Zaproszenie do składania kandydatur na członków rad programowych

01.08.2012
W ostatnim kwartale 2012 roku upływają czteroletnie kadencje szeregu rad programowych działających w spółkach publicznej radiofonii oraz w oddziałach terenowych Spółki Telewizja Polska SA. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprasza organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do rad programowych w spółkach mediów publicznych.
Logo KRRiT

Sposób powoływania rad programowych określa przepis zawarty w art. 28a ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, który stanowi: „Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Krajowa Rada; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów”.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która ma obowiązek wskazania do każdej z wyżej wymienionych rad programowych po pięciu kandydatów pragnie przy podejmowaniu decyzji rozważyć propozycje zgłaszane przez organizacje społeczne.

Przedstawione Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji propozycje kandydatur zostaną rozważone przy podejmowaniu ostatecznych uchwał o powołaniu nowych składów rad programowych. Zgłoszenia powinny zawierać CV kandydatów i ich pisemną zgodę na wybór do konkretnej rady programowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia bieżącego roku na adres: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Departamentem Prezydialnym w Biurze KRRiT (tel. 22 597 30 37).

Terminy upływających kadencji rad programowych działających w wymienionych poniżej spółkach publicznej radiofonii oraz w oddziałach terenowych Spółki Telewizja Polska SA:

 

Kadencje rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji

Lp.

Nazwa Spółki

Data upływu kadencji

1.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku

„Radio Białystok” SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2012

2.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku

„Radio Gdańsk” SA

3.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach

„Radio Katowice” SA

4.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach

„Radio Kielce” SA

5.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie

„Radio Kraków” SA

6.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie

„Radio Lublin” SA

7.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi

„Radio Łódź” SA

8.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie

„Radio Olsztyn” SA

9.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu

„Radio Merkury” SA

10.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie

„Radio Rzeszów” SA

11.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu

„Radio Wrocław” SA

12.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze

„Radio Zachód” SA

13.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy

„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” SA

 

PAŹDZIERNIK 2012

14.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie

„Radio Szczecin” SA

15.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie

„Radio Koszalin” SA

 

LISTOPAD 2012

16.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu

„Radio Opole” SA

17.

Oddział TVP SA w Białymstoku

 

 

 

WRZESIEŃ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2012

18.

Oddział TVP SA w Bydgoszczy

19.

Oddział TVP SA w Gdańsku

20.

Oddział TVP SA wKrakowie

21.

Oddział TVP SA wLublinie

22.

Oddział TVP SA w Łodzi

23.

Oddział TVP SA wPoznaniu

24.

Oddział TVP SA w Rzeszowie

25.

Oddział TVP SA w Warszawie

26.

Oddział TVP SA weWrocławiu

27.

Oddział TVP SA w Szczecinie

PAŹDZIERNIK 2012

28.

Oddział TVP SA wKatowicach

LISTOPAD 2012

 

Pobierz tekst informacji (poniżej):

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie