(Zakończone) Biuro KRRiT poszukuje firm do współpracy

15.09.2014
Biuro KRRiT poszukuje firm do prowadzenia oceny rocznych planów finansowo – programowych, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostek publicznej radiofonii i sporządzania informacji dotyczącej kosztów misji oraz wykorzystania środków publicznych na realizację misji.
logotyp KRRiT

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 14 000 euro
 

  • Rodzaj zamówienia: usługa
  • Przedmiot zamówienia:

a)     przygotowywanie informacji dotyczących kosztów misji oraz wykorzystania środków publicznych na jej realizację, przyznanych nadawcom publicznego radia i telewizji
(na podstawie sprawozdań,  o których mowa w art. 31b ustawy o radiofonii
i telewizji);
b)    okresowa ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej nadawców publicznego radia
i telewizji (na podstawie sprawozdań finansowych spółek sporządzanych zgodnie
z ustawą o rachunkowości);
c)     ocena planów finansowo-programowych nadawców publicznych(m.in. ocena kosztów produkcji radiowo-telewizyjnej oraz źródeł finansowania kosztów misji) przekazywanych przez spółki radiofonii i telewizji publicznej (zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji);
d)    przygotowanie raportów końcowych dotyczących zadań wymienionych w pkt.2 a-c.
 

  • Opis przedmiotu zamówienia:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamierza powierzyć wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Departamentu Mediów Publicznych, związanych
z oceną rocznych planów finansowo – programowych, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, oceną sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji (na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych) oraz sporządzaniem informacji dotyczących kosztów misji oraz wykorzystania środków publicznych na realizację misji (na podstawie sprawozdań kwartalnych i rocznych, o których mowa w art. 31b ustawy o radiofonii i telewizji).
4.     Termin wykonania usługi: od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
5.     Warunki wykonania usługi: Usługa będzie wykonywana w siedzibie i na sprzęcie oferenta.
 

  • Sposób przygotowania oferty:

a.     Informacje o doświadczeniach w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia.
b.      Przykładowy raport z wykonanej przez oferenta analizy w wyżej wymienionym zakresie.
c.     Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 

  • Składanie ofert:

a)     Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Departament Mediów Publicznych Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa;
numer telefonu: 22 – 597 – 31 – 17.

b)    Termin i forma składania ofert: 29 września 2014 r. w formie elektronicznej: zielinska@krrit.gov.pl

c)     Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
·    swobodnego wyboru oferty,
·    przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
·    unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Pliki

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie