Wyniki pilotażu KRRiT i Poczty Polskiej S.A.

26.04.2012
150 osób fizycznych i firm zalegających w płatności opłat abonamentowych zostało objętych pilotażem przeprowadzonym przez KRRiT i Pocztę Polską mającym zbadać sprawność działań związanych z uregulowaniem zadłużenia. W efekcie 27,5 proc. abonentów wniosło opłaty w kwocie ponad 100 tysięcy złotych, a 67,5 proc. zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.
Logo KRRiT

Pilotaż zgłoszenia abonentów zalegających w płatnościach abonamentowych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych S.A. został przeprowadzony w okresie od 28 lipca 2011 r. do 28 stycznia 2012 r.

Zgodnie z umową zawartą 28 lipca 2011 między KRRiT a Pocztą Polską, pilotażem objęto grupę 150 losowo wybranych abonentów, zalegających w płatnościach o wysokości zobowiązania co najmniej 200 zł (osoba fizyczna) lub 500 zł (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej). Grupa nie obejmowała abonentów, którzy wystąpili do KRRiT z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości.

Wyniki pilotażu

Na cele pilotażu wylosowano 100 osób fizycznych i 50 abonentów z pozostałych grup*. Do całej grupy wysłano upomnienia z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych o zaległościach do KRD BIG S.A. Upomnienia opiewały na łączną kwotę ponad 631 tysięcy złotych (w tym ponad 486 tys. z tytułu abonamentu i 144 tys. z tytułu odsetek).

Wykaz abonentów, do których wysłano powiadomienie, został przekazany przez Pocztę Polską S.A. do KRRiT. Na bieżąco prowadzono monitoring związany z odbiorem przesyłek. Po upływie 50 dni od dnia wysłania upomnienia oraz potwierdzenia odbioru przesyłki z upomnieniem i braku jakiejkolwiek reakcji ze strony abonentów, 81 z nich zostało wpisanych do KRD. W trzech przypadkach po wpisaniu do rejestru zostały wniesione opłaty. W jednym zwrócono się o umorzenie zadłużenia. Na 120 odebranych upomnień 20 abonentów dokonało wpłat przed wpisem do KRD (16,5 proc.), 19 prowadziło korespondencję w celu umorzenia lub rozłożenia na raty (15, 83 proc.). Łącznie wniesiono opłaty w kwocie ponad 109 tysięcy złotych.

Dla 77 abonentów zostały wystawione tytuły wykonawcze, przekazane do wyegzekwowania przez urzędy skarbowe.

Kontynuacja akcji

W raporcie podsumowującym pilotaż podkreślono, że działania chociaż pracochłonne, przyniosły wymierny i pozytywny skutek.

Członek KRRiT Sławomir Rogowski zapowiedział, że pilotaż będzie kontynuowany.

„Dochody abonamentowe z roku na rok maleją, co prowadzi do tego, że media publiczne posiadają zbyt mało środków na realizację swojej misji. Chcemy wyraźnie pokazać, że obowiązek płacenia abonamentu będzie przez Krajową Radę egzekwowany. Wnioski płynące z pilotażu nie pozostawiają  wątpliwości, zatem działania windykacyjne już wkrótce będą kontynuowane z całą stanowczością w wielokrotnie większej skali” -  podkreślił minister Rogowski.

Abonament RTV

Opłata abonamentowa jest prawnym obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego (poza osobami zwolnionymi, np. tymi które ukończyły 75 lat) i każdej firmy, w których znajdują się odbiorniki radiowe lub telewizyjne.

Cała kwota abonamentowa jest przeznaczana na misję publicznych mediów. Z abonamentu utrzymywane jest więc zarówno publiczne radio, jak i telewizja - w sumie dziesiątki ośrodków  terenowych i stacji lokalnych w całym kraju.

Płacąc abonament otrzymujemy też dostęp do bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, czyli do około 20 programów wysokiej jakości  (czytaj więcej).

Czytaj więcej:

http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/aktualnosci/news,562,poczta-polska-moze-wystapic-o-wpis-abonenta-dluznika-do-krd.html

http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/aktualnosci/news,553,dlug-abonamentowy-przedawnia-sie-po-5-latach.html

*Grupa objęta pilotażem musiała spełniać warunki, zawarte w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: zobowiązanie musiało powstać w związku z określonym stosunkiem prawnym, łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosiła 200 lub 500 zł‚ zobowiązanie musiało być wymagalne od co najmniej 60 dni oraz musiał upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie. Po wygaśnięciu umowy z KRD BIG S.A., abonenci zostali usunięci z rejestru.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie