KRRiT zakończyła II etap konkursów na członków rad nadzorczych TVP i PR

19.02.2014
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drugim etapie postępowania konkursowego dokonała merytorycznej oceny zgłoszeń kandydatur do rad nadzorczych Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.
Logo KRRiT
Na posiedzeniu 14 lutego 2014 r. KRRiT podjęła uchwałę o dopuszczeniu niżej wymienionych osób do trzeciego etapu postępowania konkursowego:
 
do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej:
 
 • Marzena Barańska, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, sędzia;
 • Tomasz Dąbrowski, prawnik, filolog, posiada doświadczenie w kierowaniu projektami z dziedziny kultury m.in. wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie;
 • Stanisław Dziedzic, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, w przeszłości był członkiem rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, obecnie kieruje Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, autor publikacji z dziedziny kultury i historii;
 • Andrzej Janicki,  dziennikarz, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, w przeszłości był m.in. członkiem rady nadzorczej działającej w publicznej radiofonii oraz dyrektorem oddziału TVP SA;
 • Ewa Jaska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy SGGW, posiada doświadczenie w  dziedzinie zarządzania, w przeszłości była m.in. członkiem kadry zarządczej w Spółce TVP SA;
 • Stanisław Jekiełek, adwokat, sędzia, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej TVP SA;
 • Roman Korzewicz, absolwent Politechniki Łódzkiej, wykształcenie podyplomowe w zakresie m.in. komunikacji społecznej,  posiada doświadczenie w  dziedzinie zarządzania i kontroli, w przeszłości m.in. wieloletni specjalista w Biurze Kontroli TVP SA;
 • Tadeusz Stanisław Kowalski, dr hab. nauk humanistycznych, członek obecnej Rady Nadzorczej TVP SA, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Filmoteki Narodowej, posiada wieloletnie doświadczenie w  dziedzinie zarządzania mediami, w przeszłości m.in. ekspert współpracujący z KRRiT;
 • Juliusz Maliszewski, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, współpracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, w przeszłości dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, kierownik programów informacyjnych TVP - Wiadomości oraz Panoramy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy;
 • Barbara Misterska-Dragan, ekonomistka, biegły rewident i księgowy, studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik dydaktyczny współpracujący z wieloma uczelniami w kraju, w przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, m.in. członek obecnej Rady Nadzorczej TVP;
 • Beata Ochmańska, specjalista w zakresieorganizacji produkcji filmowej i telewizyjnej oraz w dziedzinie marketingu i promocji, posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania instytucjami kultury, m.in. zastępca dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, realizatorka licznych produkcji teatralnych, filmowych i telewizyjnych;
 • Leszek Rowicki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami,  członek i sekretarz obecnej Rady Nadzorczej TVP SA;
 • Rafał Skąpski, prawnik, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, w przeszłości członek rad nadzorczych i zarządów, a także rad programowych spółek publicznej radiofonii, posiada także doświadczenie w dziedzinie tworzenia polityki audiowizualnej, w przeszłości wiceminister w resorcie kultury, prezes zarządu Fundacji Kultury Polskiej i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, członek ZAiKS;
 • Dominik Skoczek, radca prawny, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, posiada wieloletnie doświadczenie w  dziedzinie administracji państwowej i polityki audiowizualnej, a także zarządzania mediami publicznymi, w przeszłości m.in. wieloletni dyrektor do spraw prawnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel TVP SA w Komisji Prawnej Unii Nadawców oraz wielu grupach roboczych EBU, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
 • Ludwik Sobolewski, dr nauk prawnych, radca prawny,  w latach 2006-2013 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obecnie prezes GPW w Bukareszcie;
 • Oskar Tułodziecki, radca prawny, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego, wykładowca w Podyplomowym Studium Komunikacji Społecznej i Mediów, arbiter w Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN, ekspert powołany do prac nad reformą prawa autorskiego;
 • Magdalena Wołek, radca prawny w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, arbiter w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, posiada wieloletnie doświadczenie  zawodowe w  dziedzinie mediów audiowizualnych, m.in. zdobyte w okresie pracy w biurach prawnych TVP SA i Polskiego Radia oraz KRRiT.
 
do Rady Nadzorczej Polskiego Radia:
 
 • Janusz Adamowski, profesor nauk humanistycznych,  politolog, medioznawca, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania, w latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia, obecnie jej sekretarz;
 • Artur Andrysiak, dziennikarz radiowy, autor publikacji i serii wykładów z teorii mediów, a także projektów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, członek obecnej Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
 • Jarosław Chałas, specjalista w dziedzinie prawa korporacyjnego m.in. fuzji i przejęć, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii prawnej, członek rad nadzorczych spółek sektora prywatnego i publicznego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego i operacyjnego, doradca Zarządu TVP oraz innych spółek mediów publicznych i koncesjonowanych;
 • Krzysztof Czeszejko-Sochacki, adwokat, pełnomocnik w procesach arbitrażowych, w latach 2001-2004 był szefem Kancelarii Sejmu, były sędzia Trybunału Stanu, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, były członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
 • Krzysztof Czyżewski, adwokat, arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego, wykładowca, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej;
 • Jarosław Lewandowski, posiada doświadczenie w dziedzinie analizy finansów i księgowości oraz kontrolingu operacyjnego, specjalista ds. analiz i pełnomocnik ds. zarządzania jakością  Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych;
 • Agnieszka Odorowicz, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego oraz mediów audiowizualnych, w przeszłości  dyrektor Studenckiego Festiwalu Piosenki, Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, w latach 2004 - 2005 sekretarz stanu w MKiDN, odpowiedzialna za sprawy prawne, ekonomiczne i europejskie, od 2005 r. dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • Jędrzej Skrzypczak, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia, radca prawny, posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, m.in. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury, biegły sądowy w sprawach z zakresu prawa prasowego, ekspert współpracujący z MKiDN, Telewizją Polską, Stowarzyszeniem Radia Publicznego;
 • Marzenna Wojciechowska, posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania i kontroli, m.in. członek obecnej Rady Nadzorczej Polskiego Radia, członek Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN;
 • Stanisław Wójcik, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, pełni funkcje  związane z nadzorem finansów, rachunkowości i działalności handlowej;
 • Jan Wypych, posiada doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze w spółkach prawa handlowego, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
 • Beata Zabuska, posiada doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze, m.in. specjalista  ds. kadrowo-finansowych w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich oraz Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, studia podyplomowe związane z prawem podatkowym, bankowością i finansami;
 • Łukasz Żelechowski, dr nauk prawnych, rzecznik patentowy, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej.


 
 
 
 
 
 
 

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie