"Przegląd międzynarodowy": nr 12/2017

09.01.2018
W dwunastym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o dyskusji na forum europejskim w sprawie „geoblokowania” treści wideo na jednolitym rynku cyfrowym, o unieważnieniu przez ETS decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zwrotu przez hiszpańskich operatorów środków przyznanych im przez rząd w celu ułatwienia przejścia na naziemne nadawanie cyfrowe, a także o rozpoczęciu przechodzenia czeskiej telewizji publicznej na nadawanie w formacie DVB-T2.
Unia Europejska

Co dalej z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym?

Parlament Europejski zdecydował, że postulowana przez Komisję Europejską możliwość korzystania z zakupionego w kraju zamieszkania dostępu do mediów na terenie całej Europy, będzie ograniczona do wiadomości i spraw bieżących – co skutecznie podtrzymuje geoblokowanie większości treści i odbiega od projektów Komisji dotyczących jednolitego rynku cyfrowego. Dalsze prace w tej sprawie odbędą się w Radzie Europejskiej, gdzie każde państwo członkowskie przedstawi swoje stanowisko.
Nadawcy komercyjni i większość sektora treści audiowizualnych z zadowoleniem przyjęli rezultat głosowania w PE, argumentując, że decyzja ta wpłynie korzystnie na jakość i różnorodność oferty telewizyjnej i filmowej dostępnej dla widzów.
Tymczasem Europejska Unia Nadawców (EBU) zwraca uwagę, że projekt tzw. dyrektywy satelitarno-kablowej miał w zamyśle usprawnić obieg treści audiowizualnych w Europie i umożliwić zarówno konsumentom, jak i sektorowi audiowizualnemu w Europie czerpanie korzyści z Jednolitego Rynku Cyfrowego. Decyzja Parlamentu Europejskiego jest sprzeczna z tymi intencjami, utrzymując rozdrobniony europejski rynek audiowizualny i pogarszając dostęp odbiorców do kultury europejskiej.

Źródło: Advanced Television, 13.12, EU Parliament rejects digital content Single Market
 
Rada Europy

Raport w sprawie „chaosu informacyjnego”

Rada Europy opublikowała raport w sprawie tzw. „fake news” pt.: „Zakłócenia informacji: interdyscyplinarne ramy dla badań i kształtowania polityki”. Dokument analizuje zjawisko coraz bardziej powszechnych kampanii dezinformacyjnych, które opierając się głównie na mediach społecznościowych, przyczyniają się do zaburzeń informacji w środowisku medialnym. Zrozumienie tego zjawiska i jego mechanizmów jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia odpowiednich strategii w celu rozwiązania problemu. Najbardziej „udaną” fałszywą treścią jest taka, która gra na emocjach ludzi, budząc w nich poczucie wyższości, gniewu lub strachu. Samo sprawdzanie i  podważenie faktów nie wystarcza; istnieje pilna potrzeba zrozumienia najskuteczniejszych formatów, które wywołują ciekawość i sceptycyzm wśród odbiorców w odniesieniu do oglądanych informacji oraz źródeł, z których one pochodzą.
Autorzy identyfikują trzy różne typy „zaburzeń informacji”:
1. fałszywa informacja, czyli taka, która jest rozpowszechniana, ale nie wyrządza żadnej szkody (mis-information);
2. dezinformacja, gdy fałszywe informacje są świadomie rozpowszechniane, aby wyrządzić szkodę (dis-information);
3. szkodliwa informacja, gdy rozpowszechniane są prawdziwe informacje, z zamiarem wyrządzenia szkody (mal-information)
Oprócz ram koncepcyjnych raport zawiera zestawienie badań i praktycznych inicjatyw związanych z tematyką zaburzeń informacji, a także tzw. „baniek informacyjnych” i „efektu echa”. Analizuje również kluczowe trendy w przyszłości, takie jak włączenie sztucznej inteligencji do produkcji oraz wykrywania dezinformacji. Ostatni rozdział raportu zawiera zalecenia adresowane do zainteresowanych stron, takich jak firmy technologiczne, rządy państw, media i społeczeństwo obywatelskie, aby pomóc im w podjęciu odpowiednich kroków.

Źródło: EPRA, 11.12, Council of Europe´s Report identifies strategies to tackle disinformation
 
Czechy

Česká televize przechodzi na DVB-T2

Czeski publiczny nadawca Česká televize (ČT) ogłosił rozpoczęcie przechodzenia na standard DVB-T2 ukończywszy pierwszą rundę rozmów w tej sprawie. W ramach wprowadzania zmienionego planu przejścia (TPP), ČT będzie musiała zwolnić niektóre częstotliwości z drugiego publicznego multipleksu w drugiej połowie 2019 r. zamiast w połowie 2020 r. Harmonogram przewiduje przygotowania techniczne od stycznia do marca 2018 roku, po czym zostanie uruchomiony multipleks przejściowy, który będzie działał do czerwca 2020 r. i ma objąć zasięgiem do 95% populacji do końca czerwca następnego roku. Nadajniki obecnego multipleksu telewizji publicznej będą wyłączane stopniowo od połowy 2019 roku. Przejście na standard DVB-T2 ma zostać zakończone do czerwca 2020 r.

Źródło: Broadband TV News, 12,12, Czech TV starts DVB-T2 transition
 
Francja

Kobiety w reklamie – raport CSA

Francuski organ regulacyjny „Conseil supérieur de l'audiovisuel” (CSA) opublikował raport pt. „Wizerunek kobiet w reklamie telewizyjnej”, poruszający m.in. kwestię stereotypów dotyczących płci w przekazach reklamowych. Zmonitorowanych zostało 2055 reklam telewizyjnych z 24 wybranych programów.
Wyniki, które potwierdzają przekonanie Rady, że konieczne jest wzmocnienie refleksji na temat wpływu stereotypów płci na widzów, zostaną przedstawione wewnętrznej Komisji ds. Praw Kobiet CSA, aby mogła podjąć poruszone kwestie i szczegółowo je przeanalizować. W 2018 r. Rada ma opracować plan działań, które podejmie, aby aktywnie zapewnić, że wizerunek kobiet w reklamach jest szanowany.

Źródło: EPRA, 08.11, The image of women in television advertising – report by the French CSA
 
Francuska edycja Russia Today

W połowie grudnia wystartował nadawany ze studia w Paryżu popierany przez Rosję program RT France. Program będzie zawierał mieszankę aktualności na żywo, treści dokumentalnych, debat, wywiadów i oryginalnych audycji, podobnie jak jego odpowiednik w języku angielskim, dawniej nadawany pod nazwą Russia Today. Przedstawicielka RT France zaanonsowała uruchomienie programu, odwołując się do francuskich tradycji w zakresie „poszanowania wolności słowa i akceptacji nowych idei”. Powiedziała: „Stworzyliśmy platformę poświęconą kształtowaniu najszerszego zakresu opinii we Francji i poza nią. RT France pozwoli widzom … usłyszeć głosy rzadko spotykane w mediach głównego nurtu”. Na początku 2017 roku, podczas wyborów prezydenckich,  prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał program „organem propagandy” i otwarcie oskarżył go o szerzenie dezinformacji na jego temat za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych. RT France będzie kierować swój program do krajów z dużą populacją francuskojęzyczną, w tym do Belgii, Kanady i krajów śródziemnomorskich.

Źródło: Broadband TV News, 18.12, RT France commences broadcasting
 
Hiszpania

Decyzja Komisji Europejskiej unieważniona

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot środków przyznanych przez Hiszpanię w ramach pomocy państwa operatorom naziemnych platform telewizyjnych. Decyzja, która podlega apelacji, jest ciosem dla operatorów telewizji satelitarnej, którzy skarżyli się na subsydia, przekazane przez państwo hiszpańskie nadawcom naziemnym w celu ułatwienia im przejścia na nadawanie cyfrowe. Trybunał stwierdził, że decyzja Komisji nie była poparta wystarczającym uzasadnieniem.
Komisja, w następstwie skargi SES Astra, przyjęła w czerwcu 2013 r. decyzję, w której uznała pomoc przyznaną operatorom naziemnych platform telewizyjnych na rozmieszczenie, utrzymanie i eksploatację naziemnej sieci cyfrowej za niezgodną z prawem. W tej samej decyzji Komisja nakazała zwrot pomocy od beneficjentów. Hiszpania, wspólnoty autonomiczne i nadawcy wnieśli odwołania do Trybunału Sprawiedliwości odwołując się od decyzji. Ogłoszenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można pobrać tutaj.

Źródło: Broadband TV News, 21.12, EU Court of Justice clears DTT subsidies in Spain
 
Stany Zjednoczone

FANG przejmuje 2/3 rynku wideo

Jak oceniają analitycy z firmy Ovum, cztery firmy - Facebook, Amazon, Netflix i Google – zwane popularnie FANG - zgromadzą w USA w 2018 roku do dwóch trzecich wszystkich nowych przychodów z telewizji i wideo. Ich zyski będą częściowo spowodowane nasyceniem tradycyjnej telewizji w kraju, ale również ich rosnącą dominacją na rynku wideo OTT.
Przewiduje się też, że Amazon wyprzedzi Netflix dzięki rosnącej liczbie sposobów płacenia za wideo, czyli połączeniu subskrypcji, wypożyczeń cyfrowych, sprzedaży treści i pakietów aplikacji telewizyjnych i wygeneruje 5,8 mld USD przychodów związanych z wideo. Netflix ma osiągnąć 5,3 mld USD przychodów dzięki swojemu modelowi „tylko do subskrypcji”.

Źródło: Advanced Television, 18.12, FANG will dominate new TV revenue in 2018
 
 
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie