Ogłoszenia o przetargach

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej”.

Szanowni Państwo,
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej” prowadzone będzie za pomocą platformy zakupowej.

W przypadku nie posiadania konta na poniższej platformie, należy dokonać bezpłatnej rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny.

Platforma dostępna jest pod adresem:

______________________________

https://krrit.eb2b.com.pl/

______________________________
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 30.12.2020 r. Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na „Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT”.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 29.12.2020 r. Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2021 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na Świadczenie pomocy prawnej na rzecz projektu Telmetria Polska.

Szanowni Państwo,
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz projektu Telemetria Polska prowadzone będzie za pomocą platformy zakupowej.

W przypadku nie posiadania konta na poniższej platformie, należy dokonać bezpłatnej rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny.

Platforma dostępna jest pod adresem:


----------------------------------------

https://krrit.eb2b.com.pl/


-----------------------------------------Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 18.11.2020 r. Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na dostawę zestawów laptopów dla Biura KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:UWAGA!
Zamawiający zwraca uwagę aby Wykonawca do przygotowania Oferty wykorzystał Załącznik nr 2 do SIWZ, w wersji najbardziej aktualnej, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego modyfikacji ww. Formularza.Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 04.09.2020 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 17.09.2020 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego dla Biura KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:UWAGA!

Zamawiający zwraca uwagę aby Wykonawca do przygotowania Oferty wykorzystał odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ– dla Części I, Załącznik nr 3 do SIWZ - dla Części II, w wersji najbardziej aktualnej, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego ostatniej modyfikacji ww. Formularzy.Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 30.07.2020 r.
Informacje wprowadził do BIP: Dorota Laskowska Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii.

Szanowni Państwo,

 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii prowadzone będzie za pomocą platformy zakupowej.

W przypadku nie posiadania konta na poniższej platformie, należy dokonać bezpłatnej rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny.

Platforma dostępna jest pod adresem:

----------------------------------------

https://krrit.eb2b.com.pl


-----------------------------------------

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 05.05.2020 r. Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na zakup danych telemetrycznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 29.01.2020 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług pocztowych.

Postępowanie powadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz regulaminu udzielenia zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 13.01.2020 r. NA DZIEŃ 16.01.2020 r.


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 23.12.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii.


Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączniku poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 26.11.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 26.11.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,którego przedmiotem jest stworzenie programu do monitoringu radiowego umożliwiającego automatyzację analizy treści programów radiowych.

Treść ogłoszenia zawarta jest w załącznikach poniżej:
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Trochimczuk  Data udostępnienia informacji: 22.10.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2020 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 26.06.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 01.08.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radiowych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu zawarta jest w załącznikach poniżej:


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 30.05.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Postępowanie powadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu zawarta jest w załącznikach poniżej:
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 30.04.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie pomocy prawnej na rzecz projektu Telemetria Polska.

Postępowanie powadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu zawarta jest w załącznikach poniżej:                    

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 02.04.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 30.05.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup danych telemetrycznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 01.02.2019 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi  biurowej oraz infolinii.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 18.09.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 03.12.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji publikuje Wstępne ogłoszenie informacyjne na kontrolę realizacji terenowej pilotażu badania założycielskiego.


Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Wójtowicz Data udostępnienia informacji: 14.08.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji publikuje Wstępne ogłoszenie informacyjne na przeprowadzenie pilotażowego badania założycielskiego na potrzeby konstrukcji panelu badawczego dedykowanego konsumpcji mediów elektronicznych.


Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Wójtowicz Data udostępnienia informacji: 14.08.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biuro KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 02.07.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza dialog techniczny nr 2 poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie przeprowadzenia Badania Założycielskiego i jego kontroli.

Treść ogłoszenia zawarta jest w załącznikach poniżej:


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 18.06.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 19.08.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na wykonanie analiz - poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 13.06.2018 r. Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na wykonanie analiz - poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 09.05.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 30.05.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług pocztowych.

Postępowanie powadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz regulaminu udzielenia zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 28.03.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w obiekcie przy ul. Sobieskiego 101 w Warszawie przez okres 12 miesięcy.

Postępowanie powadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz regulaminu udzielenia zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 28.03.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie na świadczenie usług pocztowych.

Postępowanie powadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz regulaminu udzielenia zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 15.03.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2018 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu niezależnego pomiaru konsumpcji mediów elektronicznych (TV linearna, video on-demand, life stream, radio analogowe i cyfrowe, video i audio na urządzenia mobilne).

Treść ogłoszenia zawarta jest w załącznikach poniżej:


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 13.03.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 17.07.2019 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii.

 
Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączniku poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 15.02.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2018 r.Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Biura KRRiT.

Informacja z otwarcia ofert - część I 23.01.2018
Informacja z otwarcia ofert - część II 23.01.2018

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 23.01.2018 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2018 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy

Przetarg powadzony jest na podstawie art. 138o ust. 2-4  ustawy Prawo zamówień publicznych
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz regulaminu udzielenia zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 03.08.2017 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2017 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 21.06.2017 r.
Informacje wprowadził do BIP:Paweł Remiszewski Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2017 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza postępowanie prowadzone w trybie
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze. zm.), na

Świadczenie usług ochrony osób i mienia.


Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 09.05.2017 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2017 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie analizy – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej
 
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 11.04.2017 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 10.05.2017 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi  biurowej oraz infolinii

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 07.01.2017 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2017 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii – zamówienie uzupełniające
 
Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączniku poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 12.07.2016 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 12.07.2016 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 06.07.2016 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2016 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT – zamówienie uzupełniające
 
Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączniku poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 22.06.2016 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2016 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej – zamówienie uzupełniające

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączniku poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 02.05.2016 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 02.05.2016 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia
Przetarg powadzony jest na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych


Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 20.04.2016 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2016 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego i teczek kartonowych.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 08.10.2015 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2015 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 26.08.2015 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 26.08.2015 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 13.06.2015 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2015 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii.
 
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 23.05.2015 r.
Informacje wprowadził do BIP:Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2015 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup danych telemetrycznych
 
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 06.03.2015 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2015 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup paliw na potrzeby floty samochodowej Biura KRRiT w systemie bezgotówkowym

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 17.10.2014 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2014 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 14.10.2014 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2014 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 17.06.2014 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2014 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi kontroli - poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej.
 
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 17.04.2014 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych przez okres 18 miesięcy.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 28.11.2013 r.
Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski Data ostatniej aktualizacji: 03.12.2013 r.


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 05.09.2013 r.
Informacje wprowadził do BIP: Izabela Wojciechowska Data ostatniej aktualizacji: 11.09.2013 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 23.07.2013 r.
Informacje wprowadził do BIP: Izabela Wojciechowska Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2013 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi korespondencji oraz infolinii.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 06.05.2013 r.
Informacje wprowadził do BIP: Elżbieta Woźniak Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2013 r.

_______________________________________________________________________________


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup mebli biurowych na potrzeby Biura KRRiT

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 13.11.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2012 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywny zakup paliw na potrzeby Biura KRRiT w systemie bezgotówkowym"

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 22.10.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2012 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT
 
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 09.10.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 09.10.2012 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodów na potrzeby KRRiT

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 26.07.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2012 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT.


Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 15.06.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2012 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup mebli biurowych wraz z montażem.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:Pytania, wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ:
 Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 14.06.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 14.06.2012 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na Świadczenie usług ochrony na potrzeby KRRiT.

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT Data udostępnienia informacji: 11.04.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2012 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup danych telemetrycznych

Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:

 


 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT
Data udostępnienia informacji: 03.04.2012 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2012 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego.


Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Informacje wytworzył: Tadeusz Bichta
Data wytworzenia informacji: 22.11.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT
Data udostępnienia informacji: 22.11.2011 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2011 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt techniczny i meble wraz z montażem i uruchomieniem.


Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej: 
 Informacje wytworzył: Kamila Polit
Data wytworzenia informacji: 09.11.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT
Data udostępnienia informacji: 09.11.2011 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz
Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2011 r.Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza przetarg nieograniczony na zakup mebli biurowych wraz z montażem.

 
Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załącznikach poniżej:
 


Informacje wytworzył: Magdalena Jesionek
Data wytworzenia informacji: 07.10.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011 r.
Informacje wprowadził do BIP: Stanisław Maksymowicz
Data ostatniej aktualizacji: 07.10.2011 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie