KRRiT powołała zarządy siedmiu regionalnych rozgłośni Polskiego Radia

09.06.2015
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 9 czerwca 2015 r. na wniosek rad nadzorczych podjęła uchwały o powołaniu zarządów regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Opolu, Poznaniu i Szczecinie. Powołanie zarządów poprzedziły trzyetapowe konkursy przeprowadzone przez rady nadzorcze tych spółek. Decyzją wszystkich rad nadzorczych zarządy spółek są jednoosobowe.
KRRiT powołała Lecha Parella na stanowisko Prezesa Zarządu Radia Gdańsk. KRRiT wysoko oceniła przebieg i osiągnięcia  ostatniej sprawowanej przez niego kadencji, zaproponowane kierunki rozwoju rozgłośni, wysoką jakość oferty programowej Radia Gdańsk i rosnącą słuchalność rozgłośni na konkurencyjnym rynku.
 
KRRiT powołała Henryka Grzonkę na Prezesa Zarządu Radia Katowice, pozytywnie oceniając dotychczasowe zaangażowanie radia publicznego na rzecz regionu, doskonałą współpracę z lokalną społecznością i mniejszościami narodowymi zamieszkującymi Śląsk.
 
KRRiT powołała Piotra Ostrowskiego na Prezesa Zarządu Radia Koszalin. Dobrze oceniła spójną strategię funkcjonowania spółki  w czasie ostatniej kadencji, merytoryczną pracę i konsekwencję w budowaniu atrakcyjnej oferty programowej i zaangażowanie  rozgłośni regionalnej w inicjatywy lokalne.
 
KRRiT powołała Mariusza Pulita na Prezesa Zarządu Radia Kraków. Krajowa Rada pozytywnie oceniła predyspozycje i kompetencje, wykorzystanie kulturalnego potencjału Krakowa i regionu do budowania ciekawej oferty dla słuchacza, wyróżniającej się wysoką jakością oferty programowej oraz innowacyjność w rozwoju nowych platform dostępu do radia.
 
KRRiT powołała Pawła Frącza na Prezesa Zarządu Radia Opole, uznając jego spójną koncepcję programową i organizacyjną spółki za ogromny wkład w szybki rozwój rozgłośni we wszystkich obszarach jej działalności w ostatniej kadencji. Wysoko oceniono realizację przedsięwzięć finansowo-programowych, współpracę z mniejszościami narodowymi oraz pozycję lidera wśród rozgłośni radiowych regionu.
 
KRRiT powołała Mariusza Szymyślika na Prezesa Zarządu „Radia Merkury” w Poznaniu doceniając osiągnięcia upływającej kadencji, przede wszystkim skuteczne działania  umacniające pozycję dwóch programów: regionalnego oraz miejskiego zwiększające ich udział w słuchalności.
 
KRRiT powołała Adama Rudawskiego na Prezesa Zarządu Radia Szczecin, uznając jego umiejętności konsekwentnego budowania ciekawej oferty programowej w połączeniu z wysoką słuchalnością rozgłośni, innowacyjne projekty słuchowisk radiowych i szukanie nowych kanałów dotarcia do słuchaczy radia.
 
Kadencje nowych zarządów spółek regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zatwierdzających sprawozdania spółek za 2014 r. Kadencja trwa cztery lata.

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie