KRRiT rozstrzygnęła konkursy na członków rad nadzorczych mediów publicznych

29.04.2014
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu trzyetapowej procedury konkursowej, na posiedzeniu 29 kwietnia 2014 r. przyjęła uchwały o powołaniu członków rad nadzorczych 18 spółek publicznej radiofonii i telewizji.
Logo KRRiT
Do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej zostali powołani:

 • Marzena Barańska, dr  hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, sędzia, laureatka Nagrody im. Pawła Stępki za pracę pt. „Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium polityczno-prawne” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań;
 • Stanisław Jekiełek, adwokat, sędzia, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej TVP SA;
 • Tadeusz Stanisław Kowalski, dr hab. nauk humanistycznych, członek obecnej Rady Nadzorczej TVP SA, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Filmoteki Narodowej, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, w przeszłości m.in. ekspert współpracujący z KRRiT;
 • Juliusz Maliszewski, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, współpracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, w przeszłości dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, kierownik programów informacyjnych TVP - Wiadomości oraz Panoramy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy;
 • Leszek Rowicki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, członek Rady Nadzorczej TVP SA.
   
Do Rady Nadzorczej Polskiego Radia zostali powołani:

 • Janusz Adamowski, profesor nauk humanistycznych, politolog, medioznawca, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania, w latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia, obecnie jej sekretarz;
 • Artur Andrysiak, dziennikarz radiowy, autor publikacji i serii wykładów z teorii mediów, a także projektów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, członek obecnej Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
 • Krzysztof Czeszejko-Sochacki, adwokat, pełnomocnik w procesach arbitrażowych, w latach 2001-2004 był szefem Kancelarii Sejmu, były sędzia Trybunału Stanu, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, były członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
 • Krzysztof Czyżewski, adwokat, arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego, wykładowca, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej;
 • Agnieszka Odorowicz, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego oraz mediów audiowizualnych, w przeszłości dyrektor Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, w latach 2004 - 2005 sekretarz stanu w MKiDN, odpowiedzialna za sprawy prawne, ekonomiczne i europejskie, od 2005 r. dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy zostali powołani:

 • Roman Bäcker, prof. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia PiK;
 • Sylwester Bejger, dr nauk ekonomicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej PiK;
 • Jolanta Kuligowska-Roszak, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia PiK;
 • Mieczysław Naparty, dr nauk fizycznych, pracownik naukowy.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Gdańsk zostali powołani:

 • Zbigniew Jasiewicz, dr nauk o kulturze fizycznej, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
 • Jan Kreft, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
 • Dorota Sobieniecka-Kańska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dziennikarka, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów;
 • Andrzej Trojanowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Katowice zostali powołani:

 • Mirosław Czerwiński, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
 • Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek Rady Programowej OTVP Katowice;
 • Wiesław Rola, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
 • Robert Tomanek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Koszalin zostali powołani:

 • Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, sekretarz obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
 • Jan Kania, dr hab. nauk humanistycznych, sędzia, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
 • Jacek Piętniewicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, organizator i wykonawca projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw;
 • Roman Radziwonowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Kraków zostali powołani:

 • Stanisław Dziedzic, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa;
 • Krzysztof Gurba, dr nauk humanistycznych, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
 • Stanisław Młyński, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radio Kraków;
 • Urszula Podraza, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Lublin zostali powołani:

 • Lech Bartkow, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Lublin;
 • Krzysztof Karman, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek obecnej Rady Programowej Radia Lublin;
 • Marcin Szewczak, dr nauk prawnych, pracownik naukowy;
 • Bogusław Wróblewski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Lublin.
   
Do Rady Nadzorczej Radia Łódź zostali powołani:

 • Jan Jeżak, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Krzysztof Jędrzejczak, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Łódź;
 • Józef Kobos, prof. nauk medycznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Łódź;
 • Andrzej Szablewski, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Łódź.
   
Do Rady Nadzorczej Radia Olsztyn zostali powołani:

 • Czesław Hołdyński, prof. nauk biologicznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Olsztyn;
 • Krzysztof Krukowski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Olsztyn;
 • Bogumił Osiński, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Olsztyn;
 • Sylwia Stachowska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.
   
Do Rady Nadzorczej Radia Opole zostali powołani:
 
 • Joachim Foltys, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Bogusław Nierenberg, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Opole;
 • Lech Rubisz, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Opole;
 • Waldemar Skomudek, dr hab. nauk technicznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Opole.
   
Do Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu zostali powołani:
 • Piotr Frydryszek, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
 • Piotr Michalak, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu, członek obecnej Rady Programowej OTVP Poznań;
 • Tomasz Naganowski, dr nauk humanistycznych z zakresu historii, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
 • Jędrzej Skrzypczak, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Rzeszów zostali powołani:
 
 • Bożena Domino, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
 • Stanisław Gędek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Lech Lichołai, dr hab. nauk technicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
 • Joanna Wiażewicz, dr nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy.
 
Do Rady Nadzorczej Polskiego Radia RDC w Warszawie zostali powołani:
 
 • Wojciech Borowik, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, wiceprzewodniczący obecnej Rady Programowej Radia dla Ciebie w Warszawie i członek obecnej Rady Programowej TVP Warszawa;
 • Piotr Dmochowski-Lipski, absolwent Uniwersytetu Harvarda (Administracja Publiczna), członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (MEN);
 • Barbara Kwiatkowska-Przybyła, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, dyrektor dystrybucji w Instytucji Filmowej Max-Film;
 • Bolesław Samoliński, prof. medycyny, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, pracownik naukowy.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Wrocław zostali powołani:
 
 • Robert Banasiak, dr nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu;
 • Rafał Biernat, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek obecnej Rady Programowej Radia Wrocław;
 • Edward Bratek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław;
 • Katarzyna Kuźniar-Żyłka, dr nauk ekonomicznych, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław, pracownik naukowy.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Zachód w Zielonej Górze zostali powołani:
 
 • Jan Andrykiewicz, dr nauk politycznych, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Zachód;
 • Roman Stryjski, dr hab. nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik naukowy;
 • Krzysztof Szymański, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek samorządowych;
 • Agnieszka Wala, dr nauk ekonomicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Zachód, pracownik naukowy.
 
Na tym samym posiedzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po zakończeniu konkursów uzupełniających podjęła uchwały o powołaniu jednego członka rady nadzorczej Radia Białystok i jednego członka rady nadzorczej Radia Szczecin, uzupełniając tym samym skład rady nadzorczej powołanej  na posiedzeniu 20 lutego 2014 r.:
 
Do Rady Nadzorczej Radia Białystok została powołana:
 
 • Joanna Salachna, prof. dr hab. nauk prawnych, posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad finansami jednostek samorządu terytorialnego i zarządzaniu.
 
Do Rady Nadzorczej Radia Szczecin został powołany:
 
 • Arkadiusz Malkowski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w zakresie rozwoju gospodarczego, posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego i operacyjnego.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważniła Przewodniczącego KRRiT do przekazania wszystkich uchwał ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Uchwały wchodzą w życie z dniem odbycia się Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek mediów publicznych zatwierdzających sprawozdania finansowe za 2013 rok.
 
Rada Nadzorcza Radia Kielce została powołana na posiedzeniu KRRiT 7 stycznia 2014 r.

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie