Seminarium dla Członków Rad Nadzorczych spółek mediów publicznych (fot. KRRiT)

Dobre praktyki spółek mediów publicznych

20.11.2014
Prawie 100 członków rad nadzorczych mediów publicznych wzięło udział w seminarium zorganizowanym 19 listopada przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Ministerstwo Skarbu Państwa.
Spotkanie służyło pogłębieniu wiedzy członków rad o zadaniach i szczególnym statusie prawnym mediów publicznych, które realizują misję społeczną według zasad określonych w ustawie o radiofonii i telewizji a jednocześnie muszą dbać o budowę materialnej wartości przedsiębiorstw zgodną z kodeksem spółek handlowych.

Włodzimierz Karpiński, minister skarbu podkreślił rolę wymiany informacji pomiędzy KRRiT
i ministerstwem w zakresie kontroli wypełniania zadań nałożonych na rady nadzorcze przez prawo.

Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozpoczynając spotkanie powiedział:
- Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wspólnie odpowiadają za funkcjonowanie mediów publicznych, choć w różnym zakresie. Z przepisów prawa wynikają ściśle określone zadania rad nadzorczych m.in. budowanie ładu korporacyjnego, zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządów. Na radach nadzorczych spoczywa odpowiedzialność za całokształt działań nadawców w tym także nadzór nad programem, a w szczególności nad przygotowywaniem porozumień finansowo-programowych, co chcę bardzo mocno podkreślić. Będziemy wymieniać się z ministerstwem informacjami dotyczącymi tego, jak te zadania są wypełniane. Wówczas nasza ocena pracy organów spółek będzie w pełni rzetelna.

Przedstawiciele  KRRiT omówili zagadnienia związane z obecnym stanem oraz planowanymi zmianami w prawie. Szczegółowo zaprezentowane zostały zadania nadawców związane z procedurą uzgadniania planów finansowo-programowych oraz współpracą rad nadzorczych z radami programowymi mediów publicznych. Omówiono procedurę postępowań konkursowych stosowaną przy wyborze zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji. KRRiT przypomniała stanowisko z 6 grudnia 2011 r. w sprawie niełączenia funkcji we władzach publicznej radiofonii i telewizji oraz stanowisko z 17 grudnia 2013 r. w sprawie jednoosobowych zarządów.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym ze zmianami technologicznymi, ich wpływem na program oraz organizację pracy w spółkach. KRRiT przypomniała o konieczności digitalizacji zbiorów programowych w kontekście rozwoju Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych. Za kluczowe w obszarze technologii uznaje też cyfryzację radia, aktywną obecność nadawców publicznych na platformach mobilnych wszędzie tam, gdzie dziś obecny jest widz, słuchacz czy odbiorca treści audiowizualnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu z kolei omówili priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez MSP do 2015 roku, a także wskazali na dobre praktyki rad nadzorczych, w tym ogólne informacje o ich kompetencjach oraz zasady nadzoru nad spółkami.
  1. Procedura uzgadniania planów finansowo-programowych oraz współpraca rad nadzorczych z radami programowymi.
  2. Procedura postępowań konkursowych stosowana przy wyborze zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji.
  3. Zmiany technologiczne, ich wpływ na program oraz organizację pracy w spółkach.
  4. Dobre praktyki rad nadzorczych spółek mediów publicznych - prezentacja MSP.
  5. Struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich
     

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie