W prasie ukazały się ogłoszenia o konkursach

28.05.2013
29 maja br. w prasie ukazały się ogłoszenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o konkursach na członków rad nadzorczych w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i 17 rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia. Obecne kadencje członków rad upływają w pierwszej połowie 2014 roku.

Krajowa Rada na mocy ustawy z 6 sierpnia 2010 r. wybiera po pięciu członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz po czterech członków rad nadzorczych w każdej z 17 spółek radiofonii regionalnej.

Kandydatów do rady nadzorczej zgłaszają organy kolegialne uczelni akademickich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnie przekazują zgłoszenia kandydatur Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie do dnia 30 października 2013 r., do godz. 16.15.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów. Pierwszy obejmie formalną ocenę zgłoszeń, drugi ich ocenę merytoryczną. Trzecim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z wyłonionymi kandydatami. Ten etap będą mogli obserwować akredytowani dziennikarze. Krajowa Rada będzie oceniała kompetencje kandydatów uwzględniając m.in. ich doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa, finansów, kultury i mediów, wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach, a także przebieg dotychczasowej kariery zawodowej pod kątem niezbędnych umiejętności wymaganych do realizacji zadań mediów publicznych.

Zgodnie ze znowelizowanym 21 maja br. rozporządzeniem KRRiT kandydaci na członków rad nadzorczych nadawców publicznych będą musieli wykazać trzyletnie, a nie jak dotychczas pięcioletnie, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, zarządzaniem, obsługą prawną, nadzorem właścicielskim, działalnością naukową lub działalnością twórczą w dziedzinie mediów. Decyzja o nowelizacji rozporządzenia została podjęta po wnikliwej analizie kandydatur zgłaszanych w pierwszym procesie wyłaniania władz mediów publicznych. Zmiana ma umożliwić ubieganie się o piastowanie stanowisk we władzach mediów publicznych większej niż dotychczas liczbie ludzi młodych, posiadających  już doświadczenie zawodowe.(więcej)
 

Wszystkie bieżące informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.krrit.gov.pl w dziale Konkursy na członków rad nadzorczych mediów publicznych.

Ogłoszenia o konkursach na członków rad nadzorczych

 

 

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie