KRRiT powołała trzech członków rad nadzorczych Radia Białystok i Radia Szczecin

21.02.2014
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 20 lutego 2014 r. podjęła uchwałę o powołaniu trzech, z wymaganych czterech członków rad nadzorczych Radia Białystok i Radia Szczecin.
Logo KRRiT
W związku z powołaniem mniejszej niż wymagana w ustawie liczby członków rad nadzorczych obu regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, KRRiT zdecydowała o przeprowadzeniu ponownych konkursów na nieobsadzone miejsca w tych organach. Ogłoszenia o ponownych konkursach ukażą się w prasie w najbliższych dniach.

20 lutego 2014 r. w skład Rady Nadzorczej Radia Białystok zostali powołani:
 
·         Robert Ciborowski,doktor hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego i operacyjnego;

·         Piotr Fiedorczyk,doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych ze współczesnymi modelami administracji publicznej, radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami,przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Białystok;

·         Maria Niedźwiecka,ekonomistka, posiada doświadczenie w kierowaniu  instytucjami i projektami z dziedziny kultury, m.in. wieloletni dyrektor Państwowego Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki oraz pełnieniu funkcji związanych z nadzorem finansowym, rachunkowością i działalnością handlową,  wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Białystok.

20 lutego 2014 r. w skład rady nadzorczej Radia Szczecin zostali powołani:

·         Kinga Flaga-Gieruszyńska,doktor hab. nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego,specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa prywatnego, prawa upadłościowego i naprawczego, a także arbitrażu i mediacji, arbiter, w przeszłości członek wielu rad nadzorczych,przewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Szczecin;

·         Marek Kunasz,doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowyUniwersytetu Szczecińskiego, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu problematyki rynku mediów i zarządzania mediami, przedsiębiorczości oraz zarządzania zasobami ludzkimi, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Szczecin;

·         Bartłomiej Toszek,doktor nauk politycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa prasowego, autorskiego i ochrony własności intelektualnej, posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania i kontroli, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Szczecin.

Zgodnie z ustawą z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w pięcioosobowym składzie rad nadzorczych regionalnych rozgłośni radiowych czterech członków powołuje KRRiT, jednego członka minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie