WYKAZ DECYZJI DLA 468/2011-T


Numer decyzji 468/2011-T
Data decyzji 2011-02-25
Numer uchwaly 074/2011
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie droga satelitarną programu telewizyjnego o charakterze wyspecjaliziowanym - rozrywkowo-filmowym pod nazwą ATM ROZRYWKA TV
Plik decyzji k468_1.doc
Numer decyzji DK-137/2011
Data decyzji 2011-07-29
Numer uchwaly 241/2011
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1.
Plik decyzji DK-1372011.doc
Charakterystyki anten DK-1372011_obszary.doc
Numer decyzji DR-018c/2012
Data decyzji 2012-01-17
Numer uchwaly 006/2012
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-137/2011; umorzenie postępowania wobec wniosków spółek: Telekomunikacja Polska S.A. i TV Point Group Sp. z o.o.
Plik decyzji k468_3.doc
Numer decyzji DR-055/2012
Data decyzji 2012-02-29
Numer uchwaly 028/2012
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania w części dot. umorzenia opłaty prolongacyjnej za okres do końca września 2012 r. od rat naliczonej opłaty za rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w sygnale MUX-1
Plik decyzji k468_4.doc
Numer decyzji DR-069/2012
Data decyzji 2012-04-03
Numer uchwaly 064/2012
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 108 miesięcznych rat opłaty w wysokości 10.811.500 zł wynikającej z dec. Nr DK-137/2011
Plik decyzji k468_5.doc
Numer decyzji DR-128/2012-1/468
Data decyzji 2012-06-27
Numer uchwaly 073/2012
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania satelitarnego
Plik decyzji k468_6.doc
Numer decyzji DR-163/2012
Data decyzji 2012-08-01
Numer uchwaly 239/2012
Typ umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji
Treść Umorzenie postepowania o cofnięcie koncesji spółce ATM Grupa S.A. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ATM ROZRYWKA TV
Plik decyzji k468_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-287/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 468/2011-T decyzją DK-137/2011 w zakresie wysokość opłaty
Plik decyzji k468_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-293/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie wydania dec. Nr DK-069/2012 dot. rozłożenia na raty opłaty za zmianę koncesji 468/2011-T
Plik decyzji k468_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-276/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 468/2011-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k468_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-008/2013
Data decyzji 2013-01-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania dec. Nr DK-069/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Plik decyzji k468_11.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-146/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 468/2011-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k468_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-147/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-137/2011 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji k468_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-173/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-137/2011 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji k468_16.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-169/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 03-09-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr 468/2011-T w zakresie ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k468_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-211/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. DK-137/2011)
Plik decyzji k468_17.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-212/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty X raty wynikającej z dec. Nr Nr DR-069/2012
Plik decyzji k468_18.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-213/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty XI raty opłaty wynikającej z dec. Nr DK-069/2012
Plik decyzji k468_19.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-214/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty XII raty opłaty wynikającej z dec. Nr DK-069/2012
Plik decyzji k468_20.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-215/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 18-02-13 o zwrot nadpłaty (dot. dec. DK-069/2012)
Plik decyzji k468_21.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-226/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. 468/2011-T)
Plik decyzji k468_25.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-227/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania dot. wydania decyzji Nr DK-069/2012 (rozłożenie na raty opłaty wynikającej z dec. DK-137/2011)
Plik decyzji k468_27.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-228/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 03.09.12 w sprawie wznowienia postępowania, którego przedmiotem była zmiana koncesji dec. Nr DK-137/2011 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zaminę koncesji
Plik decyzji k468_22.doc
Numer decyzji DR-252/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly 191/2013
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 468/2011-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 10.000 zł za udzielenie koncesji Nr 444/2011-T
Plik decyzji k468_28.doc
Numer decyzji DR-282/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly 196/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 10.000 zł (w związku z dec. Nr DR-252/2013 uchylająca koncesję Nr 468/2011-T w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k468_24.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-287/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 10.000 zł, określonej w dec. Nr DR-282/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-252/2013
Plik decyzji k468_23.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-307/2013
Data decyzji 2013-04-23
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 02-04-13 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-069/2012)
Plik decyzji k468_30.doc
Numer decyzji DR-317/2013
Data decyzji 2013-04-29
Numer uchwaly
Typ odmowa uchylenia decyzji
Treść Odmowa uchylenia dec. Nr DR-069/2012 o rozłożeniu na raty opłaty wynikającej z dec. DK-137/2011 zmieniającej koncesję Nr 468/2011-T
Plik decyzji k468_29.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-346/2013
Data decyzji 2013-06-05
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-008/2013 z dnia 18.01.2013 r.
Plik decyzji k468_31.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-365/2013
Data decyzji 2013-06-19
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-212/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
Plik decyzji k468_32.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-366/2013
Data decyzji 2013-06-19
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-213/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
Plik decyzji k468_33.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-367/2013
Data decyzji 2013-06-19
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-214/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
Plik decyzji k468_34.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-368/2013
Data decyzji 2013-06-19
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-228/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
Plik decyzji k468_35.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-392/2013
Data decyzji 2013-07-01
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-215/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
Plik decyzji k468_36.doc
Numer decyzji DR-452/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 375/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-252/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k468_37.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-549/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania dot. zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem XIV raty opłaty wynikającej z dec. Nr DR-069/22 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Plik decyzji k468_38.doc
Numer decyzji DR-553/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 457/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-317/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k468_39.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-207/2014
Data decyzji 2014-07-04
Numer uchwaly
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie z urzędu postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wznowienia postępowania dot. zmiany koncesji decyzją Nr 137/2011 w części ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji DR-2072014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-237/2014
Data decyzji 2014-07-22
Numer uchwaly
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie postanowienia Nr DR-173/2013; wstrzymanie wykonywania dec. Nr DK-137/2011 zmieniającej koncesję Nr 468/2011-T w części dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji DR-2372014.doc
Numer decyzji DR-241/2014
Data decyzji 2014-07-28
Numer uchwaly 360/2014
Typ uchylenie decyzji w części
Treść Uchylenie w części decyzji Nr DK-137/2011 w zakresie w jakim została ustalona wysokość opłaty za zmianę koncesji Nr 468/2011-T; naliczenie opłaty w wys. 13.423.965,00 za zmianę ww. koncesji dokonaną dec. Nr DK-137/2011
Plik decyzji DR-2412014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-264/2014
Data decyzji 2014-08-18
Numer uchwaly
Typ inne
Treść zaliczenie nadpłaty w kwocie 3.226.907,00 określonej w dec. Nr DR-263/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. DR-241/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
Plik decyzji DR-2642014.doc
Numer decyzji DR-263/2014
Data decyzji 2014-08-18
Numer uchwaly 364/2014
Typ inne
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 3.226.907,00
Plik decyzji DR-2632014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-291/2014
Data decyzji 2014-09-19
Numer uchwaly
Typ inne
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 240.665,00 określonej w dec. Nr DR-290/2014
Plik decyzji DR-2912014.doc
Numer decyzji DR-290/2014
Data decyzji 2014-09-19
Numer uchwaly 409/2014
Typ inne
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 240.665,00
Plik decyzji DR-2902014.doc
Numer decyzji DR-289/2014
Data decyzji 2014-09-19
Numer uchwaly 408/2014
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-241/2014 r.
Plik decyzji DR-2892014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-294/2014
Data decyzji 2014-09-25
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Z urzędu wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. Nr DR-069/2012 z dnia 3 kwietnia 2012
Plik decyzji DR-2942014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-295/2014
Data decyzji 2014-09-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Z urzędu wstrzymanie wykonania dec. Nr DR-069/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Plik decyzji DR-2952014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-334/2014
Data decyzji 2014-11-19
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymywania wykonania decyzji Nr DR-289/2014 z dnia 19 września 2014 r. oraz Nr DR-241/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
Plik decyzji DR-3342014.doc
Numer decyzji DR-1/2015
Data decyzji 2015-01-07
Numer uchwaly 500/2014
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec. Nr DR-069/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. dot. rozłożenia na raty opłaty za zmianę koncesji Nr 468/2011-T, której dokonano dec. Nr DR-137/2011
Plik decyzji DR-12015.doc
Numer decyzji DR-29/2015
Data decyzji 2015-01-27
Numer uchwaly 13/2015
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 7 rat zaległości podatkowej wynikającej z dec. DR-241/2014 w wysokości 9.956.393,00 zł
Plik decyzji DR-292015.doc
Numer decyzji DR-60/2015
Data decyzji 2015-04-01
Numer uchwaly 81/2015
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończone wydaniem decyzji Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.
Plik decyzji DR-602015.doc
Numer decyzji DR-185/2015-2/468
Data decyzji 2015-08-05
Numer uchwaly 242/2015
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana koncesji w zakresie zapisów programowych (zmiana pkt. V koncesji)
Plik decyzji DR-1852015-2468.doc
Numer decyzji DR-136/2020-3/468
Data decyzji 2020-09-11
Numer uchwaly 130/2020
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana załącznika Nr 1 do koncesji 468/2011-T poprzez zmianę nr kanału TV dla obszaru wykorzystywania częstotliwości Białogard z kanału nr 45 na kanał nr 21
Plik decyzji DR-1362020-3468.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-191/2020
Data decyzji 2020-10-30
Numer uchwaly 269/2020
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 468/2011-T
Plik decyzji DR-1912020.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-197/2020
Data decyzji 2020-11-30
Numer uchwaly 314/2020
Typ utrzymanie w mocy postanowienia
Treść Utrzymanie w mocy Postanowienia Nr DR-191/2020 (odmowa wszczęcia postępowania o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 468/2011-T
Plik decyzji 1972020.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-213/2020
Data decyzji 2020-12-21
Numer uchwaly 344/2020
Typ inne
Treść Odmowa odtworzenia zaginionych w części akt sprawy w związku z pismem z dnia 12 listopada 2020 r. spółki ATM Grupa S.A. tj. w zakresie wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 468/2011-T
Plik decyzji DR-2132020.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-212/2020
Data decyzji 2020-12-21
Numer uchwaly 343/2020
Typ inne
Treść Odmowa przeprowadzenia dowodów w związku z pismem z dnia 12 listopada 2020 r. spółki ATM Grupa S.A.
Plik decyzji DR-2122020.pdf
Numer decyzji DR-214/2020
Data decyzji 2020-12-21
Numer uchwaly 345/2020
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania w związku z pismem spółki ATM Grupa S.A.w sprawie modyfikacji wniosku z dnia 26 marca 2020 r. w spawie modyfikacji wniosku z dnia 13 stycznia 2020 r. o udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 468/2011-T
Plik decyzji DR-2142020.pdf
Numer decyzji DR-9/2021-4/468
Data decyzji 2021-01-11
Numer uchwaly 149/2020
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w związku ze zmianą przez Prezesa UKE rezerwacji na częstotliwości multipleksu drugiego dokonana w ramach tzw. procesu „refarmingu”
Plik decyzji DR-92021-4468.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-24/2021
Data decyzji 2021-01-22
Numer uchwaly 3/2021
Typ inne
Treść Stwierdzenie niedopuszczenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Postanowieniem Nr DR-213/2020
Plik decyzji DR-242021.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-113/2021
Data decyzji 2021-07-12
Numer uchwaly 135/2021
Typ odmowa zawieszenia postępowania
Treść Odmowa zawieszenia postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 811/2021-T
Plik decyzji DR-1132021.pdf

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie