(Zakończone) Biuro KRRiT poszukuje firm do współpracy

31.10.2014
Biuro KRRiT poszukuje firmy do opracowania systemu wskaźników do analizy pluralizmu mediów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotyczących ekspozycji i segmentacji treści przez dostawców usług audiowizualnych oraz operatorów platform telekomunikacyjnych.
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro

1. Rodzaj zamówienia: usługa

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę analizy zawierającej:

- identyfikację i definicje zjawisk i procesów dotyczących ekspozycji i segmentacji treści przez dostawców audiowizualnych usług medialnych oraz operatorów platform telekomunikacyjnych

-opracowanie kryteriów oceny tych zjawisk i procesów z punktu widzenia zachowania pluralizmu mediów.

System kryteriów powinien mieć charakter komplementarny wobec metodologii badań pluralizmu właścicielskiego, politycznego, geograficznego i kulturowego, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza przeprowadzać okresowo, w oparciu wskaźniki Monitora Pluralizmu Mediów.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Efektem wykonania usługi ma być zaprojektowanie zbioru wskaźników i sposobu ich zastosowania w badaniach pluralizmu na polskim rynku audiowizualnym w obszarze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

4. Termin wykonania usługi:

Praca powinna zostać zakończona do 05 grudnia 2014 r.

5. Warunki wykonania usługi:

Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej i drukowanej.

6. Sposób przygotowania oferty:

a) konspekt wykonania pracy,
b) projektowana metoda badania,
c) informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia,
d) cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Składanie ofert:

a) Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 597 31 58.

b) Termin i forma składania ofert:
do 05.11.2014 w formie elektronicznej na adres: Kobierecka@krrit.gov.pl

c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
  •  swobodnego wyboru oferty,
  •  przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
  •  unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie