Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016

17.03.2014
Konsultacje społeczne projektu Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016 zostały ogłoszone na stronie internetowej Krajowej Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Trwały w okresie 28.01-17.02.2014 r. Przewodniczący KRRiT odrębnie wystosował zaproszenia do udziału w konsultacjach do dwunastu instytucji/urzędów centralnych oraz do dwudziestu pięciu podmiotów/organizacji rynkowych. W ramach konsultacji wpłynęło 19 stanowisk.
Logo konsultacji
Odpowiedzi uzyskano od:

·         czterech urzędów centralnych: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnika Rządu ds.     Równego Traktowania, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia;
·         dwóch nadawców publicznych: Polskiego Radia SA i Telewizji Polskiej SA;
·         trzech komercyjnych nadawców telewizyjnych: Telewizji Polsat Sp. z o.o., Telewizji Puls Sp. z o.o. i ZPR SA;
·         trzech komercyjnych nadawców radiowych: Eurozet Sp. z o.o., Grupy RMF Sp. z o.o., Grupy Radiowej
Agory Sp. z o.o.; ponadto Grupa RMF, Eurozet, Grupa Radiowa Agory oraz Grupa Radiowa Time przedstawiły wspólne stanowisko;
·         zrzeszenia 54 lokalnych stacji radiowych „Pakiet Niezależnych”;
·         katolickiego Radia Emaus;
·         dwóch organizacji branżowych: Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych;
·         Fundacji Widzialni;
·         Pana Krzysztofa Pietrzaka.
 
Wiele podmiotów rynkowych odwołało się do swoich wstępnych stanowisk wyrażonych we wrześniu 2013 r., w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego KRRiT do przekazywania propozycji i sugestii w związku z rozpoczęciem prac nad nową Strategią Regulacyjną KRRiT. W tej wstępnej fazie zaproszono do zabrania głosu 49 podmiotów, w tym 8 urzędów, 16 ośrodków akademickich oraz 25 przedstawicieli rynku. Odpowiedzi uzyskano od 10 nadawców, 3 organizacji branżowych (Lewiatan, PIKE, IAB Polska) oraz 2 ośrodków akademickich – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Po zebraniu tych wypowiedzi Krajowa Rada podjęła prace analityczne nad skonstruowaniem wstępnego projektu Strategii Regulacyjnej na lata 2014-2016.

Nadesłane odpowiedzi były wyczerpujące i pogłębione, dotyczyły wielu aspektów poruszonych w projekcie Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016, przez co nadały  konsultacjom wysokiego merytorycznego poziomu oraz miały wpływ na stopień wiarygodności i partycypacyjny charakter przedmiotowego dokumentu w jego ostatecznym kształcie.

Krajowa Rada z uwagą zapoznała się z treścią przesłanych odpowiedzi, starając się wyjść naprzeciw możliwie wszystkim dającym się zrealizować w obecnych uwarunkowaniach prawnych oraz na obecnym etapie rozwoju rynku postulatom.

Niektóre z tych postulatów znalazły odzwierciedlenie w innych dokumentach KRRiT, np. w Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 r. (przykład: pogłębiona diagnoza rynkowa), w postulatach KRRiT w zakresie de lege ferenda (przykład: wskazania sponsorskie), rozporządzenia KRRiT i stanowiska/komunikaty (przykład: stanowisko KRRiT na temat programów miejskich nadawców publicznych; komunikat KRRiT w sprawie powielania częstotliwości).

Niektóre ze zgłoszonych uwag nie zostały uwzględnione z powodu wykraczania poza obszar regulacyjny KRRiT (opłaty na rzecz PISF, umów z organizacjami zbiorowego zarządzania, regulacje nowych usług medialnych).

W nadesłanych odpowiedziach znalazły się również i takie postulaty, które choć zrozumiałe z punktu widzenia zgłaszających je podmiotów, były wzajemnie sprzeczne z postulatami zgłaszanymi w tych samych obszarach przez inne, często konkurencyjne strony. Dotyczyło to przede wszystkim takich tematów jak: cyfryzacja radia, zasada must carry czy pożądany poziom udogodnień w programach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku lub niepełnosprawnością narządu słuchu. W tej sytuacji, Krajowa Rada jako organ właściwy dla całego rynku audiowizualnych usług medialnych,  w trosce o jego równowagę stoi na straży interesu publicznego.
 
Wykaz odpowiedzi:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016 - wykaz odpowiedzi
L.p. Respondent Forma odpowiedzi
1.         Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania plik (pdf)
2.         Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego plik (pdf)
3.         Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej plik (pdf)
4.         Ministerstwo Zdrowia plik (pdf)
5.         Polskie Radio SA plik (pdf)
6.         Telewizja Polska SA plik (pdf)
7.         Telewizja Polsat Sp. z o.o. plik (pdf)
8.         Telewizja Puls Sp. z o.o. plik (pdf)
9.         ZPR SA plik (pdf)
10.     Eurozet Sp. z o.o. plik (pdf)
11.     Grupa RMF Sp. z o.o. plik (pdf)
12.     Grupa Radiowa Agora Sp. z o.o. plik (pdf)
13.     wspólne stanowisko Grupy RMF Sp. z o.o., Eurozet Sp. z o.o., Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. oraz Grupy Radiowej Time plik (pdf)
14.     zrzeszenia 54 lokalnych stacji radiowych „Pakiet Niezależnych” plik (pdf)
15.     katolickie Radio Emaus plik (pdf)
16.     Polska Izba Komunikacji Elektronicznej plik (pdf)
17.     Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych plik (pdf)
18.     Fundacja Widzialni plik (pdf)
19.     Pan Krzysztof Pietrzak plik (pdf)

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie