widok na sale konferencyjną. Słuchacze siedzą wławkach i patrzą na prezentację

Telemetria Polska – prezentacja przebiegu i wyników prac badawczo rozwojowych oraz eksperymentów badawczych

26.02.2020
W ramach projektu Telemetria Polska 26 lutego 2020 r., w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła się konferencja prezentująca przeprowadzone testy urządzeń pomiarowych zrealizowane przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz eksperymenty badawcze wykonane przez Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.
Podczas pierwszej części konferencji zaprezentowano wyniki testów laboratoryjnych urządzeń pomiarowych zrealizowane przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Prezentowano metodykę badań oraz ich przebieg i wnioski.

Złożoność tego zagadnienia polega na tym, aby pomiar przebiegał jak najdokładniej. Jedna kwestia to dobór i rozłożenie sensorów w domu panelisty, drugą – oprogramowanie tych urządzeń, od którego zależy jakość rozpoznawania próbek dźwięku, trzecią system teleinformatyczny, który jest w stanie dane przetwarzać.  To wszystko trzeba było przebadać – powiedział Jerzy Żurek – Dyrektor Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

Przeprowadzono 5,9 miliona obserwacji, zajęło to łącznie 1174 godziny testów. Przetestowano 26 urządzeń od 6 dostawców detektorów co stanowi 80% wszystkich dostępnych na polskim rynku. Wynik poniżej średniej uzyskało 11 urządzeń (4 typy). Wynik powyżej średniej uzyskało 15 urządzeń (5 typów).

Dokładne rozpoznanie następuje po 12 sekundach -  to pięć razy lepiej niż obecnie stosowane metody. W tej chwili bloki reklamowe są badane w ujęciu minutowym a każdy spot jest jakąś średnią a nie dokładnym wynikiem. Dzięki naszym badaniom lepiej będzie można zarządzać treścią i budżetami. To ma ogromne znaczenie dla całego rynku - powiedział Andrzej Garapich – ekspert przy programie Telemetria Polska.

Główne wnioski z testów to:

•    Duże różnice w skuteczności pomiędzy poszczególnymi urządzeniami

•    Zakłócenia nie mają krytycznego wpływu na rozpoznawalność

•    Typ audycji ma niewielkie znaczenie na skuteczność rozpoznawania

•    Trzymanie miernika mobilnego w torebce czy plecaku wpływa na skuteczność pomiaru

•    Rodzaj audycji ma znikomy wpływ na jej rozpoznawalność

•    Różnice w poziomie rozpoznawalności dla audycji radiowych i telewizyjnych są niewielkie

•    Detektory personalne stosunkowo dobrze radzą sobie z pojedynczymi zakłóceniami

•    Personalne detektory telemetryczne mogą być stosowane do badania konsumpcji mediów w różnych warunkach dnia codziennego

Podczas drugiej części konferencji zaprezentowano metodykę i wyniki wraz z wnioskami z eksperymentów badawczych realizowanych wspólnie z Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. W eksperymentach badano sposoby i częstość korzystania z mediów elektronicznych w zależności od charakterystyk społeczno-demograficznych, testowano możliwości rekrutacji gospodarstw domowych i ich członków do panelu telemetrycznego. Weryfikowano narzędzia badawcze. Sprawdzano aspekty organizacyjne i techniczne badania. Badane były gospodarstwa domowe i ich członkowie powyżej 4 roku życia. Osoby w wieku 16 lat i starsze - pobierające naukę poza miejscem zamieszkania.

Jednym z kluczowych wniosków jest potwierdzenie możliwości elastycznego kształtowania konstrukcji panelu badawczego i badania założycielskiego dających możliwość wysokiej jakości pomiaru we wszystkich grupach wiekowych poprzez dobór zarówno całych gospodarstw domowych do badania jak i osób indywidualnych, co pozwala spełniać oczekiwania zarówno nadawców jak i marketerów – powiedział Andrzej Olszewski – ekspert zespołu Telemetria Polska.

Mimo popularności Internetu cały czas najważniejszym medium w docieraniu do informacji lokalnych, z kraju i ze świata jest telewizja. Upowszechniło się jednoczesne korzystanie  z kilku urządzeń na raz -  na przykład ze smartphonów czy tabletów podczas oglądania telewizji czy słuchania radia. 30 proc. osób w wieku 16+ korzysta jednocześnie z kilku urządzeń do konsumpcji mediów elektronicznych. Najczęściej wykonywanymi czynnościami równocześnie z innymi czynnościami są surfowanie po Internecie, oglądanie telewizji lub filmu oraz rozmawianie przez telefon.

W ramach eksperymentów przeprowadzono 1005 wywiadów z gospodarstwami domowymi i 1984 wywiady indywidualne. To bardzo wysoki wynik, dobrze prognozujący dla tempa budowy nowego panelu badawczego.

Plan jest taki, aby do końca drugiego kwartału wypracować stanowisko wszystkich stron i podjąć decyzje pozwalające stworzyć założenia do przetargów na technologię i rekrutację panelu. Jeśli tak się stanie, to pewnie w I półroczu 2021 będziemy mieli działający prototyp, a do końca przyszłego roku chcemy mieć panel – powiedział Andrzej Olszewski – ekspert zespołu Telemetria Polska.

W wyniku eksperymentów zaprezentowano wstępne rekomendacje dla badania założycielskiego:

•    Połączenie realizacji wywiadów indywidulanych z wywiadami o gospodarstwach domowych.

•    przeprowadzenie Badania Założycielskiego metodą reprezentacyjną, w oparciu o próbę losową

•    Ze względu na bardzo dużą planowaną liczebność gospodarstw domowych objętych badaniem rekomendujemy znacznie bardziej szczegółowe warstwowanie jednostek losowania pierwszego stopnia (obwodów statystycznych)

•    Badanie Założycielskie, tak jak badanie pilotażowe powinno zostać przeprowadzone techniką CAPI, tj. wywiadów twarzą w twarz (face to face) z ankieterem przy użyciu notebooków, na których zapisane byłyby udzielone przez respondentów odpowiedzi

•    zastosowanie w Badaniu Założycielskim do wylosowania próby podstawowej oraz prób rezerwowych schematu losowania warstwowego dwustopniowego

•    zastosowanie analogicznego, zintegrowanego systemu wag jak w badaniu pilotażowym

•    połączenie systemu gratyfikacji ankieterów z wymaganą efektywnością realizacji Badania Założycielskiego przez prowadzącą je firmę/firmy

Dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie zespołów pracujących nad stworzeniem rynkowo działającego pomiaru konsumpcji mediów - opartego o jednoźródłowy pomiar. Kolejnym etapem będzie budowa prototypu - gotowego do wdrożenia jako rozwiązanie docelowe. Na jego bazie wypracujemy rozwiązanie, które ma być niezależną ale zaakceptowaną i uznaną przez rynek walutą. Liczymy, że zaprezentowane wyniki prac będą potraktowane jako  zaproszenie do dalszej dyskusji nad nowym standardem pomiaru konsumpcji mediów. Jednocześnie ponawiamy zaproszenie do dalszych prac w gronie eksperckim w ramach zaproponowanej formuły rad metodologicznych przy naszym projekcie – powiedział Michał Wigurski – dyrektor programu Telemetria Polska.

Projekt Telemetria Polska zakłada panel telemetryczny oparty na 26 tys. respondentów, jednoźródłowy pomiar TV, radia i internetu - mierzenie konsumpcji mediów poza domem i na urządzeniach przenośnych. Dodatkowo w ramach projektu ma być uruchomiony panel RPD oparty docelowo o 11 milionów gospodarstw domowych. Ważnym aspektem jest wspomniana jednoźródłowość danych, co oznacza, że dane o różnych mediach - Telewizja, Radio, Internet - pochodzą od tego samego panelisty.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie