Podział środków na 2017 rok

28.06.2016
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 22 czerwca 2016 roku przyjęła uchwałę w sprawie podziału środków abonamentowych na rok 2017. Jako podstawę KRRiT przyjęła prognozę wpływów na rok 2017 w kwocie 635 mln zł (w 2013 r. przekazano 650 mln, w 2014 r. - 750 mln, w 2015 r. - 750 mln, prognoza na 2016 r. - 661 mln).
znak z logo KRRiT
Uchwała jest ostatnim etapem uzgodnień planów programowo-finansowych pomiędzy spółkami mediów publicznych a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT publiczni nadawcy przed 15 kwietnia przedłożyli Krajowej Radzie przygotowane przez siebie plany finansowo-programowe na 2017 r. KRRiT przeprowadziła analizę zadań, jakie wyznaczyli sobie nadawcy publiczni na rok 2017 oraz sprawozdana z realizacji misji w 2015 roku i w efekcie rozdzieliła środki abonamentowe. Informacje o podziale kwot na poszczególne przedsięwzięcia przekazane zostaną każdej ze spółek mediów publicznych.

W uchwale dokonano podziału środków przyjmując, że w ramach prognozowanej kwoty 635 milionów sposób będzie następujący:

Telewizja Polska - 310 mln (w 2013 - 282 mln, w 2014 - 444 mln, w 2015 - 404 mln , prognoza na 2016 r. - 335 mln);

Polskie Radio - 167 mln (w 2013 - 194 mln, w 2014 - 164 mln, w 2015 - 181 mln, prognoza na 2016 - 171 mln);

Radio Białystok - 9 216 000 zł;
Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy - 9 023 000 zł;
Radio Gdańsk - 10 103 000 zł;
Radio Katowice - 9 067 000 zł;
Radio Kielce - 8 577 000 zł;
Radio Koszalin - 9 001 000 zł;
Radio Kraków - 10 396 000 zł;
Radio Lublin - 9 011 000 zł;
Radio Łódź - 8 901 000 zł;
Radio Olsztyn - 9 365 000 zł;
Radio Opole - 9 987 000 zł;
Radio Merkury w Poznaniu - 9 426 000 zł;
Radio Rzeszów - 9 374 000 zł;
Radio Szczecin - 9 194 000 zł;
Polskie Radio RDC w Warszawie - 9 690 000 zł;
Radio Wrocław - 9 384 000 zł;
Radio Zachód w Zielonej Górze - 8 285 000 zł.

W wypadku niższych wpływów media publiczne otrzymają środki proporcjonalnie mniejsze, natomiast w wypadku nadwyżki sposób podziału będzie następujący:

Wpływy z opłat abonamentowych Telewizja Polska Polskie Radio Rozgłośnie regionalne
1)      powyżej kwoty 635 mln zł do kwoty 680 mln zł 70 proc. 20 proc. 10 proc.
2)      powyżej kwoty 680 mln zł do kwoty 780 mln zł 80 proc. 10 proc. 10 proc.
3)      powyżej kwoty 780 mln zł 100 proc. 0 proc. 0 proc.
 
Dla każdej ze spółek radiofonii regionalnej przypadnie 1/17 z kwoty wyliczonej dla rozgłośni regionalnych.

Udział abonamentu w finansowaniu kosztów misji spółek

Udział abonamentu w finansowaniu kosztów misji spółek  
  2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
plan
2017 r.
założenia x)
Telewizja Polska 21 proc. 32 proc. 28 proc. 24 proc. 13 proc.
Polskie Radio 80 proc. 72 proc. 72 proc 68 proc. 62 proc.
Radiofonia regionalna 87 proc. 76 proc. 82 proc. 77 proc. 68 proc.
x) udział w kosztach misji wskazanych w planach finansowo-programowych na 2017 r.

Udział abonamentu w przychodach spółek
 
Udział abonamentu w przychodach spółek
  2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
 plan
2017 r.
założenia x)
Telewizja Polska 19 proc. 28 proc. 25 proc. 23 proc. 21 proc.
Polskie Radio 68 proc. 60 proc. 62 proc. 63 proc. 63 proc.
Radiofonia regionalna 76 proc. 69 proc. 76 proc. 79 proc. 75 proc.
x) ustalono dla prognozowanych przychodów w wartościach określonych w planach finansowo - programowych na 2017 r.
 
Uchwała w sprawie sposobu podziału wpływów z opłat abonamentowych w 2017 roku między jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Uchwała w sprawie minimalnego udziału audycji tworzonych przez oddziały terenowe Telewizji Polskiej S.A. dla programów ogólnokrajowych

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie