Zakończenie I etapu konkursów na członków rad nadzorczych mediów publicznych

13.11.2013
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po dokonaniu formalnej oceny zgłoszeń kandydatur do rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, podczas posiedzenia 12 listopada 2013 r. postanowiła, że w II etapie postępowania konkursowego będą rozpatrywane następujące kandydatury zgłoszone do:
Logo KRRiT
Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej:
 • Robert Banasiak, zgłoszony przez Politechnikę Wrocławską;
 • Marzena Barańska, zgłoszona przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Jarosław Chałas, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Tomasz Dąbrowski, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Piotr Dmochowski-Lipski, zgłoszony przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Stanisław Dziedzic, zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie;
 • Anna Głaszczka, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Piotr Jagiełło, zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • Andrzej Janicki, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Ewa Jaska, zgłoszona przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Robert Jastrzębski, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski;
 • Stanisław Jekiełek, zgłoszony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Roman Korzewicz, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Tadeusz Stanisław Kowalski, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski;
 • Maciej Lach, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Ryszard Lindner, zgłoszony przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych;
 • Juliusz Maliszewski, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Barbara Misterska-Dragan, zgłoszona przez Akademię Leona Koźmińskiego;
 • Henryk Mruk, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Krzysztof Nakonieczny, zgłoszony przez Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Alojzy Nowak, zgłoszony przez Akademię Leona Koźmińskiego;
 • Beata Ochmańska, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Leszek Rowicki, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski;
 • Rafał Skąpski, zgłoszony przez Uniwersytet Muzyczny F. Chopina;
 • Dominik Skoczek, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Ludwik Sobolewski, zgłoszony przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Oskar Tułodziecki, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Grzegorz Tylec, zgłoszony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • Marzenna Wojciechowska, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Magdalena Wołek, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Stanisław Wójcik, zgłoszony przez Politechnikę Częstochowską;
 • Aleksander Zamlewski, zgłoszony przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dariusz Zawiślak, zgłoszony przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów formalnych następujących kandydatur zgłoszonych do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej.:
 
 • Paweł Korzyński, zgłoszony przez Akademię Leona Koźmińskiego. Zgłoszenie kandydata wpłynęło po terminie określonym w ogłoszeniach o konkursie tj. po dniu 30 października 2013 r. (zgłoszenie wpłynęło do KRRiT 4 listopada 2013 r.).
 • Roman Kraiński, zgłoszony przez Akademię Marynarki Wojennej. Zgłoszenie kandydata wpłynęło po terminie określonym w ogłoszeniach o konkursie tj. po dniu 30 października 2013 r. (zgłoszenie wpłynęło do KRRiT 4 listopada 2013 r.).
 • Tomasz Posadzki, zgłoszony przez Uniwersytet Gdański. Zgłoszenie kandydata wpłynęło po terminie określonym w ogłoszeniach o konkursie tj. po dniu 30 października 2013 r. (zgłoszenie wpłynęło do KRRiT 31 października 2013 r.).
 • Jarosław Lewandowski – brak uchwały organu kolegialnego uczelni akademickiej w sprawie zgłoszenia kandydata. Pan Jarosław Lewandowski powiadomiony o konieczności usunięcia braku wycofał się z udziału w konkursie do Rady Nadzorczej spółki Telewizja Polska S.A.
 
Rady Nadzorczej Polskiego Radia:
 • Janusz Adamowski, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski;
 • Artur Andrysiak, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Robert Banasiak, zgłoszony przez Politechnikę Wrocławską;
 • Marcin Baron, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Jarosław Chałas, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Krzysztof Czeszejko-Sochacki, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Krzysztof Czyżewski, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Marek Gaszyński, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Piotr Jagiełło, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • Jarosław Lewandowski, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Wiesław Musiał, zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie;
 • Krzysztof Nakonieczny, zgłoszony przez Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Agnieszka Odorowicz, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Marek Pawlak, zgłoszony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • Jędrzej Skrzypczak, zgłoszony przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Albert Stawiszyński, zgłoszony przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Bogdan Szlachta, zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Robert Tomanek, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Marzenna Wojciechowska, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Stanisław Wójcik, zgłoszony przez Politechnikę Częstochowską;
 • Jan Wypych, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Beata Zabuska, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera;
 • Łukasz Żelechowski, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski.


Rady Nadzorczej Radia Białystok:

 • Robert Ciborowski, zgłoszony przez Uniwersytet w Białymstoku;
 • Piotr Fiedorczyk, zgłoszony przez Uniwersytet w Białymstoku;
 • Jerzy Muszyński, zgłoszony przez Politechnikę Białostocką;
 • Maria Niedźwiecka, zgłoszona przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 
Rady Nadzorczej Radia Pomorza i Kujaw:

 • Roman Bäcker, zgłoszony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Sylwester Bejger, zgłoszony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Lech Jaworski, zgłoszony przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Jolanta Kuligowska-Roszak, zgłoszona przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Jan Montowski, zgłoszony przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Mieczysław Naparty, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów formalnych następującej kandydatury zgłoszonej do Rady Nadzorczej Radia Pomorza i Kujaw:
 • Tomasz Pałaszewski, zgłoszony przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Zgłoszenie kandydata zostało dokonane przez szkołę wyższą, która nie znajduje się w Wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni, czyli nie posiada statusu uczelni akademickiej.
 
Rady Nadzorczej Radia Gdańsk:
 • Krzysztof Andruszkiewicz, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Piotr Dominiak, zgłoszony przez Politechnikę Gdańską;
 • Zbigniew Jasiewicz, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Tomasz Krankowski, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Jan Kreft, zgłoszony przez Akademię Pomorską w Słupsku i Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 • Marek Lubowicki, zgłoszony przez Politechnikę Gdańską;
 • Donat Paliszewski, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Andrzej Różański, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Dorota Sobieniecka-Kańska, zgłoszona przez Akademię Morską w Gdynii;
 • Paweł Trawicki, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Andrzej Trojanowski, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów formalnych następującej kandydatury zgłoszonej do Rady Nadzorczej Radia Gdańsk:
 • Rafał Depczyński, zgłoszony przez Akademię Marynarki Wojennej. Zgłoszenie kandydata wpłynęło po terminie określonym w ogłoszeniach o konkursie tj. po dniu 30 października 2013 (zgłoszenie wpłynęło do KRRiT 4 listopada 2013 r.).
 
Rady Nadzorczej Radia Katowice:
 • Ryszard Barcik, zgłoszony przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej;
 • Rafał Blicharz, zgłoszony przez Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Mirosław Czerwiński, zgłoszony przez Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Stanisław Gmitruk, zgłoszony przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Jerzy Gołuchowski, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Andrzej Janicki, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Bogdan Marcinkowski, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
 • Wiesław Rola, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Robert Tomanek, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Rady Nadzorczej Radia Kielce:

 • Ryszard Czarny, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Paweł Gągorowski, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Wojciech Kurdziel, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Łukasz Mucha, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Roman Ostrowski, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Janusz Przetacznik, zgłoszony przez Politechnikę Świętokrzyską;
 • Jan Waluszewski, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Krzysztof, Zaremba zgłoszony przez Politechnikę Świętokrzyską;
 • Jerzy Zięba, zgłoszony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Wojciech Zwierzchowski, zgłoszony przez Politechnikę Świętokrzyską.
 
Rady Nadzorczej Radia Koszalin:
 • Monika Kaczmarek-Śliwińska, zgłoszona przez Politechnikę Koszalińską;
 • Jan Kania, zgłoszony przez Politechnikę Koszalińską;
 • Jacek Piętniewicz, zgłoszony przez Uniwersytet Szczeciński;
 • Marek Pysz, zgłoszony przez Akademię Pomorską w Słupsku;
 • Roman Radziwonowicz, zgłoszony przez Akademię Pomorską w Słupsku;
 • Ryszard Ratajski, zgłoszony przez Politechnikę Koszalińską;
 • Tadeusz Sznajderski, zgłoszony przez Uniwersytet Gdański.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów formalnych następujących kandydatur zgłoszonych do Rady Nadzorczej Radia Koszalin:
 • Janusz Kawa, zgłoszony przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. Zgłoszenie kandydata zostało dokonane przez szkołę wyższą, która nie znajduje się w Wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni, czyli nie posiada statusu uczelni akademickiej.
 • Joanna Sienkiewicz, zgłoszona przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Zgłoszenie kandydata zostało dokonane przez szkołę wyższą, której siedziba nie znajduje się w regionie działania danej rozgłośni.
 
Rady Nadzorczej Radia Kraków:
 • Piotr Buła, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Edward Chudziński, zgłoszony przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Stanisław Dziedzic, zgłoszony przez Akademię Muzyczną w Krakowie;
 • Krzysztof Gurba, zgłoszony przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
 • Iwona Karasek-Wojciechowicz, zgłoszona przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Zbigniew Krzysztyniak, zgłoszony przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • Renata Lisowska, zgłoszona przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 • Stanisław Młyński, zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Włodzimierz Okrajek, zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Urszula Podraza, zgłoszona przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Roman Warchoł, zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Piotr Wasilewski, zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Monika Wawer, zgłoszona przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 
Rady Nadzorczej Radia Lublin:
 • Lech Bartkow, zgłoszony przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Krzysztof Karman, zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • Maria Król, zgłoszona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Antoni Pieniążek, zgłoszony przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Marcin Szewczak, zgłoszony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • Bogusław Wróblewski, zgłoszony przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała w trybie §7 pkt. 2 rozporządzenia KRRiT do usunięcia braku formalnego w postaci złożenia uchwały organu kolegialnego uczelni akademickiej w sprawie zgłoszenia kandydata na członka rady nadzorczej, która spełniałaby wymogi określone w §3 ust. 1 rozporządzenia KRRiT:
 • Artur Trubalski, zgłoszony przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Zgłoszenie kandydata zostało dokonane przez szkołę wyższą, która nie znajduje się w Wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni, czyli nie posiada statusu uczelni akademickiej. Termin uzupełnienia braku mija 14 listopada 2013 roku.
 
Rady Nadzorczej Radia Łódź:
 • Jan Jeżak, zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki;
 • Krzysztof Jędrzejczak, zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki;
 • Józef Kobos zgłoszony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Grzegorz Łajs, zgłoszony przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi;
 • Andrzej Szablewski, zgłoszony przez Politechnikę Łódzką i Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów formalnych następującej kandydatury zgłoszonej do Rady Nadzorczej Radia Łódź:
 • Wiesław Gołębiewski, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgłoszenie kandydata zostało dokonane przez szkołę wyższą, której siedziba nie znajduje się w regionie działania danej rozgłośni.
 
Rady Nadzorczej Radia Olsztyn:
 • Władysław Bogdanowski, zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Czesław Hołdyński, zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Krzysztof Krukowski, zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Bogumił Osiński, zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Sylwia Stachowska, zgłoszona przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Zbigniew Szczypiński, zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów formalnych następującej kandydatury zgłoszonej do Rady Nadzorczej Radia Olsztyn:
 • Beata Ochmańska, zgłoszona przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego. Zgłoszenie kandydata zostało dokonane przez szkołę wyższą, która nie znajduje się w Wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni, czyli nie posiada statusu uczelni akademickiej.
 
Rady Nadzorczej Radia Opole:
 • Dušan Bogdanov, zgłoszony przez Uniwersytet Opolski;
 • Adam Drosik, zgłoszony przez Uniwersytet Opolski;
 • Joachim Foltys, zgłoszony przez Politechnikę Opolską;
 • Bogusław Nierenberg, zgłoszony przez Uniwersytet Opolski;
 • Mateusz Pszczyński, zgłoszony przez Uniwersytet Opolski;
 • Lech Rubisz zgłoszony przez Uniwersytet Opolski;
 • Waldemar Skomudek, zgłoszony przez Politechnikę Opolską.
 
Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu:
 • Piotr Frydryszek, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Jerzy Handschke, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Tadeusz Władysław Kowalski, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Piotr Michalak, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Tomasz Naganowski, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Krzysztof Paluszyński, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Jędrzej Skrzypczak, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Maciej Sobkowski, zgłoszony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Aleksander Zamlewski, zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Rady Nadzorczej Radia Rzeszów:
 • Bożena Domino, zgłoszona przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu;
 • Elżbieta Dynia, zgłoszona przez Uniwersytet Rzeszowski;
 • Stanisław Gędek, zgłoszony przez Politechnikę Rzeszowską;
 • Bogusław Lasota, zgłoszony przez Uniwersytet Rzeszowski;
 • Lech Lichołai, zgłoszony przez Politechnikę Rzeszowską;
 • Janina Kut, zgłoszona przez Uniwersytet Rzeszowski;
 • Jerzy Oleszkowicz, zgłoszony przez Uniwersytet Rzeszowski;
 • Joanna Wiażewicz, zgłoszona przez Politechnikę Rzeszowską.

Rady Nadzorczej Radia Szczecin:
 • Kinga Flaga-Gieruszyńska, zgłoszona przez Uniwersytet Szczeciński;
 • Marek Kunasz, zgłoszony przez Uniwersytet Szczeciński;
 • Antoni Mickiewicz, zgłoszony przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 • Bartłomiej Toszek, zgłoszony przez Uniwersytet Szczeciński.
 
Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie:
 • Karol Bielski, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Wojciech Borowik, zgłoszony przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Radosław Chodziński, zgłoszony przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie;
 • Tomasz Dąbrowski, zgłoszony przez zgłoszony przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie;
 • Piotr Dmochowski-Lipski, zgłoszony przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Marek Gaszyński, zgłoszony przez zgłoszony przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie;
 • Piotr Jagiełło, zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • Tomasz Jagodziński, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
 • Grzegorz Kołtuniak, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski;
 • Barbara Kwiatkowska-Przybyła, zgłoszona przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Aleksander Maziarz, zgłoszony przez Akademię Leona Koźmińskiego;
 • Cezary Piekarczyk, zgłoszony przez Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie;
 • Edward Przychodaj, zgłoszony przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora;
 • Maciej Ramus, zgłoszony przez Uniwersytet Warszawski;
 • Bolesław Samoliński, zgłoszony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • Albert Stawiszyński, zgłoszony przez Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie;
 • Małgorzata Zakrzewska, zgłoszona przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Rady Nadzorczej Radia Wrocław:
 • Robert Banasiak, zgłoszony przez Politechnikę Wrocławską;
 • Rafał Biernat, zgłoszony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
 • Edward Bratek, zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Wiesław, Gałązka zgłoszony przez Dolnośląską Szkołę Wyższą;
 • Maria Gmerek-Maciuk, zgłoszona przez Uniwersytet Wrocławski,
 • Katarzyna Kuźniar-Żyłka, zgłoszona przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Zdzisław Paliga, zgłoszony przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 • Mirosław Szymanowski, zgłoszony przez Politechnikę Wrocławską.
 
Rady Nadzorczej Radia Zachód w Zielonej Górze:
 • Adam Agacki, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Jan Andrykiewicz, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Jarosław Dziewa, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Dariusz Dzięgielewski, zgłoszony przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Tadeusz Krupa, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Mirosław Rataj, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Sebastian Saniuk, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Roman Sapeńko, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Roman Stryjski, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Krzysztof Szymański, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Bogdan Ślusarz, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Agnieszka Wala, zgłoszona przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Waldemar Woźniak, zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski.

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie