(Zakończone) Biuro KRRiT poszukuje firm do współpracy

20.04.2015
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy: „Koncepcja wdrożenia ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych”.
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro
  1. Rodzaj zamówienia: usługa
  2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę analizy:
Koncepcja wdrożenia ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych w Polsce
 
Elementy analizy:
1.      Analiza przychodów z działalności reklamowej w okresie 2010-2015 dla nadawców publicznych i komercyjnych.
2.      Koncepcja wariantów wdrażania ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych uwzględniająca:
a)      co najmniej 3 letni horyzont wprowadzania ograniczeń,
b)      sposób i harmonogram wprowadzania ograniczeń,
c)      efekt ekonomiczny wprowadzania ograniczeń dla nadawców publicznych,
d)      uwzględnienie umów długoterminowych nadawców publicznych z reklamodawcami,
e)      wpływ planowanych ograniczeń na atrakcyjność oferty reklamowej nadawców publicznych,
f)       wpływ planowanych ograniczeń na komercyjny rynek reklamy.
3.      Analiza wprowadzenia ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych na rynek reklamowy w Polsce.
4.      Analiza wprowadzenia ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych na przychody reklamowe i wartość rynkową nadawców komercyjnych.
5.      Rekomendacje oraz tezy do debaty w związku z wdrożeniem ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych.

3.       Opis przedmiotu zamówienia:
Efektem wykonania usługi ma być zaprojektowanie wdrożenia ograniczeń działalności reklamowej nadawców publicznych w Polsce w kontekście wprowadzenia powszechnej składki audiowizualnej.

4.       Termin wykonania usługi:
Praca powinna zostać zakończona do 12 czerwca 2015 roku. W dniach 18-22 maja 2015 roku wykonawca usługi dokona, na spotkaniu z przedstawicielami zamawiającego, prezentacji wstępnych ustaleń, co do zawartości i sposobu przygotowania analizy, w celu akceptacji przez zamawiającego kierunku dalszych prac.

5.        Warunki wykonania usługi:
Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej
 i drukowanej.

6.       Sposób przygotowania oferty:
a)      konspekt wykonania pracy,
b)      projektowana metoda analizy,
c)       informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia,
d)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.       Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 597 30 25.
b)      Termin i forma składania ofert:
Oferty należy złożyć do 27 kwietnia 2015 roku  w formie elektronicznej na adres: Kobierecka@krrit.gov.pl
c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
  • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie