Ogłoszenia o wynikach postępowań


DATA

TREŚĆ

POBIERZ

22.10.2020 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, iż udzieliło zamówienia na dostawę zestawów laptopów dla Biura KRRiT. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
05.10.2020 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, iż udzieliło zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla Biura KRRiT. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
02.03.2020 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, iż udzieliło zamówienia na zakup danych telemetrycznych. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
10.02.2020 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, iż udzieliło zamówienia na świadczenie usług pocztowych. Treść informacji o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
30.12.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, iż udzieliło zamówienia na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
7.08.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na wykonanie analiz poprzez monitoring programów radiowych w zakresie realizacji Części III oraz Części IV zamówienia. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz
dokument)

 
1.08.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz
dokument)

 
1.08.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na wykonanie analiz poprzez monitoring programów radiowych w zakresie realizacji Części I, Części II oraz Części V i Części VI zamówienia.

 
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz
dokument)

 
13.06.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
30.05.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na świadczenie pomocy prawnej na rzecz projektu Telemetria Polska.
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
01.03.2019 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup danych telemetrycznych.
 
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)

 
03.12.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)

 
02.08.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
02.08.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie analiz - poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej - część I, II i III. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)

 
26.07.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie analiz - poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej - część IV Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)

 
11.06.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na świadczenie usług ochrony i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w obiekcie przy ul. Sobieskiego 101 w warszawie przez okres 12 miesięcy. Postępowanie przeprowadzono na zasadach określonych wart. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść infromacji o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

Informacja o udzieleniu zamówienia w pdf.
 
30.05.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że unieważniło postępowanie na  wykonanie analiz-poprzez monitoring - programów radia i telewizji publicznej. Treść zawiadomienia o unieważnieniu zawarta jest w załączniku poniżej:

Zawiadomienie o unieważnieniu w pdf
 
18.04.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na świadczenie usług pocztowych
Postępowanie przeprowadzone zostało na zasadach określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Treść informacji o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

Informacja o udzieleniu zamówienia w PDF

 
26.03.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza informacje o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług pocztowych.
 
Treść informacji o unieważnieniu zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
13.03.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii.
 
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
21.02.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Biura KRRiT – dotyczy Części I i Części II. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku ponizej:

(pobierz dokument)
 
14.02.2018 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla biura KRRiT, w załączonym obok pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Treść zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej:

(pobierz dokument)
23.08.2017 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, że udzieliło zamówienia na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy.
Przetarg przeprowadzony został na zasadach określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Treść informacji o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

 Informacja o udzieleniu zamówienia w PDF
 
12.07.2017 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
14.06.2017 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działając w oparciu o art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  informuje, że w dniu 14.06.2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia  postępowania na świadczenie usług ochrony osób i mienia udzieliło zamówienia (zawarło umowę) z konsorcjum firm: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na łączną kwotę: 255 090,00 zł brutto. Treść informacji o udzieleniu zamówienia:
 
(pobierz dokument)
07.06.2017 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego
w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) - usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO - 
naświadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.  o ochronie osób i mienia,
w obiekcie przy ul. Sobieskiego 101 w Warszawie
, w załączonych poniżej plikach podaje informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania.
 
Treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zawarta jest w załączniku poniżej:

 (pobierz dokument)

Treść informacji o wykonawcach wykluczonych z postępowania:

 (pobierz dokument)
 
31.05.2017 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
28.02.2017 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie obsługi  biurowej oraz infolinii, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
15.07.2016 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
31.05.2016 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza, że udzieliło zamówienia na świadczenie usług ochrony osób i mienia
Przetarg przeprowadzony został na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych 
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawarta jest w załączniku poniżej:

(pobierz dokument)
 
30.11.2015 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuje, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)
26.10.2015 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego i teczek kartonowych, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)
18.09.2015
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacja o wyborze oferty 

(pobierz dokument)
07.08.2015 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych przez okres 12 miesięcy, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)
15.07.2015 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie obsługi  biurowej oraz infolinii, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”

 

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)
17.03.2015 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup danych telemetrycznych, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

 
20.11.2014 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliw na potrzeby floty samochodowej Biura KRRiT w systemie bezgotówkowym, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych

 

Informacja o wyborze oferty

(pobierz
dokument)
03.11.2014 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacja
o wyborze
oferty

(pobierz dokument)
 
01.07.2014 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej wraz z montażem i pracami towarzyszącymi, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Informacja
o wyborze
oferty

(pobierz dokument)
05.06.2014 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z części postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi kontroli – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacja
o wyborze
oferty

(pobierz dokument)
 
10.12.2013

 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych przez okres 18 miesięcy, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacja
o wyborze
oferty

(pobierz dokument)
10.10.2013 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek oraz papieru biurowego, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

19.09.2013 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

13.08.2013 r. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

29.05.2013 r. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie obsługi korespondencji oraz infolinii, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

23.11.2012 r. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mebli biurowych na potrzeby Biura KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

09.11.2012 r. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonywaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliw na potrzeby Biura KRRiT w systemie bezgotówkowym, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

31.10.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty

(pobierz dokument)

24.08.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części I postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodów na potrzeby KRRiT (część I zamówienia – samochód osobowy typu VAN), w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”

Informacja o wyborze oferty - samochody część I
(pobierz dokument)

13.08.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części II postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodów na potrzeby KRRiT (część II zamówienia – samochody osobowe), w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

16.07.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

19.06.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mebli biurowych wraz z montażem, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

27.04.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony na potrzeby KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

12.04.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup danych telemetrycznych, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

30.11.2011r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

17.11.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt techniczny i meble wraz z montażem i uruchomieniem, w załączonym obok pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

08.11.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup mebli biurowych wraz z montażem - część I zamówienia (stanowiska pracownicze), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie określonym w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego, w załączonym pliku podaje się informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

18.10.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w obu częściach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup mebli biurowych wraz z montażem, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

19.08.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na elektroniczny obieg spraw i dokumentów, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

01.08.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów oraz papieru biurowego, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

27.05.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, implementację i obsługę techniczną nowej strony KRRiT, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

21.04.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na Zakup samochodów osobowych, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument)

18.04.2011 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, iż w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w obu częściach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu komputerowego, w załączonym poniżej pliku podaje informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze oferty (pobierz dokument) 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Biura KRRiT

Data udostępnienia informacji: 30.11.2015 r.

Informacje wprowadził do BIP: Michał Durski

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2020 r.


Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie