WYKAZ DECYZJI DLA 442/2010-T


Numer decyzji 442/2010-T
Data decyzji 2010-07-23
Numer uchwaly 273/2010
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie droga satelitarną programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym pod nazwą TV 6
Plik decyzji k442_1.doc
Numer decyzji DK-268/2010-1/442
Data decyzji 2010-12-02
Numer uchwaly 485/2010
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-2.
Plik decyzji k442_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-266/2010
Data decyzji 2010-12-02
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w dec. Nr 442/2010-T (uporządkowanie numeracji zapisów sentencji w decyzji)
Plik decyzji k442_3.doc
Numer decyzji DK-027/2011
Data decyzji 2011-02-21
Numer uchwaly 038/2011
Typ odmowa przesunięcia terminu rozpoczęcia nadawania
Treść Odmowa zmiany pkt. VIII koncesji (wydłużenie okresu w którym Koncesjonariusz rozpocznie rozpowszechnianie programu)
Plik decyzji k442_4.doc
Numer decyzji DK-028/2011
Data decyzji 2011-02-21
Numer uchwaly 041/2011
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-268/2010-1/442 z dnia 2 grudnia 2010 roku
Plik decyzji k442_5.doc
Numer decyzji DK-053/2011-2/442
Data decyzji 2011-03-23
Numer uchwaly 130/2011
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 3 raty opłaty wynikającej z dec. Nr DK-268/2010-1/442 z dnia 2-12-10 w kwocie 10.380.000 zł; naliczenie opłaty prolongacyjnej
Plik decyzji k442_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-286/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją DK-268/2010-1/442 w zakresie wysokość opłaty
Plik decyzji k442_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-292/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie wydania dec. Nr DK-053/2011-2/442 dot. rozłożenia na raty opłaty za zmianę koncesji 442/2010-T
Plik decyzji k442_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-261/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 442/2010-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k442_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-007/2013
Data decyzji 2013-01-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania dec. Nr DK-053/2011-2/442 z dnia 23 marca 2012 r.
Plik decyzji k442_10.doc
Numer decyzji DR-109/2013-3/442
Data decyzji 2013-03-14
Numer uchwaly 495/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych rozpowszechniania programu
Plik decyzji k442_11.doc
Numer decyzji DR-122/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly 037/2013
Typ odmowa uchylenia decyzji
Treść Odmowa uchylenia decyzji Nr DK-053/2011-2/422
Plik decyzji k442_12.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-151/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 442/2010-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k442_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-152/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie o zmianę koncesji decyzją Nr DK-268/2010-1/442 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji k442_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-176/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-268/2010-1/442 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik decyzji k442_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-217/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-02-13 o zwrot nadpłaty (dot. dec. 442/2010-T)
Plik decyzji k442_16.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-218/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. DK-268/2010-1/442)
Plik decyzji k442_17.doc
Numer decyzji DR-246/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly 183/2013
Typ uchylenie decyzji w części
Treść Uchylenie w części dec Nr DK-268/2010-1/442 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji; naliczenie opłaty w wys. 12.945.000 zł za zmianę koncesji dokonaną ww. decyzją
Plik decyzji k442_23.doc
Numer decyzji DR-245/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly 182/2013
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 442/2010-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 10.000 zł za udzielenie koncesji Nr 442/2010-T
Plik decyzji k442_22.doc
Numer decyzji DR-284/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly 203/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 10.000 zł (w związku z dec. Nr DR-245/2013 uchylającą koncesję Nr 442/2010-T w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k442_18.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-288/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 10.000 zł, określonej w dec. Nr DR-284/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-245/2013
Plik decyzji k442_19.doc
Numer decyzji DR-294/2013
Data decyzji 2013-04-19
Numer uchwaly 202/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 7.359.500 zł (w związku z dec. Nr DR-246/2013 uchylającą decyzję Nr DK-268/2010-1/442 w części dot ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji)
Plik decyzji k442_20.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-295/2013
Data decyzji 2013-04-19
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 7.359.500 zł, określonej w dec. Nr DR-294/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-246/2013
Plik decyzji k442_21.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-347/2013
Data decyzji 2013-06-05
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-007/2013 z dnia 18.01.2013 r.
Plik decyzji k442_24.doc
Numer decyzji DR-387/2013
Data decyzji 2013-06-20
Numer uchwaly 276/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 57/2013 o udzielenie koncesji na kolejny okres
Plik decyzji k442_25.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-413/2013
Data decyzji 2013-07-08
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 57/2013 o udzieleniu koncesji na kolejny okres
Plik decyzji k442_26.doc
Numer decyzji DR-446/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 383/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-245/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k442_27.doc
Numer decyzji DR-507/2013
Data decyzji 2013-10-14
Numer uchwaly 450/2013
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 442/2010-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k442_28.doc
Numer decyzji DR-551/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 459/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-122/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
Plik decyzji k442_29.doc
Numer decyzji DR-555/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 480/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-387/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
Plik decyzji k442_30.doc
Numer decyzji DR-23/2014
Data decyzji 2014-02-03
Numer uchwaly 573/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 4.013.501,00 zł
Plik decyzji DR-232014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-56/2014
Data decyzji 2014-02-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 4.013.501,00 określonej w dec. DR-23/2014 wraz z oprocentowaniem w kwocie 48.481,00 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-246/2013
Plik decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-562014.doc
Numer decyzji DR-70/2014-3/442
Data decyzji 2014-03-07
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 442/2010-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji DR-702014-3442.doc
Numer decyzji DR-146/2014
Data decyzji 2014-04-16
Numer uchwaly 129/2014
Typ ponowne rozpatrzenie decyzji
Treść Uchylenie pkt. 2 w dec. Nr DR-246/2013 z dnia 4 kwietnia 2013; naliczenie opłaty w wys. 12.945.000,00; rozłożenie opłaty w kwocie pozostałej do zapłaty (1.523.518,00) na trzy równe roczne raty.
Plik decyzji DR-1462014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-196/2014
Data decyzji 2014-06-10
Numer uchwaly
Typ odmowa wstrzymania wykonania decyzji
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DR-146/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 oraz decyzji Nr DR-246/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji DR-1962014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-369/2014
Data decyzji 2014-12-09
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę warunków programowych rozpowszechniania programu TV 6 i ustalenie, że zakończenie postępowania nastąpi nie później niż w dniu 31 stycznia 2015 r.
Plik decyzji DR-3692014.doc
Numer decyzji DR-099/2015
Data decyzji 2015-05-19
Numer uchwaly 38/2015
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na zmianie charakteru programu z wyspecjalizowanego na uniwersalny i struktury gatunkowej programu
Plik decyzji DR-992015.doc
Numer decyzji DR-179/2015
Data decyzji 2015-07-31
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DR-099/2015 z dnia 19 maja 2015 r.
Plik decyzji DR-1792015.doc
Numer decyzji DR-186/2015-4/442
Data decyzji 2015-08-05
Numer uchwaly 243/2015
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana koncesji w zakresie zapisów programowych (zmiana pkt. III i V koncesji)
Plik decyzji DR-1862015-4442.doc
Numer decyzji DR-174/2018-4/442
Data decyzji 2018-09-17
Numer uchwaly 60/2018
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych rozpowszechniania programu
Plik decyzji DR-1742018-4442.doc
Numer decyzji DR-13/2021
Data decyzji 2021-01-11
Numer uchwaly 211/2020
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego z urzędu w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym decyzją Prezesa UKE NR DC.WRT.514.3.2020.52 z dnia 20 maja 2020 r.
Plik decyzji DR-132021.pdf

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie