Zakończony II etap konkursu do 9 spółek regionalnych rozgłośni radiowych

19.12.2013
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drugim etapie postępowania konkursowego dokonała merytorycznej oceny zgłoszeń kandydatur do rad nadzorczych Radia Gdańsk, Radia Katowice, Radia Koszalin, Radia Kraków, Radia Merkury w Poznaniu, Radia Rzeszów, Radia dla Ciebie w Warszawie, Radia Wrocław i Radia Zachód w Zielonej Górze.
Logo KRRiT
Na posiedzeniu 17 grudnia 2013 r. KRRiT podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu postępowania konkursowego:
 
do Rady Nadzorczej Radia Gdańsk:
 
 • Krzysztof Andruszkiewicz, absolwent Politechniki Gdańskiej, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP;
 • Piotr Dominiak, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Zbigniew Jasiewicz, dyrektor oddziału TVP Gdańsk, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
 • Tomasz Krankowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, dziennikarz, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Jan Kreft, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
 • Marek Lubowicki, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, właściciel firmy doradztwa ekonomiczno-prawnego;
 • Donat Paliszewski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
 • Dorota Sobieniecka-Kańska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, posiada doświadczenie dziennikarskie;
 • Paweł Trawicki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy;
 • Andrzej Trojanowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk.
 
do Rady Nadzorczej Radia Katowice:
 
 • Ryszard Barcik, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Rafał Blicharz, dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
 • Mirosław Czerwiński, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
 • Stanisław Gmitruk, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Rolnego, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek Rady Programowej OTVP Katowice;
 • Andrzej Janicki, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dziennikarz, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Bogdan Marcinkowski, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
 • Wiesław Rola, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
 • Robert Tomanek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.
 
do Rady Nadzorczej Radia Koszalin:
 
 • Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, sekretarz obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
 • Jan Kania, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, sędzia, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
 • Jacek Piętniewicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, organizator i wykonawca projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw;
 • Marek Pysz, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
 • Roman Radziwonowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
 • Ryszard Ratajski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Tadeusz Sznajderski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami.
 
do Rady Nadzorczej Radia Kraków:
 
 • Edward Chudziński, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Stanisław Dziedzic, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Krzysztof Gurba, dr nauk humanistycznych, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
 • Iwona Karasek-Wojciechowicz, dr nauk prawnych, pracownik naukowy, radca prawny,  sekretarz obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
 • Zbigniew Krzysztyniak, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący obecnej Rady Programowej OTVP Kraków;
 • Renata Lisowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury;
 • Stanisław Młyński, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radio Kraków;
 • Urszula Podraza, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy;
 • Piotr Wasilewski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej Rady Programowej Radia Kraków, doświadczenie w dziedzinie kultury;
 • Monika Wawer, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie dziennikarskie.
 
do Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu:
 
 • Piotr Frydryszek, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
 • Tadeusz Władysław Kowalski, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Piotr Michalak, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu,członek obecnej Rady Programowej OTVP Poznań;
 • Tomasz Naganowski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
 • Krzysztof Paluszyński, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, producent telewizyjny, reżyser;
 • Jędrzej Skrzypczak, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
 • Maciej Sobkowski, dr nauk medycznych, doświadczenie w zarządzaniu jednostkami finansów publicznych;
 • Aleksander Zamlewski, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, sędzia.
 
do Rady Nadzorczej Radia Rzeszów:
 
 • Bożena Domino, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
 • Elżbieta Dynia, dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy;
 • Stanisław Gędek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Bogusław Lasota, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
 • Lech Lichołai, dr hab. nauk technicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
 • Janina Kut, absolwentkaSzkoły Głównej Handlowej, pracownik branży finansów;
 • Jerzy Oleszkowicz, absolwentWyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Joanna Wiażewicz, dr nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy.
 
do Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie:
 
 • Wojciech Borowik, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, wiceprzewodniczący obecnej Rady Programowej Radia dla Ciebie w Warszawie i członek obecnej Rady Programowej TVP Warszawa;
 • Tomasz Dąbrowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczenie w kierowaniu projektami z dziedziny kultury;
 • Piotr Dmochowski-Lipski, absolwent Uniwersytetu Harvarda (Administracja Publiczna), członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (MEN);
 • Tomasz Jagodziński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
 • Grzegorz Kołtuniak, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie w zarządzaniu kadrami, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Barbara Kwiatkowska-Przybyła, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, dyrektor dystrybucji w Instytucji Filmowej Max-Film;
 • Aleksander Maziarz, dr nauk prawnych, pracownik naukowy;
 • Edward Przychodaj, dr nauk politycznych, pracownik naukowy, doświadczenie w pracy organów administracji państwowej;
 • Bolesław Samoliński, prof. medycyny, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie;
 • Albert Stawiszyński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, dziennikarz ekonomiczny.
 
do Rady Nadzorczej Radia Wrocław:
 
 • Robert Banasiak, dr nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
 • Rafał Biernat, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek obecnej Rady Programowej Radia Wrocław;
 • Edward Bratek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław;
 • Wiesław Gałązka, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław, dziennikarz i publicysta, pracownik naukowy;
 • Maria Gmerek-Maciuk, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy, posiada doświadczenie dziennikarskie;
 • Katarzyna Kuźniar-Żyłka, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław;
 • Zdzisław Paliga, dr nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowy;
 • Mirosław Szymanowski, dr nauk technicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej  Radia Wrocław.
 
do Rady Nadzorczej Radia Zachód w Zielonej Górze:
 
 • Adam Agacki, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, posiada doświadczenie w zakresie finansów i bankowości;
 • Jan Andrykiewicz, dr nauk politycznych, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej  Radia Zachód;
 • Jarosław Dziewa, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, biegły rzeczoznawca w dziedzinie doradztwa podatkowego, partner w kancelarii prawnej;
 • Mirosław Rataj, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej Rady Programowej OTVP Gorzów Wielkopolski;
 • Sebastian Saniuk, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
 • Roman Sapeńko, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy;
 • Roman Stryjski, dr hab. nauk technicznych, informatyk, pracownik naukowy;
 • Krzysztof Szymański, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Izby Adwokackiej w Zielonej Górze;
 • Agnieszka Wala, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Zachód;
 • Waldemar Woźniak, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.
 

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie