Wpływy abonamentowe przekazane nadawcom publicznym w 2016 roku

13.02.2017
Wysokość opłat abonamentowych w 2016 r. wynosiła za jeden miesiąc 7,00 zł za używanie odbiornika radiofonicznego oraz 22,70 zł za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. W rozporządzeniu z 18 maja 2016 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat abonamentowych w 2017 r. na poziomie opłat obowiązujących w 2016 r.
znak z logo KRRiT
Na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce [1], zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne
i telewizyjne miało 6 693 417 gospodarstw, czyli 49,3%. Spośród nich, 52,2% było zwolnionych od wnoszenia opłat (w ewidencji Poczty Polskiej SA, 3 496 011 gospodarstw). Pozostała część
tj. 3 197 406, powinna terminowo wnosić opłaty. Na koniec 2016 r. uregulowało opłaty jedynie 1 117 150 gospodarstw. Według danych ewidencji Poczty Polskiej SA, zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu na koniec 2016 r., wynoszą blisko 1,4 mld zł.

W 2016 r. do abonentów zalegających z wnoszeniem opłaty, Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA wysłało 440 595 upomnień. Z tego 132 178 abonentów uregulowało zadłużenie w całości lub w części, wpłacając kwotę 134,9 mln zł. W stosunku do pozostałych abonentów zalegających z opłatami, Poczta Polska SA wszczęła postępowanie administracyjne. Wystawiono 119 033 tytułów wykonawczych, z czego zrealizowano 87 821, na kwotę 104,0 mln zł.

Z tytułu realizacji ustawowych obowiązków związanych z poborem opłat abonamentowych, Poczta Polska SA w 2016 r. zainkasowała łącznie 749,9 mln zł., w tym:

                opłaty abonamentowe                             743,7 mln zł
                odsetki za zwłokę                                             0,9 mln zł
                kary za niezarejestrowane odbiorniki          5,3 mln zł

Wielkość wpływów abonamentowych oraz kwot zainkasowanych przez Pocztę Polską SA (brutto), w latach 2003-2016

Poczta Polska SA, po potrąceniu wynagrodzenia umownego, przekazuje wpływy abonamentowe na rachunek KRRiT w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2016 r., wyznaczony Operator przekazał kwotę 702,5 mln zł. do BGK.  Z tytułu kapitalizacji środków naliczył 0,4 mln zł. Łącznie w 2016 r. KRRiT dysponowała kwotą 722 mln zł (saldo początkowe z 2015 r. – 18,6 mln zł, plus wpływy z 2016 r. – 702,9 mln zł. + dodatnie odsetki bankowe).

Wysokości środków (abonamentowych i pozaabonamentowych) przekazanych spółkom publicznej radiofonii i telewizji w latach 2003-2016 przedstawia się następująco:

Podział wpływów abonamentowych na 2016 rok, został określony uchwałą KRRiT nr 178/2015, przyjętą na posiedzeniu 23 czerwca 2015 roku. Uchwała określała prognozę wpływów abonamentowych w kwocie 661 mln, ustalając sposób podziału:
 
  Telewizja Polska S.A. 335,0 mln zł (50,7%)  
  Polskie Radio S.A. 170,6 mln zł (25,8%)  
  Spółki radiofonii regionalnej 155,4 mln zł (23,5%)  
               W przypadku przekroczenia prognozowanej kwoty 661 mln zł sposób podziału KRRiT ustaliła w sposób następujący:
 
  Telewizja Polska S.A. 50,0%  
  Polskie Radio S.A. 25,0%  
  Spółki radiofonii regionalnej 25,0% dla każdej spółki po 5,88% kwoty do podziału
 
                W rzeczywistości w 2016 roku publiczna radiofonia i telewizja otrzymała 722,0 mln zł, w tym 717,7 mln zł z wpływów abonamentowych oraz 4,3 mln zł z wpływów pozaabonamentowych.
 
  Telewizja Polska S.A. 365,5 mln zł  
  Polskie Radio S.A. 185,9 mln zł  
  Spółki radiofonii regionalnej 170,6 mln zł  
 
Na 2017 rok Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła prognozę wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w wysokości 635,0 mln zł i następujący sposób podziału tych środków:
 
  Telewizja Polska S.A. 310,0 mln zł (48,8%)  
  Polskie Radio S.A. 167,0 mln zł (26,3%)  
  Spółki radiofonii regionalnej 158,0 mln zł (24,9%)  
                Od momentu przekroczenia prognozowanej kwoty, KRRiT ustaliła poniższy w sposób podziału:
 
Wpływy z opłat abonamentowych Telewizja Polska S.A. Polskie Radio S.A. Spółki radiofonii regionalnej
do kwoty 680 mln zł 70% 20% 10%
powyżej kwoty 680 mln zł do kwoty 780 mln zł 80% 10% 10%
powyżej kwoty 780 mln zł 100% 0% 0%
 
 
                Każda ze spółek radiofonii regionalnej otrzyma po 5,88% z kwoty do podziału.
 
 


[1] Zgodnie ze Spisem powszechnym z 2011r., GUS

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie