Kampania wyborcza do parlamentu 2015 r.

 • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych 2015 r. (pobierz prezentację)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych audycji publicystycznych. Wybory parlamentarne 2015 r. (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory parlamentarne 2015 r. (pobierz raport)
 • Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisję płatnych audycji wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (pobierz dokument)

Kampania referendalna w mediach w 2015 r.

 • Monitoring referendalny telewizyjnych serwisów informacyjnych Referendum w dniu 6 września 2015 roku. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie (pobierz raport)
   

Kampania wyborcza na Urząd Prezydenta RP w 2015 r.

 • Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2015 r. Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję płatnych audycji wyborczych w radiu i telewizji. (pobierz dokument)
 • Relacjonowanie przebiegu kampanii wyborczej na Urząd Prezydenta RP w 2015 r. w programach Polskiego Radia SA (Programy: 1, 3 i 4) oraz wybranych programach nadawców koncesjonowanych (RMF FM, Radio ZET, Radio Maryja, TOK FM) na przykładzie dzienników i audycji publicystycznych (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Programy ogólnopolskie - I tura (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Programy ogólnopolskie - II tura (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie - I tura (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie - II tura (pobierz raport)

Kampania wyborcza do samorządu 2014 r.

 • Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory samorządowe 2014. Raport podsumowujący TV ogólnopolskie (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory samorządowe 2014. Raport podsumowujący. Część ogólnopolska. (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych oddziałów regionalnych TVP S.A. (pobierz raport)
 • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych - lokalne telewizje kablowe (pobierz raport)
 • Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego 2014 w rozgłośniach radia publicznego (pobierz raport)

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

 • Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisję płatnych materiałów wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (pobierz dokument)
 • Kampania PE 2014  - wyniki monitoringu (pobierz dokument)

Kampania wyborcza do parlamentu 2011 r.

 • Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. (pobierz dokument)

Kampania wyborcza do samorządu 2010 r.

 • Realizacja misji publicznej w zakresie edukacji obywatelskiej w programach regionalnych radia publicznego na przykładzie audycji informacyjnych, publicystycznych oraz instruktażowo-poradniczych dotyczących wyborów do samorządu terytorialnego 2010 r., nadanych w okresie 15-19 listopada 2010 r.  (pobierz dokument)
 • Wybory samorządowe 2010 r. - Informacja o wykorzystaniu czasu antenowego i wydatkach komitetów wyborczych na płatne audycje wyborcze emitowane przez nadawców radiowych i telewizyjnych w I turze wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Analiza Biura KRRiT nr 9/2010, grudzień 2010 r.

Kampania wyborcza na Urząd Prezydenta RP w 2010 r.

 • Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2010. Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję płatnych audycji wyborczych w radiu i telewizji. (pobierz dokument
 • Widownia nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych oraz audycji własnych TVP SA nadanych w okresie kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP (pobierz dokument
 • Raport KRRiT: Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 21 czerwca do 2 lipca 2010 r.  (pobierz dokument)
 • RAPORT: Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 – 18 czerwca 2010 r. (czas obecności w programach kandydatów, komitetów wyborczych oraz przedstawicieli partii politycznych wspierających kandydatów) (pobierz dokument)
 • UCHWAŁA KRRiT nr 265/2010 roku z 23 czerwca 2010 roku w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych Telewizji Polskiej SA w Warszawie w okresie od dnia 25 czerwca 2010 r. do dnia 2 lipca 2010 r. (pobierz dokument)
 • UCHWAŁA KRRiT nr 264/2010 z 23 czerwca 2010 roku w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych Polskiego Radia SA w Warszawie w okresie od dnia 25 czerwca 2010 r. do dnia 2 lipca 2010 r. (pobierz dokument)
 • UCHWAŁA KRRiT nr 176/2010 z 11 maja 2010 roku w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie w okresie od dnia 5 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. (pobierz dokument)
 • UCHWAŁA KRRiT nr 177/2010 roku z 11 maja 2010 roku w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych Polskiego Radia S.A. w Warszawie w okresie od dnia 5 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. (pobierz dokument)
 • Podstawowe informacje w związku z emisją odpłatnych audycji wyborczych (pobierz dokument)
 • ROZPORZĄDZENIE KRRiT z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (pobierz dokument)

Parlamentarna kampania wyborcza 2007 w mediach publicznych

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 • WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 - RAPORT BIURA KRRiT  (pobierz dokument)
 • Raport z kampanii do Parlamentu Europejskiego w mediach publicznych w 2009 roku
 • pobierz dokument:   (pdf)    (doc)
 • Informacja na temat obecności przedstawicieli komitetów wyborczych oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w mediach publicznych, w okresie 1-5 czerwca 2009 r. (pobierz dokument)
 • Informacja na temat obecności przedstawicieli komitetów wyborczych oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w mediach publicznych, w okresie 25-31 maja 2009 r. (pobierz dokument)
 • Liczba przekazów tekstowych poświęconych poszczególnym komitetom wyborczym w programie TVP INFO – części wspólnej programów regionalnych TVP SA,  w okresie 22 – 27 maja 2009 roku. (pobierz dokument
 • Informacja na temat obecności przedstawicieli komitetów wyborczych oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w mediach publicznych, w okresie 18-24 maja 2009 r. (pobierz dokument)
 • Informacja na temat obecności przedstawicieli komitetów wyborczych oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w mediach publicznych, w okresie 11-17 maja 2009 r. (pobierz dokument)
 • Informacja na temat obecności przedstawicieli komitetów wyborczych oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w mediach publicznych, w okresie 4-10 maja 2009 r. (pobierz dokument
 • Skrócona informacja dla nadawców przygotowana w Departamencie Reklamy Biura KRRiT  (pobierz dokument
 • 25.05.2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 78, poz. 658 zostało opublikowane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 maja  2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 25 maja 2009 r. (pobierz dokument)
 • 04.05.2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 66, poz. 562 zostało opublikowane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 19 maja 2009 r. (pobierz dokument)
 • 06.05.2009 r.  w Dzienniku Ustaw Nr 68, poz. 583 zostało opublikowane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 6 maja 2009 r. (pobierz dokument)

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie