WYKAZ DECYZJI DLA 444/2010-T


Numer decyzji 444/2010-T
Data decyzji 2010-08-30
Numer uchwaly 347/2010
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą satelitarną programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym sportowym pod nazwą POLSAT SPORT NEWS
Plik decyzji k444_1.doc
Numer decyzji DK-269/2010-1/444
Data decyzji 2010-12-02
Numer uchwaly 484/2010
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-2.
Plik decyzji k444_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-267/2010
Data decyzji 2010-12-02
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w dec. Nr 444/2010-T (uporządkowanie numeracji zapisów sentencji w decyzji)
Plik decyzji k444_3.doc
Numer decyzji DK-026/2011
Data decyzji 2011-02-16
Numer uchwaly 040/2011
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-269/2010-1/444 z dnia 2 grudnia 2010 roku
Plik decyzji k444_4.doc
Numer decyzji DK-046/2011-2/444
Data decyzji 2011-03-18
Numer uchwaly 131/2011
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 3 raty opłaty wynikającej z dec. Nr DK-269/2010-1/444 z dnia 2-12-10 w kwocie 10.380.000 zł; naliczenie opłaty prolongacyjnej
Plik decyzji k444_5.doc
Numer decyzji DK-082/2011
Data decyzji 2011-04-14
Numer uchwaly 186/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 444/2010-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k444_6.doc
Numer decyzji DK-163/2011-3/444
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 444/2010-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k444_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-285/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 444/2010-T decyzją DK-269/2010-1/444 w zakresie wysokość opłaty
Plik decyzji k444_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-294/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie wydania dec. DK-046/2011-2/444 dot. rozłożenia na raty opłaty za zmianę koncesji 444/2010-T dec. Nr DK-269/2010-1/444
Plik decyzji k444_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-257/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 444/2010-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k444_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-005/2013
Data decyzji 2013-01-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania dec. Nr DK-046/20110-2/444 z dnia 18 marca 2011r.
Plik decyzji k444_11.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-044/2013
Data decyzji 2013-02-06
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o doręczenie decyzji o udzieleniu koncesji na kolejny okres
Plik decyzji k444_12.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-048/2013
Data decyzji 2013-02-19
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres
Plik decyzji k444_13.doc
Numer decyzji DR-123/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly 038/2013
Typ odmowa uchylenia decyzji
Treść Odmowa uchylenia decyzji Nr DK-046/2011-2/444
Plik decyzji k444_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-144/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 444/2010-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k444_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-145/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-269/2010-1/444 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji k444_16.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-172/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-269/2010-1/444 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji k444_18.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-163/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr 444/2010-T w zakresie ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k444_17.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-224/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. DK-163/2011-3/444)
Plik decyzji k444_22.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-225/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. 444/2010-T)
Plik decyzji k444_23.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-229/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 03.09.12 w sprawie wznowienia postępowania, którego przedmiotem była zmiana koncesji dec. Nr DK-269/2010-1/444 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zaminę koncesji
Plik decyzji k444_19.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-235/2013
Data decyzji 2013-04-02
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Stwierdzenie niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie srawy zakończonej Postanowieniem Nr DR-044/2013 wydanym w sprawie umorzenia postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-2012 o doręczenie decyzji o udzielenie koncesji na kolejny okres
Plik decyzji k444_25.doc
Numer decyzji DR-251/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 444/2010-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 10.000 zł za udzielenie koncesji Nr 444/2010-T
Plik decyzji k444_24.doc
Numer decyzji DR-283/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly 197/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 10.000 zł (w związku z dec. Nr DR-251/2013 uchylającą koncesji Nr 444/2010-T w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k444_20.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-291/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 10.000 zł, określonej w dec. Nr DR-283/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-251/2013
Plik decyzji k444_21.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-349/2013
Data decyzji 2013-06-05
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-005/2013 z dnia 18.01.2013 r.
Plik decyzji k444_26.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-369/2013
Data decyzji 2013-06-19
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-229/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
Plik decyzji k444_27.doc
Numer decyzji DR-451/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 380/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-251/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k444_28.doc
Numer decyzji DR-552/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 460/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-123/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
Plik decyzji k444_29.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-605/2013
Data decyzji 2013-12-23
Numer uchwaly
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie z urzędu postępowania prowadzonego wobec wniosku o wznowienia postępowania, którego przedmiotem była zmiana koncesji Nr 444/2010-T w części dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji DR-6052013.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-24/2014
Data decyzji 2014-02-03
Numer uchwaly
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie postanowienia Nr DR-172/2013 z dnia 27 marca 2013 r.; umorzenie postępowania pierwszej instancji
Plik decyzji DR-242014.doc
Numer decyzji DR-55/2014
Data decyzji 2014-02-25
Numer uchwaly 58/2014
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Naliczenie opłaty w wysokości 13.423.965 zł za zmianę koncesji Nr 444/2010-T dokonaną dec. Nr DK-269/2010-1/444
Plik decyzji DR-552014.doc
Numer decyzji DR-72/2014
Data decyzji 2014-03-13
Numer uchwaly 121/2014
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 11.374.420,00
Plik decyzji DR-722014.doc
Numer decyzji DR-73/2014
Data decyzji 2014-03-13
Numer uchwaly 122/2014
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku w sprawie wznowienia postępowania, którego przedmiotem była zmiana koncesji decyzją Nr DK-269/2010-1/444 w części dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji DR-732014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-132/2014
Data decyzji 2014-03-28
Numer uchwaly
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie z urzędu postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 30 sierpnia 2012 r. o udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 444/201-T
Plik decyzji DR-1322014.doc
Numer decyzji DR-165/2014
Data decyzji 2014-04-29
Numer uchwaly 250/2014
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-55/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. dot. naliczenia opłaty za zmianę koncesji Nr 444/2010-T dokonaną dec. Nr DK-269/2010-1/444 z dnia 2 grudnia 2010 r.
Plik decyzji DR-1652014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE NR DR-166/2014
Data decyzji 2014-04-30
Numer uchwaly
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 11.374.420,00 określonej w dec. Nr DR-72/2014 z dnia 13 marca 2013 r. wraz z oprocentowaniem w kwocie 2.049.545,00 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-55/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.; zaliczenie nadpłaty w kwocie 194.680,00 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-145/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Plik decyzji DR-1662014.doc
Numer decyzji DR-179/2014
Data decyzji 2014-05-19
Numer uchwaly 262/2014
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DR-73/2014
Plik decyzji DR-1792014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-180/2014
Data decyzji 2014-05-20
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy (UKE 20.06.2014).
Plik decyzji DR-1802014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-206/2014
Data decyzji 2014-07-01
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr: DR-165/2014 i DR-55/2014
Plik decyzji DR-2062014.doc
Numer decyzji DR-215/2015
Data decyzji 2015-09-11
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy postanowienia
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-048/2013 z dnia 19.02.2013 r. o zawieszeniu postęp. wobec wniosku z 30.08.2012 r. Telewizji Polsat Sp. z o.o. w sprawie udzielenia koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji 444/2010-T („Polsat Sport News”).
Plik decyzji DR-2152015.doc
Numer decyzji DR-109/2016-4/444
Data decyzji 2016-04-22
Numer uchwaly 90/2016
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy: Polsat Sport News na nazwę: Super Polsat i zmiana specjalizacji programu (z wyspecjalizowanego sportowego na wyspecjalizowany przeznaczony dla osób niepełnosprawnych)
Plik decyzji DR-1092016-4444.doc
Numer decyzji DR-173/2018-4/444
Data decyzji 2018-09-17
Numer uchwaly 62/2018
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych rozpowszechniania programu
Plik decyzji DR-1732018-4444.doc
Numer decyzji DR-14/2021
Data decyzji 2021-01-11
Numer uchwaly 215/2020
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego z urzędu w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym decyzją Prezesa UKE NR DC.WRT.514.3.2020.52 z dnia 20 maja 2020 r.
Plik decyzji DR-142021.pdf

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie