytułu abonamentu telewizyjnego o 3,8 proc. W tym samym okresie przychody z reklam spadły o 8,2 proc.

Źródło: Advanced Television, 27.10, Italy’s RAI plans English language channel

Wiadomości branżowe


Nowy raport Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne opublikowało raport na temat dostępnych w Europie programów adresowanych do dzieci. Okazuje się, że amerykańskie kanały telewizyjne dla dzieci stanowią aż 60 proc.  łącznej liczby kanałów dla dzieci w Europie. Łącznie w Europie jest 329 kanałów telewizyjnych adresowanych do dzieci (wliczając różne wersje językowe), co stanowi 6 proc. wszystkich krajowych i międzynarodowych kanałów telewizyjnych mających siedzibę w Europie. Jedna sieć telewizyjna dla dzieci ma średnio 2,6 wersji językowych.

Źródło: Broadband TV News, 13.10, 329 children’s TV channels in Europe
 
Oglądamy głównie na urządzeniach mobilnych

Zgodnie z najnowszym raportem firmy Ooyala, przez drugi kwartał z rzędu oglądanie dłuższych treści wideo (> 20 min) na urządzeniach mobilnych stanowi większość czasu spędzonego na oglądaniu wideo na wszystkich ekranach, a urządzenia przenośne są od 2,4 do 3,3 razy częściej wybierane do tego celu niż komputery osobiste. W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), odtwarzanie mobilne stanowi 57,7 proc. całego oglądania, przy wzroście o 3,6 p.p. w stosunku do pierwszego kwartału.

Źródło: Advanced Television, 23.10, Report: Long form content rules across all screens
 


Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Krystyna Rosłan-Kuhn

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie