Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu Stanowiska w sprawie sposobu informowania odbiorców programów telewizyjnych z dysfunkcją wzroku i dysfunkcją słuchu

24.11.2016
Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu Stanowiska w sprawie sposobu informowania odbiorców programów telewizyjnych o rodzaju, terminie emisji i czasie trwania audycji wyposażonych w udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i dysfunkcją słuchu.
grafika z sylwetkami postaci
Cel przeprowadzenia konsultacji i podmiotu, które wzięły w niej udział

Konsultacje miały na celu zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów projektu Stanowiska w sprawie sposobu informowania odbiorców programów telewizyjnych o rodzaju, terminie emisji i czasie trwania audycji wyposażonych w udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i dysfunkcją słuchu.

W konsultacjach wzięło udział 5 respondentów:

- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Konsultantka ds. osób niepełnosprawnych;
- Nadawcy telewizyjni grupy kapitałowej ZPR Media – ESKA TV, POLO TV, FOKUS TV i VOX Music TV;
- Fundacja Widzialni;
- Telewizja Polska SA;
- Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje zostały ogłoszone 29 czerwca 2016 r i trwały do 30 września 2016 r. Stanowiska można było przesyłać poczta elektroniczną na adres niepełnosprawni_tv@krrit.gov.pl oraz pocztą 
tradycyjną.

Wyniki konsultacji

Dwóch respondentów nie zgłosiło do projektu stanowiska uwag merytorycznych. Podkreślano natomiast, że przyjęcia stanowiska rekomendującego nadawcom informowanie we właściwy sposób o audycjach z udogodnieniami jest ze niezwykle potrzebne.

W otrzymanych stanowiskach znalazły się uwagi wykraczające poza zakres konsultowanego dokumentu:

- opracowywanie newsletter’a, zawierającego tygodniowy przegląd audycji z udogodnieniami (CRIS);
- dostosowanie stron internetowych nadawców do międzynarodowych standardów dostępności informacji elektronicznej  (WCAG 2.0) –( Fundacja Widzialni FiRR), a także wykraczające poza kompetencje ustawowe jak zapewnienie udogodnień dla niepełnosprawnych w usługach VoD oraz w streamingu internetowym (FiRR).

Pozostałe uwagi dotyczyły kwestii szczegółowych:

- rozróżnienie oznaczeń między napisami dla niesłyszących i napisami dialogowymi (Fundacja Widialni) – uwagi nie uwzględniono; napisy dialogowe nie wymagają żadnych oznaczeń;
- oznaczenie audycji z tłumaczeniem na język migowy literami PJM (Fundacja Widzialni) – uwagi nie uwzględniono; oznaczenie JM jest bardziej neutralne w stosunku do rodzaju języka migowego;
- rezygnacja z nawiasów przy oznaczaniu audycji z kilkoma rodzajami udogodnień (Fundacja Widzialni) – uwagi nie uwzględniono; przy oddzielaniu oznaczeń przecinkami zyskuje się tylko 2 znaki pisarskie, a traci się przejrzystość informacji;
- informacje o usługach powinna pojawiać się w formie dźwiękowej (Fundacje Widzialni) – brak możliwości technicznych na obecnym etapie;
- przeznaczania w EPG dodatkowego pola na informację o rodzaju udogodnienia (FiRR) – brak możliwości technicznych na obecnym etapie.

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sposobu informowania odbiorców programów telewizyjnych o rodzaju, terminie emisji i czasie trwania audycji wyposażonych w udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją słuchu

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie