(Zakończone) Biuro KRRiT poszukuje firm do współpracy

02.02.2015
Biuro KRRiT poszukuje firmy do wykonania analizy: Koncepcja kryteriów ustanowienia oraz kalkulacji optymalnego poziomu finansowania mediów publicznych w Polsce.
                                                 Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro

1. Rodzaj zamówienia: usługa

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę analizy:
Koncepcja kryteriów ustanowienia oraz kalkulacji optymalnego poziomu finansowania mediów publicznych w Polsce
 
Elementy analizy:
  • Finansowanie zadań ustawowych mediów publicznych w Polsce od 2012 roku.
  • Europejskie doświadczenia finansowania mediów publicznych – korelacje z uwarunkowaniami ekonomicznymi i społecznymi oraz analiza struktury kosztów.
  • Kryteria i uwarunkowania finansowania mediów publicznych w Polsce w odniesieniu do finansowania innych usług oraz świadczeń publicznych.
  • Docelowy poziom finansowania netto mediów publicznych w Polsce w latach 2015-2020 oraz zasady definiowania optymalnej struktury kosztów i perspektywy inwestycyjnej.
  • Rekomendacje oraz tezy do debaty publicznej w związku z projektem wprowadzenia powszechnej składki audiowizualnej.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Efektem wykonania usługi ma być zaprojektowanie kryteriów ustanowienia oraz kalkulacji optymalnego poziomu finansowania mediów publicznych w Polsce.

Termin wykonania usługi:
Praca powinna zostać zakończona do 15 kwietnia 2015 roku. W dniach 16 – 20 lutego 2015 roku wykonawca usługi dokona, na spotkaniu z przedstawicielami zamawiającego, prezentacji wstępnych ustaleń, co do zawartości i sposobu przygotowania analizy, w celu akceptacji przez zamawiającego kierunku dalszych prac.

4. Warunki wykonania usługi:
Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej
 i drukowanej.

5. Sposób przygotowania oferty:
a)      konspekt wykonania pracy,
b)      projektowana metoda badania,
c)       informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac będących przedmiotem    zamówienia,
d)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 597 30 91.
b)      Termin i forma składania ofert:
do 06.02.2015 roku  w formie elektronicznej na adres: Kobierecka@krrit.gov.pl
c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
  • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie