(Zakończono) Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

13.05.2015
Na podst. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego KRRiT dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego.

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT
 

Lp.

Monitory

Nr inwentarzowy

rok zakupu

umorzone w 100%

wartość księgowa brutto

stan
techniczny

1

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-688

2004

1.000,00

zużyty

2

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-699

2004

1.000,00

zużyty

3

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-701

2004

1.000,00

zużyty

4

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-710

2004

1.000,00

zużyty

5

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-712

2004

1.000,00

zużyty

6

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-713

2004

1.000,00

zużyty

7

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-714

2004

1.000,00

zużyty

8

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-715

2004

1.000,00

zużyty

9

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-723

2004

1.000,00

zużyty

10

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-724

2004

1.000,00

zużyty

11

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-725

2004

1.000,00

zużyty

12

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-726

2004

1.000,00

zużyty

13

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-733

2004

1.000,00

zużyty

14

BenQ FP731

KR-T-4-49-491-736

2004

1.000,00

zużyty

15

LG L1715s

KR-T-4-49-491-753

2005

1.000,00

zużyty

16

LG L1715s

KR-T-4-49-491-757

2005

1.000,00

zużyty

17

Belinea 1730s1

KR-T-4-49-491-783

2006

1.000,00

zużyty

18

Belinea 1730s1

KR-T-4-49-491-785

2006

1.000,00

zużyty

19

Belinea 1730s1

KR-T-4-49-491-786

2006

1.000,00

zużyty

20

Belinea 1730s1

KR-T-4-49-491-788

2006

1.000,00

zużyty

21

Belinea 1730 s1

KR-T-4-49-491-789

2006

1.000,00

zużyty

22

Belinea 1730s1

KR-T-4-49-491-790

2006

1.000,00

zużyty

 

Lp.

Komputery bez dysków

Nr inwentarzowy

rok zakupu

umorzone w 100%

wartość księgowa brutto

stan
techniczny

1

Intel  P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-681

2004

3.445,65

zużyty

2

Intel  P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-698

2004

4.540,77

zużyty

3

Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-700

2004

4.540,77

zużyty

4

Intel P4 2,8GHz, RAM 256MB

KR-T-4-49-491-702

2004

4.540,77

zużyty

5

Intel  P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-704

2004

4.540,77

zużyty

6

Intel  P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-706

2004

4.540,77

zużyty

7

Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-714

2004

4.540,77

zużyty

8

Intel  P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-722

2004

4.540,77

zużyty

9

Intel  P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-724

2004

4.540,77

zużyty

10

Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-731

2004

4.540,77

zużyty

11

Intel P4 3GHz, RAM 256MB

KR-T-4-49-491-751

2005

2.818,60

zużyty

12

Intel P4 3GHz, RAM 512MB

KR-T-4-49-491-752

2005

2.818,60

zużyty

 

Lp.

Drukarki

Nr inwentarzowy

rok zakupu

umorzone w 100%

wartość księgowa brutto

stan
techniczny

1

HP LJ 6P

KR-T-4-49-491-282

1998

3.251,99

konserwacja

2

HP LJ 4000

KR-T-4-49-491-285

1998

4.951,00

problem z pobieraniem

z podajnika ręcznego,

3

HP LJ 1100

KR-T-4-49-491-289

2000

1.927,60

konserwacja

4

HP LJ 4050n

KR-T-4-49-491-296

2000

7.942,20

problem z pobieraniem

z podajnika ręcznego,

5

HP LJ 4350tn

KR-T-4-49-491-307

2005

8.113,00

brudzi

6

HP LJ 1100

KR-T-4-49-491-314

2006

3.500,00

problem z pobieraniem z podajnika ręcznego,

7

HP LJ 1100

KR-W-4-49-491-2-006

1999

1.884,90

zacina kartki, brudzi

8

HP LJ 1100

KR-W-4-49-491-2-007

1999

1.884,90

zacina kartki, brudzi

9

HP LJ 3200

KR-W-4-49-491-5-002

2004

2.665,70

konserwacja

10

HP LJ 3200

KR-W-4-49-491-5-006

2004

2.665,70

Konserwacja

 

2.  Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  • w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.

4. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek budżetowych.

5. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 27.05.2015 r. na niżej podany adres do korespondencji.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "

 

Zainteresowane jednostki mogą oglądać zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard.  S. Wyszyńskiego 9, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:

Paweł Lesiński, Wydział Systemów Informatycznych, tel.: (22) 597-31-77, godz. 8.15 – 16.15.

 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie