(Zakończone) Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

09.04.2015
Na podst. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego KRRiT dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego.

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT


lp. nazwa numer inwentarzowy rok zakupu cena zakupu
1 Szafa brąz KR-W-8-80-808-18-563 1996 773,05
2 Regał brąz KR-W-8-80-808-18-712 2002 597,80
3 Regał brąz KR-W-8-80-808-18-757 2004 512,40
4 Regał brąz KR-W-8-80-808-18-813 2006 475,80
Stolik okrągły brąz KR-W-8-80-808-19-099 2004 463,60
6 Stolik okrągły brąz KR-W-8-80-808-19-100 2004 463,00
7 Stolik okrągły brąz KR-W-8-80-808-19-106 2006 390,40
8 Szafka pionowa na komputer olcha KR-W-8-80-808-18-845 1996 773,05
9 Fotel obrotowy bordo KR-W-8-80-808-24-172 2006 823,50
10 Fotel obrotowy czarny KR-W-8-80-808-24-174 2007 750,00
11 Kanapa gabinetowa mała
tapicerka ciemnoszara,
poręcznie drewniane wiśnia
KR-W-8-80-808-24-173 2006 1.220,00
12 Faks Canon L-280 KR-W-8-80-803-8-17-015 2001 2.534,10
13 Niszczarka duża Taros KR-T-8-80-803-8-016 1996 6.036,07
14 Projektor HP VP-6120
 z torbą
KR-T-4-49-491-550
KR-W-8-80-808-35-052
2004
2004
10.479,80
500,20
 
2. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:
- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
- wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
- w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.

4. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek budżetowych.

5. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 23.04.2015 r. na niżej podany adres do korespondencji:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "
 
 
Zainteresowane jednostki mogą oglądać zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard.  S. Wyszyńskiego 9,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:
p. Bogumiła Dołhan, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel.: (22) 5973166, godz. 8.15 – 16.15.
 
data zamieszczenia informacji 09.04.2015 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie