Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu Stanowiska Rekomendacyjnego w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych

10.07.2015
KRRiT przedstawia wyniki zakończonych 15 czerwca 2015 roku konsultacji społecznych, których celem było zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie projektu Stanowiska Rekomendacyjnego KRRiT w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych.
grafika z sylwetkami postaci
Cel przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje miały na celu zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów projektu Stanowiska Rekomendacyjnego KRRiT w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych. W konsultacjach wzięli udział: nadawca - TV Spectrum (program Focus TV), audiodeskryptorzy, przedstawiciel środowiska akademickiego - ekspert w zakresie audiodeskrypcji (Uniwersytet Warszawski) oraz osoba niewidoma - przedstawiciel środowiska organizacji pozarządowych (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego).

Konsultacje zostały ogłoszone 14 maja 2015 r. i trwały do 15 czerwca 2015 r. Stanowiska konsultacyjne można było przesyłać na adres elektroniczny niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres KRRiT z dopiskiem „Stanowisko rekomendacyjne”.
 
Wyniki konsultacji

Wszystkie stanowiska konsultacyjne napłynęły do KRRiT drogą elektroniczną.

W ramach konsultacji nadawca programu telewizyjnego Fokus TV nie odniósł się do przedmiotu konsultacji, natomiast wystąpił przeciwko zwiększeniu obciążeń nadawców zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Pozostali uczestnicy konsultacji udzielili poparcia dla wydania przez KRRiT Stanowiska Rekomendacyjnego w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych. Wystosowali również propozycje rozszerzenia poszczególnych kwestii, w tym:
 
  • zwrócenie uwagi na możliwość korzystania przez audiodeskryptorów z plastyczności języka i postulat niewykluczania metafor z opisu audiodeskrypcji;
 
  • postulat rozróżnienia między audiodeskrypcją do filmów zagranicznych i do filmów polskich: dobór różnych głosów lektora oraz kwestia nachodzenia na siebie ścieżki audiodeskrypcji i odczytywanego przez lektora tłumaczenia ścieżki dialogowej;
 
  • postulat zaznaczenia, że lektorem audiodekrypcji może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, w zależności od rodzaju utworu;
 
  • postulat wyraźnego zaznaczenia, że komentarz sportowy nie jest tożsamy z audiodeskrypcją;

  • postulat możliwości zastosowania przed rozpoczęciem utworu tzw. audio introduction w przypadku filmów szczególnie trudno poddających się audiodeskrypcji;
 
  • postulat poszerzenia listy dokumentów źródłowych;
 
  •  postulat podania konkretnych przykładów obrazujących właściwą audiodekrypcję.
 
 
Wnioski

Zgłoszone w konsultacjach postulaty były merytoryczne i co do zasady trafne. Nie wszystkie jednak mogły zostać odzwierciedlone w Stanowisku Rekomendacyjnym ze względu na wyważenie i uniwersalny charakter tego dokumentu. Wyklucza to np. posłużenie się w nim przykładami konkretnych opisów audiodeksrypcji.

W załączeniu:

Stanowisko Rekomendacyjne w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych przyjęte przez KRRiT 7 lipca 2015 roku. (otwarty dokument PDF)

Stanowisko Rekomendacyjne w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych przyjęte przez KRRiT 7 lipca 2015 roku. (dokument PDF)

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie