(Zakończone) Biuro KRRiT poszukuje firm do współpracy

27.04.2015
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy: „Badanie pluralizmu treści informacyjnych w Polsce z perspektywy użytkownika”.
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro
 

1.       Rodzaj zamówienia:  usługa

2.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania różnorodności treści informacyjnych w Polsce z perspektywy użytkownika. Badanie powinno zostać przeprowadzone w zakresie dostępu do informacji, sposobu wyboru źródeł informacji oraz sposobu korzystania z różnych mediów.

3.       Opis przedmiotu zamówienia

Badanie powinno składać się z dwóch etapów: przygotowawczego - badanie jakościowe za pomocą metody zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) wśród dorosłych mieszkańców Polski - oraz z części zasadniczej, ilościowej, bazującej na metodzie indywidualnych wywiadów standaryzowanych wspomaganych komputerowo (CAPI), przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej dla populacji Polski w wieku 18 lat i więcej.
Po badaniu jakościowym powinien zostać przedstawiony raport cząstkowy z wynikami z tego badania, zaś po badaniu ilościowym – raport ukazujący wyniki badania ilościowego z elementami badania jakościowego oraz komentarzami ekspertów ds. pluralizmu mediów, z udokumentowanym dorobkiem naukowym w tym zakresie. Zakłada się udział ekspertów (oprócz badaczy opinii) w procesie badania i opracowaniu jego wyników (analiza). 

Termin wykonania usługi

Pierwszy etap pracy (przygotowawczy) - do 19 czerwca 2015 r. Etap końcowy – do 30 października 2015 roku.

4.       Warunki wykonania usługi:

Analiza wraz raportem i prezentacją będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej i drukowanej.

5.       Sposób przygotowania oferty:

a)      konspekt wykonania pracy,
b)      projektowana metoda badania,
c)       informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac będących przedmiotem  zamówienia,
d)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
6.       Składanie ofert:

a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 597 31 58, 22 597 30 25.

b)      Termin i forma składania ofert:
Do 6 maja 2015 r. na adres: borkowska@krrit.gov.pl

c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
  • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie