Analizy KRRiT

Opracowania sporządzane przez pracowników Biura KRRiT zgodnie z planem pracy Biura KRRiT, na doraźne zamówienie członków KRRiT lub też z własnej inicjatywy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Opracowania te są umieszczane na stronie internetowej po uprzedniej akceptacji przez Przewodniczącego KRRiT. Są one podpisane imieniem i nazwiskiem autora(ów) oraz nazwą jednostki organizacyjnej.

Wzór cytowania analiz Biura KRRiT:
Imię i nazwisko autora, Tytuł, Analiza Biura KRRiT nr. x/200x, Warszawa 200x

2021

2020

2019

2018

 • Samo i współregulacja jako metoda rozwiązywania napięć w relacjach rynek- regulator - link do publikacji
 • Proces "sieciowania" na rynku radiowym. Działania KRRiT służące zapobieganiu przejmowaniu spółek lokalnych nadawców przez grupy radiowe - link do publikacji i przezentacji

2017

 • Analiza sytuacji na rynku brokerów reklamy w radiofonii i i telewizji - link do analizy
 • 2016

  2015

  2014

  • Ekspertyza: Wpływ reklam wybranych produktów spożywczych na zdrowie dzieci - Prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny (pobierz ekspertyzę)
  • Analiza ofert programowej w usługach na żadanie. Analiza Biura KRRiT nr 4/2014, listopad 2013 r.
  • Udział produkcji europejskiej w usługach na żądanie ze szczególnym uwzględnieniem polskiej produkcji filmowej. Analiza Biura KRRiT nr 3/2014, listopad 2013 r.
  • Rynek programów radiowych w Warszawie; preferencje słuchaczy. Analiza Biura KRRiT nr 1/2014, listopad 2013 r.
  • Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2013 r. Analiza Biura KRRiT nr 2/2014, grudzień 2013 r.

  2013

  • Ochrona małoletnich w usługach medialnych na żądanie na podstawie wybranych krajów europejskich. Analiza Biura KRRiT nr 3/2013, lipiec 2013
  • Analiza serwisów informacyjnych TVP na tle serwisów nadawców komercyjnych pod kątem rzetelności, bezstronności i obiektywizmu. Analiza Biura KRRiT nr 2/2013, marzec 2013

  2012  • Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów TVP 1, TVP 2, TVP HD i TVP Sport od 8 czerwca do 1 lipca 2012 – podsumowanie, Analiza Biura KRRiT nr 4/2012, lipiec 2012 r.

  • Kierunki działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie polityki europejskiej i współpracy z zagranicą na lata 2011-2013, Analiza Biura KRRiT nr 3/2012, kwiecień 2012 r.

  • Kampania wyborcza do Parlamentu - raport KRRiT, Analiza Biura KRRiT nr 2/2012, luty 2012 r.                                                                                        
  • Poprawność językowa tekstów informacyjnych i publicystycznych oraz napisów towarzyszących programom TVP 1, TVP 2, TVP Info; Autor: Dr Katarzyna Kłosińska, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Analiza Biura KRRiT nr 1/2012, luty 2012 r.

  2011

  • Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r., Analiza Biura KRRiT nr 5/2011, grudzień 2011 r. 
    
  • Rola telewizji w stanach nadzwyczajnych, Analiza Biura KRRiT nr 4/2011, wrzesień 2011 r.   
  • Systemy ochrony małoletnich w programach telewizyjnych i radiowych w wybranych krajach europejskich - Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Holandia i Szwecja, Analiza Biura KRRiT nr 3/2011, czerwiec 2011 r.
  • Polityka informacyjna w zakresie konwersji cyfrowej przykłady Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, Analiza Biura KRRiT nr 2/2011, maj 2011 r.

  • Polityka informacyjna i pomoc państwa w zakresie konwersji cyfrowej - przykład Francji, Analiza Biura KRRiT nr 1/2011, luty 2011 r.

  2010

  • Wybory samorządowe 2010 r. - Informacja o wykorzystaniu czasu antenowego i wydatkach komitetów wyborczych na płatne audycje wyborcze emitowane przez nadawców radiowych i telewizyjnych w I turze wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Analiza Biura KRRiT nr 9/2010, grudzień 2010 r.
    
  • Raport z monitoringu na temat prezentowania w programach telewizyjnych przebiegu wydarzeń związanych z zamiarem przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego do kościoła św. Anny, Analiza Biura KRRiT nr 8/2010, październik 2010 r.
    
  • Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie w przekazach telewizyjnych i radiowych - rola organów regulacyjnych w wybranych państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 7/2010, listopad 2010 r.
    
  • Rola organów regulacyjnych w systemach współregulacyjnych, Analiza Biura KRRiT nr 6/2010, wrzesień 2010 r.
    
  • Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2010. Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję płatnych audycji wyborczych w radiu i telewizji, Analiza Biura KRRiT nr 5/2010, wrzesień 2010 r.
    
  • Implementacja przepisów dotyczących lokowania produktu w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Analiza Biura KRRiT nr 4/2010, lipiec 2010 r.
    
  • Finansowanie mediów audiowizualnych ze środków publicznych - analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich (aktualizacja), Analiza Biura KRRiT nr 3/2010, marzec 2010 r.
    
  • Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa europejskie wobec edukacji medialnej, Analiza Biura KRRiT nr 2/2010, marzec 2010 r.
    
  • Koncepcja zagospodarowania dywidendy cyfrowej - stan prac na koniec 2009 r. oraz plany na przyszłość, Analiza Biura KRRiT nr 1/2010, luty 2010 r.

  2009

  • Opinia w sprawie ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych w zakresie zgodności z Konstytucją RP, Analiza Biura KRRiT nr 5/2009, lipiec 2009 r.
    
  • Finansowanie mediów elektronicznych ze środków publicznych - analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 4/2009, maj 2009r.
    
  • Wideo na żądanie w kontekście implementacji tzw. dyrektywy "O audiowizualnych usługach medialnych, kwiecień 2009r., Analiza Biura KRRiT nr 3/2009
    
  • Ocena oferty programowej adresowanej przez nadawców do dzieci i młodzieży (na podstawie monitoringu programów telewizyjnych naziemnych, nadanych w okresie 29 września – 5 października 2008 roku) Analiza Biura KRRiT nr 2/2009, luty 2009 r.
    
  • Rynek wideo na żądanie (VoD) w Polsce, Analiza Biura KRRiT nr 1/2009, luty 2009 r.

  2008

  2007

  • Nowe podejście regulacyjne do usług audiowizualnych w prawie wspólnotowym - w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, Analiza Biura KRRiT nr 6/2007, październik 2007 r.
    
  • Systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych państwach europejskich (aktualizacja), Analiza Biura KRRiT nr 5/2007, grudzień 2007 r.
    
  • Aktywność europejskich mediów publicznych w obszarze nowych usług medialnych - stan dyskusji, Analiza Biura KRRiT nr 4/2007, grudzień 2007 r.
    
  • Telewizja mobilna: stan obecny i wyzwania na przyszłość, Analiza Biura KRRiT nr 3/2007, październik 2007 r.
    
  • Zintegrowane ciała regulacyjne ds. komunikacji elektronicznej, Analiza Biura KRRiT nr 2/2007, marzec 2007 r.
    
  • Problem stosowania pomocy publicznej w kontekście działalności nadawców publicznych, Analiza Biura KRRiT nr 1/2007, styczeń 2007 r.

  2006

  • Mechanizmy samo- i współ-regulacyjne w obszarze mediów; Analiza Biura KRRiT nr 14/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Obecne kompetencje i zadania KRRiT w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej; Analiza Biura KRRiT nr 13/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Notatka na temat wprowadzania we Francji metropolitalnej bezpłatnej oferty naziemnej telewizji cyfrowej (stan wiedzy na koniec listopada 2006 r.); Analiza Biura KRRiT nr 12/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych, opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2006 r.; Analiza Biura KRRiT nr 11/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Informacja o roli organów regulacyjnych w tworzeniu, przestrzeganiu i ochronie zasad etyki dziennikarskiej oraz standardów profesjonalnych i programowych w dziedzinie radiofonii i telewizji; Analiza Biura KRRiT nr 10/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Polskie przepisy „must-carry” w świetle dyrektyw wspólnotowych dotyczących komunikacji elektronicznej i praktyki europejskiej; Analiza Biura KRRiT nr 9/2006r., Warszawa, 2006 r.
    
  • Informacja na temat istniejących w Polsce zasad etycznych wpływających na zawartość mediów; Analiza Biura KRRiT nr 8/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Informacja na temat istniejącego w Polsce systemu ochrony etyki dziennikarskiej; Analiza Biura KRRiT nr 7/2006, Warszawa, 2006 r.
    
  • Media trzeciego sektora w państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 6/2006, grudzień 2006 r.
    
  • Instrumenty promujące niezależność mediów publicznych na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 5/2006, październik 2006 r.
    
  • Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich - Wielkiej Brytanii, Włoszech, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji oraz Francji, Analiza Biura KRRiT nr 4/2006, wrzesień 2006 r.
    
  • System podziału środków abonamentowych na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 3/2006, sierpień 2006 r.
    
  • Specyfika i struktura rynków mediów elektronicznych wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 2/2006, sierpień 2006 r.
    
  • Modyfikacja podejścia regulacyjnego do usług audiowizualnych w prawie wspólnotowym - w świetle proponowanych zmian w dyrektywie „O telewizji bez granic”, Analiza Biura KRRiT nr 1/2006, styczeń 2006 r.

  2005

  • Radio Internetowe; Analiza Biura KRRiT nr 14/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Państwowe oraz inne formy wsparcia finansowego przeprowadzenia konwersji cyfrowej w telewizji; Analiza Biura KRRiT nr 13/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Formy koncentracji pionowej w strukturze łańcucha wartości nadawania cyfrowego, związane z tym zagrożenia i sugestie rozwiązań regulacyjnych; Analiza Biura KRRiT nr 12/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Ramy regulacyjne dotyczące bram cyfrowych oraz koncentracji pionowej w telewizji cyfrowej zawarte w pakiecie dyrektyw o komunikacji elektronicznej; Analiza Biura KRRiT nr 11/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Wstępna informacja nt. rodzajów kosztów, które będą musiały ponieść gospodarstwa domowe przy wprowadzaniu telewizji cyfrowej oraz rodzajów korzyści wynikających z efektywnego przeprowadzenia procesu konwersji w Polsce; Analiza Biura KRRiT nr 10/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Raport z monitoringu reklam emitowanych przez telewizję publiczną w pierwszym kwartale 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zawierały stereotypy dyskryminujące kobiety; Analiza Biura KRRiT nr 9/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Informacja o wynikach kontroli działalności reklamowej i sponsorskiej 206 nadawców radiowych przeprowadzonej w pierwszej połowie 2005 r.; Analiza Biura KRRiT nr 8/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia Internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji; Analiza Biura KRRiT nr 7/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Informacja o celach i metodach polityki państwa w zakresie radiofonii i telewizji lokalnej na podstawie wybranych przykładów z krajów europejskich; Analiza Biura KRRiT nr 6/2005, Warszawa, 2005 r.
    
  • Polityka na rzecz ochrony pluralizmu w mediach na przykładzie wybranych państw europejskich Analiza Biura KRRiT nr 5/2005, grudzień 2005 r.
    
  • Przegląd modeli ciał regulacyjnych na przykładzie wybranych państw Analiza Biura KRRiT nr 4/2005, grudzień 2005 r.
    
  • Informacja na temat wybranych wspólnotowych uregulowań prawnych dotyczących reklamy , Analiza Biura KRRiT nr 3/2005, sierpień 2005 r.
    
  • Rynek mediów w Wielkiej Brytanii, Analiza Biura KRRiT nr 2/2005, lipiec 2005 r.
    
  • Kanały tematyczne w ofercie nadawców publicznych, Analiza Biura KRRiT nr 1/2005, luty 2005 r.

  2004

  • Informacja o sposobie określania zadań programowych nadawców publicznych oraz o sposobach ich finansowania i rozliczania/kontroli na podstawie wybranych przykładów nadawców telewizyjnych; Analiza Biura KRRiT nr 8/2004, Warszawa, 2004 r.
    
  • Systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych państwach europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 7/2004, wrzesień 2004 r.
    
  • Uregulowania wspólnotowe dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Analiza Biura KRRiT nr 6/2004, lipiec 2004 r.
    
  • Kontrola fuzji przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Rady 139/2004/WE na podstawie wybranych przepisów, Analiza Biura KRRiT nr 5/2004, lipiec 2004 r.
    
  • Koncentracja własności mediów z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej, Analiza Biura KRRiT nr 4/2004, marzec 2004 r.
    
  • Obowiązek składania sprawozdań przez niezależne ciała regulujące na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT nr 3/2004, styczeń 2004 r.
    
  • Zestawienia przepisów prawnych wybranych państw europejskich służących implementacji art.4 i 5 dyrektywy o telewizji bez granic, Analiza Biura KRRiT nr 2/2004, styczeń 2004 r.
    
  • Współudział nadawców telewizyjnych w finansowaniu produkcji kinematograficznej, Analiza Biura KRRiT nr 1/2004, styczeń 2004 r.

  2003

  wcześniejsze analizy

  Aktualności

  Newsletter

  Powrót na górę strony
  Adres Biura
  Adres biura KRRiT
  Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

  Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

  01-015 Warszawa

  NIP: 521 27 99 708

  REGON: 010182401
  fax. 22 597 31 80

   

  ul. Sobieskiego 101
  00-763 Warszawa

  Numer infolinii: 22 597 31 01

  X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
  Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie