"Przegląd międzynarodowy": nr 05/2015

04.05.2015
W majowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o: francuskim raporcie na temat rynku audiowizualnego, trudnej sytuacji rosyjskich nadawców oraz dyskryminacji tatarskich mediów na Krymie.
Przegląd międzynarodowy logo
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy
 
Wyrok na korzyść TV Nova

Sąd Miejski w Pradze orzekł na korzyść czołowego czeskiego nadawcy TV Nova w sporze z operatorem transmisji strumieniowej TV4You. Działania TV4You zostały uznane za niezgodne z prawem, gdyż były prowadzone bez zgody dostawców programów. TV4You oferowała odbiorcom możliwość oglądania TV Nova, Prima TV i programów nadawcy publicznego Česká televize za darmo za pomocą urządzeń mobilnych.
Źródło: Broadband TV News, 24.04, Legal defeat for Czech streaming service

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja
 
Raport o stanie rynku

Francuski organ regulacyjny ds. mediów audiowizualnych, CSA, opublikował we współpracy z DGMIC (Dyrekcją Generalną ds. Mediów i Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Komunikacji), CNC (Narodowym Centrum Kinematografii), A.C.C.e.S (Stowarzyszeniem nadawców koncesjonowanych) oraz SNP-TV (Krajowym związkiem zawodowym pracowników reklamy telewizyjnej) trzynastą edycję Przewodnika po Programach Cyfrowych, będącego jednocześnie raportem o stanie francuskiego rynku audiowizualnego. Można w nim przeczytać m.in., że:
  • Pod koniec 2014 roku francuscy widzowie mieli dostęp do 31 ogólnokrajowych programów telewizyjnych w naziemnej telewizji cyfrowej (24 bezpłatne i 7 płatnych); 11 z nich było dostępnych w rozdzielczości HD. Ponadto dostępnych jest 240 programów koncesjonowanych lub zarejestrowanych do rozpowszechniania w sieciach kablowych, satelitarnych, IPTV i sieciach  komórkowych.
• W usługach na żądanie zwiększyła się liczba godzin jak i liczba oglądanych filmów; w ciągu 10 pierwszych miesięcy 2014 roku obejrzano rekordową liczbę filmów – 377,8 mln, co stanowiło wzrost o 6,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
• W 2014 roku francuscy widzowie oglądali telewizję średnio dziennie przez 3 godziny i 41 minut (5 min mniej drugi rok z rzędu); nadal spada publiczność tradycyjnych kanałów naziemnych (64,5 proc., - 0,5 proc. w porównaniu do roku 2013).
Źródło: EPRA, 28.04, 2015 Guide of digital channels in France
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Holandia
 
Holendrzy wolą tradycyjną telewizję

Popularność usług telewizji nielinearnej (OTT) w Holandii rośnie bardzo powoli; blisko 60 proc. widzów nie zamierza rezygnować z abonamentu tradycyjnej telewizji. Jednocześnie, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Telecompaper w styczniu br., 25 proc. respondentów rozważa jeszcze decyzję o przejściu na nowe usługi, a tylko 4 proc. zamierza anulować dotychczasowy abonament w ciągu najbliższych dwóch lat. Co ważne, liczba widzów, którzy nie chcą rezygnować z tradycyjnej telewizji jest o 20 proc. wyższa niż w styczniu 2014 roku, gdy przeprowadzano poprzednie badanie. Telecompaper zwraca uwagę, że jednym z głównych powodów, dla których widzowie niechętnie odchodzą od telewizji na żywo jest przyzwyczajenie, mimo że niektóre usługi OTT wprowadziły do oferty transmisję programów telewizyjnych.
Źródło:Broadband TV News, 24.04, Dutch viewers favour live TV over OTT

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
Lokalne programy w Internecie

Czternaście z szesnastu bawarskich lokalnych stacji telewizyjnych można od 10 kwietnia br. odbierać w Internecie na należącej do Deutsche Telekom platformie IPTV Entertain. Operator ma przeznaczyć dla lokalnej oferty telewizyjnej nowy dział w elektronicznym przewodniku programowym (EPG), zaczynając od numeru 2000. i uruchomić w nim nowy lokalny portal, z którego abonenci będą mogli przejść do odpowiednich programów lokalnych telewizji wybierając land, w którym mieszkają. Bawaria będzie pierwszym regionem, w którym niemal wszystkie lokalne programy TV znajdą się w ofercie Entertain, tym samym docierając do 2,5 mln klientów platformy. Jak powiedział przewodniczący BLM, bawarskiego organu regulacyjnego ds. mediów audiowizualnych, „IPTV stała się ważną platformą dystrybucji programów telewizyjnych, zwiększając zasięg techniczny lokalnych kanałów telewizyjnych Bawarii, które dzięki temu docierają do prawie wszystkich gospodarstw telewizyjnych. To podstawowy warunek ich sukcesu gospodarczego.”
Źródło: Broadband TV News, 09.04, Deutsche Telekom adds Bavaria’s local TV to Entertain

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
„Russia Today” zaciska pasa

Chociaż RT (Russia Today) ma otrzymać od państwa dodatkowe środki, plany uruchomienia francuskiej i niemieckiej wersji serwisu pozostaną w zawieszeniu. Według Wiedomosti, Duma Państwowa zatwierdziła zwiększenie finansowania kilku państwowych mediów w tym roku, wśród nich RT i agencji prasowej TASS. Przyjęte zmiany przewidują w tym roku wzrost finansowania RT przez państwo o 5,5 mld rubli (ok. 100 mln $) do 21 mld rubli (382 mln $). Cytując Margaritę Simonyan, redaktor naczelną Russia Today, Wiedomosti dodają, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na spłatę długów wobec kontrahentów zagranicznych. RT wydała w 2014 roku około 260 mln $ na dystrybucję sygnału w różnych krajach, podczas gdy cały budżet nadawcy kształtował się na poziomie około 445 mln $. Jednak w związku ze spadkiem kursu rubla do dolara, budżet nadawcy zmalał do 236 mln $. Doprowadziło to do sytuacji, gdy należności na rzecz partnerskich sieci przewyższyły cały budżet RT. W rezultacie, RT musiała zatrzymać nadawanie w kilku krajach i popadła w długi. Dodatkowe środki powinny pomóc utrzymać RT dotychczasowy poziom usług przy minimalnych cięciach.
Źródło: Broadband TV News, 08.04, RT tightens its belt

Kosztowny multipleks

Koszty dystrybucji na drugim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej okazały się być tak znaczącym obciążeniem finansowym dla rosyjskich nadawców, że zwrócili się do państwa z wnioskiem o częściowe dofinansowanie ze środków Sieci Rosyjskiej Telewizji i Radiofonii (RTRS). Nadawcy obecni na drugim multipleksie muszą płacić 150 mln rubli (2,7 mln €) rocznie oraz wnieść opłatę wstępną w wysokości 840 mln rubli. Koszty dystrybucji programów na pierwszym multipleksie są finansowane przez państwo. Nadawcy korzystający z drugiego multipleksu chcieliby uzyskać redukcję kosztów o około połowę. Ocenia się, że drugi multipleks uzyska zasięg 98,1 proc. populacji do końca 2018 roku.
Źródło: Broadband TV News, 24.04, DTT funding crisis hits Russia
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Nowy nadawca publiczny

Państwowe Przedsiębiorstwo Telewizja Ukrainy ma zostać przekształcone z organizacji państwowej w publiczną spółkę akcyjną. Podpisując ustawę podczas ceremonii zatwierdzającej przekształcenie prezydent Petro Poroszenko powiedział, że było to wydarzenie, na które Ukraina czekała 23 lata. Nowy nadawca (NSTU) będzie publiczną spółką akcyjną, należącą w 100 proc. do skarbu państwa. Będzie nadawać co najmniej dwa ogólnokrajowe programy telewizyjne, jeden telewizyjny program regionalny i co najmniej trzy ogólnokrajowe programy radiowe. NSTU będzie finansowana z budżetu państwa i budżetów lokalnych, sprzedaży produkcji telewizyjnych i radiowych oraz opłat abonamentowych. Finansowanie będzie także pochodzić z innych źródeł, w tym ściśle kontrolowanego sponsoringu i reklamy. NSTU będzie miała radę nadzorczą i redakcyjną składające się, odpowiednio, z maksymalnie 9 i 15 członków.
Źródło: Broadband TV News, 16.04, Major change in Ukrainian broadcasting

Tatarska stacja bez koncesji

Tatarska stacja ATR nadająca na Krymie została zdjęta z anteny po tym, jak nie udało się jej uzyskać rosyjskiej koncesji. ATR działała na podstawie koncesji wydanej przez władze Ukrainy i była postrzegana jako wspierająca powrót Krymu w granice Ukrainy. Elzara Islyamova, dyrektor ATR, powiedziała agencji informacyjnej RAI Novosti, że stacja będzie nadal starać się o koncesję. Komentując zamknięcie ATR, Denis Krivoszeyev, zastępca dyrektora Amnesty International na Europę i Azję Środkową, powiedział: „W ciągu jednej nocy ucichły wszystkie oprócz jednego media w języku Tatarów Krymskich. Ten rażący atak na wolność słowa pod przykrywką postępowania administracyjnego jest brutalną próbą stłumienia niezależnych mediów, zakneblowania pluralistycznych wypowiedzi i zastraszenia społeczności Tatarów Krymskich”.
Źródło: Broadband TV News, 01.04, Amnesty condemns Crimean station closure

Alternatywna stacja dla Tatarów Krymskich

Rosyjski rząd planuje wydać 177 mln rubli (3,3 mln €) na stworzenie nowego programu telewizyjnego adresowanego do ludności tatarskiej mieszkającej na Krymie. Nowy program będzie dążyć do wywierania wpływu na Tatarów, z których wielu przeciwnych jest aneksji Krymu przez Rosję. Będzie również próbą zastąpienia tatarskiego programu ATR, który zniknął z eteru na początku kwietnia br. Stacja, która ma zostać uruchomiona w ciągu kilku tygodni, zapowiada, że byli pracownicy ATR będą mile widziani w zespole, o ile  zaakceptują nową rzeczywistość polityczną.
Źródło: Broadband TV News, 16.04, New TV service for Crimea

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Raport w sprawie „usług dostępowych”

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Ofcom, brytyjski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych, telekomunikacji i poczty, wszystkie ogólnokrajowe programy telewizyjne w Wielkiej Brytanii „osiągnęły lub przekroczyły” przewidziane na 2014 rok progi odnośnie zapewnienia napisów, języka migowego i audiodeskrypcji w audycjach. Zgodnie z ustawą z 2003 r. BBC musi opatrywać napisami 100 proc. swoich programów, audiodeskrypcją 10 proc. i zapewnić język migowy dla 5 proc. audycji. Channel 4 i ITV, STV i UTV muszą zapewnić napisy dla co najmniej 90 proc. audycji. W ubiegłym roku Ofcom rozpoczął regularne badanie jakości napisów, w następstwie skarg od widzów co do ich nieścisłości i przesunięć w czasie. Jak określono w raporcie w tej sprawie, zła jakość napisów w programach na żywo może powodować „frustrację” lub wręcz „niemożność ich oglądania”.
Źródło: Advanced Television, 10.04, UK subtitles meet Ofcom targets

„Przeprowadzka” BBC3 dopiero w przyszłym roku

Zapowiadana zmiana BBC3 na program obecny wyłącznie w Internecie, o czym pisaliśmy w zeszłorocznym Przeglądzie 04/2014, została odłożona na następny rok. Nadawca ogłosił plan przeniesienia programu do sieci, zamierzając w ten sposób poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Wyłączenie miało nastąpić jesienią br., ale jak dotąd nie znane są jeszcze rezultaty testu wartości publicznej, przeprowadzanego przez organ zarządczy, BBC Trust, których ogłoszenie raczej nie nastąpi wcześniej niż w czerwcu. Nie będzie więc wystarczająco dużo czasu, by dotrzymać założonego wcześniej terminu. Z chwilą uzyskania akceptacji ze strony BBC Trust, nadawca zamierza rozpocząć działania promocyjne, przygotowując odbiorców do zmiany.
Źródło: Advanced Television, 23.04, BBC online shift delayed to 2016

Wiadomości branżowe

Nowy przycisk na pilocie

Począwszy od kwietnia br. telewizory smart TV, odtwarzacze Blu-ray oraz set-top-boxy kilku głównych marek sprzedawanych w Europie będą wyposażone w piloty, które posiadają specjalny przycisk łączący z usługą Netflix. Piloty takie od lat są w powszechnym użyciu w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: Broadband TV News, 02.04, Dedicated Netflix button comes to European remotes
 
 
Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie