Stanowisko KRRiT z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie niełączenia funkcji we władzach spółek publicznej radiofonii i telewizji

20.11.2013
W związku z trwającym procesem wyłaniania rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina Stanowisko KRRiT z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie niełączenia funkcji we władzach spółek.
Logo KRRiT

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z 6 grudnia 2011 roku
w sprawie niełączenia funkcji we władzach spółek publicznej radiofonii i telewizji
 

 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podsumowując doświadczenia wynikające z pierwszego procesu wyłaniania władz mediów publicznych w oparciu o zasady konkursowe, kierując się zasadą pełnej transparentności w kreowaniu  składów rad nadzorczych i zarządów, w trosce o wizerunek, zaufanie społeczne i pozycję rynkową publicznej radiofonii i telewizji zwraca uwagę na niżej wymienione problemy. 
 

  1. Niewłaściwe jest pełnienie funkcji we władzach mediów publicznych przez czynnych polityków, szczególnie tych, którzy pełnią funkcje polityczne z wyboru. Zdaniem KRRiT media publiczne pełniąc funkcje kontroli społecznej nie mogą być zaangażowane w rywalizację partii politycznych. Właściwym organem, w którym z mocy prawa możliwy jest udział przedstawicieli ugrupowań politycznych są rady programowe spółek publicznej radiofonii i telewizji.
  2. Niewłaściwe jest łączenie funkcji członka rady nadzorczej i członka zarządu we władzach różnych mediów publicznych, co może m. in. prowadzić do sprzeczności interesów, gdyż spółki publicznej radiofonii i telewizji korzystają z tego samego źródła finansowania, jakim są wpływy abonamentowe i konkurują na pokrywających się rynkach odbiorców, bądź na pokrywających się lub tych samych rynkach reklam. Obowiązujące przepisy nie zakazują członkowi rady nadzorczej spółki mediów publicznych zasiadania w zarządzie innej spółki publicznego radia lub telewizji, bądź łączenia tego członkostwa z zatrudnieniem w innej spółce mediów publicznych na stanowiskach decyzyjnych. Sytuacja taka powoduje jednak brak przejrzystości oraz rodzi podejrzenie o możliwość niewłaściwego reprezentowania interesów przynajmniej jednej ze spółek.
  3. Niewłaściwe jest ubieganie się nowo wybranych członków rad nadzorczych o miejsce w zarządzie spółek mediów publicznych w konkursach, które te rady ogłaszają, gdyż może to prowadzić do zachwiania zasady równego traktowania wszystkich uczestników konkursu. Członek rady nadzorczej uczestniczący w konkursie na członka zarządu staje się sędzią we własnej sprawie, ponieważ m.in. uczestniczy w określeniu warunków konkursu, a jeśli rezygnuje z udziału w podejmowaniu decyzji rozstrzygającej konkurs, to zmniejsza liczbę głosujących, co może mieć wpływ na wynik głosowania. Wybór do zarządu członka rady nadzorczej destabilizuje działanie organów spółki, rodzi konieczność przeprowadzenia konkursu uzupełniającego i pozostawia radę nadzorczą w składzie niezdolnym do podejmowania uchwał.

 
Działalność władz spółek publicznej radiofonii i telewizji powinna być wolna od jakichkolwiek niejasności zarówno natury formalno-prawnej, jak i etycznej. Powyższe stanowisko, choć nie rodzi skutków prawnych, służyć powinno wypracowaniu dobrej praktyki związanej z procesem wyłaniania władz i transparentnego zarządzania  publicznymi mediami. Dlatego też Krajowa Radiofonii i Telewizji oczekuje, że osoby łączące obecnie wyżej wymienione funkcje w spółkach publicznej radiofonii i telewizji uwzględnią powyższe stanowisko KRRiT.
 
 
                                                                                        Przewodniczący KRRiT
      
 
 
                                                                                                          Jan Dworak
 

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie