Oferta ósmego multipleksu - wyniki konsultacji

28.05.2015
KRRiT przedstawia wyniki zakończonych 30 kwietnia konsultacji społecznych dotyczących oferty programowej przeznaczonej na multipleks ósmy (MUX 8).
sylwetki ludzkie

Cel przeprowadzenia konsultacji
 
W związku z rozpoczętą przez Prezesa UKE procedurą konkursową dotyczącą wyboru operatora multipleksu ósmego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie uzupełnienia oferty naziemnej telewizji cyfrowej. KRRiT przeanalizowała ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej dostępną na działających już trzech multipleksach (MUX 1, MUX 2 i MUX 3), sytuację na rynku reklamy telewizyjnej, a także wzięła pod uwagę dotychczasową ocenę obecnej oferty naziemnej telewizji przez odbiorców. W wyniku powyższych analiz KRRiT postanowiła, że trzy miejsca MUX 8 przeznaczy na programy TVP SA, a pozostałe cztery miejsca w standardzie SD przeznaczy na programy, które uzyskają koncesje Przewodniczącego KRRiT.
 
KRRiT – jako konstytucyjny organ odpowiedzialny za interes odbiorców oraz dbający o otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji chce w swej decyzji wziąć pod uwagę w szczególności potrzebę zapewnienia różnorodności programowej w ofercie programów telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.

Krajowa Rada przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmioty działające na rynku mediów elektronicznych oraz troszcząc się o zapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji poddała konsultacjom społecznym następujące zagadnienie:

Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne  mogą w najpełniejszy sposób uzupełnić ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym  powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu ósmego?
 
Konsultacje zostały ogłoszone 2 kwietnia 2015 r. i trwały do 30 kwietnia. Stanowiska konsultacyjne można było przesyłać na adres mailowy konsultacje_programymux8@krrit.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na  adres Biura KRRiT Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje-programymux8”.
 
Konsultacje miały charakter otwarty. Były skierowane do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych.
 
Wyniki konsultacji
 
W ramach konsultacji nadesłano 11384 stanowisk, w tym 7200 maili (8508 stanowisk) i 1214 listów pocztą tradycyjną (2876 stanowisk). 50 stanowisk zostało nadesłanych do Biura KRRiT w trybie skarg i wniosków. Dziesięć stanowisk zostało złożonych przez przedsiębiorców, którzy działają już jako nadawcy lub chcą umieścić swoje programy w ofercie multipleksu ósmego.
Po terminie konsultacji napłynęło 30 stanowisk, 10  listów anonimowych oraz 118 maili bez treści.
 
Stanowiska konsultacyjne
 
Znacząca większość respondentów odpowiedziała, że w najpełniejszy sposób uzupełni ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej program Telewizja Republika – razem 11266 stanowisk przekazanych drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną. Powyższe stanowiska zawierały często nie tyle odpowiedzi na pytanie, ale apel lub żądanie skierowane do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Przeważająca większość stanowisk konsultacyjnych wyrażających poparcie dla Telewizji Republika miała jednobrzmiący tekst lub była wypełnionym formularzem w wersji elektronicznej czy też wycinkiem z prasy drukowanej.
 
Część respondentów nie wymieniała konkretnych programów, które powinny znaleźć się w ofercie MUX 8, ale wskazywała na  charakter programu, a więc: kanał filmowy, kanał dziecięcy, kanał z kreskówkami, kanał dla młodzieży,  kanał popularno-naukowy, kanał sportowy, kanał przyrodniczo-dokumentalny, kanał lifestylowo-biznesowy, kanał muzyczny, kanał z filami dokumentalnymi, kanał motoryzacyjny, kanał komediowy, kanał informacyjny, kanał uniwersalny, kanał dla kobiet, kanał dla mężczyzn, kanał z serialami, kanał rozrywkowy, kanał historyczny, kanał z teleturniejami, kanał kulturalny, kanał edukacyjno-naukowy i kanał informacyjny w języku angielskim.

Większość korespondentów wskazywała jednak konkretne programy dostępne w ofercie operatorów rozprowadzających programy. Drogą elektroniczną wpłynęło 116 maili oraz 2 stanowiska pocztą tradycyjną od osób indywidualnych, które wnioskują o przyznanie miejsca na MUX 8  programom: 4Fun Tv, A&E, Ale Kino, Animal Planet,  BBC EARTH, BBC HD, BBC Knowledge, CANAL+,  Comedy Central, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney, Domo+, DMax, Eurosport, HBO, History, KINO POLSKA, Kuchnia+, Mini Mini+, Motowizja, National Geographic, National Geographic Wild, Orange Sport, Polsat 2, Polsat Play, Polsat News, Polsat Sport, Polsat Cafe, Polonia 1, Stars Tv,  Superstacja,  TVS, TVN24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, TVP HD, TVP Dokument, TVP Film TVP Info, TVP Kultura, TVP Regionalna, TVP Seriale, TVP Sport, TVP Sport HD, Tele 5, Telewizja Republika, TVR, VIVA Polska, Travel Channel, TLC.
 
W nielicznych stanowiskach odbiorcy wyrazili także wolę, aby oferta naziemnej telewizji cyfrowej była wzbogacona jakością obrazu w rozdzielczości HD lub nawet była rozpowszechniana w standardzie DVB-T2.
 
Swoje stanowiska nadesłały także podmioty gospodarcze działające na rynku mediów elektronicznych lub zamierzające podjąć taką działalność, oferujące własne propozycje programowe:

- Agora SA – przedsiębiorca uważa, że wśród nowych kanałów koncesjonowanych powinny się znaleźć programy uniwersalne (ogólnotematyczne) oraz kanał związany z tematyką stylu życia.

- Discovery Networks Ceemea – oferta zdaniem nadawcy powinna zostać uzupełniona przez program powstały w oparciu o audycje najwyższej jakości, pozwalające polskiemu widzowi poszerzać horyzonty i pogłębiać wiedzę na temat problemów otaczającego nas świata. Na poparcie swojego stanowiska nadawca przytoczył wyniki badań odbiorców przeprowadzone przez MEC Analytics & Insight z maja 2014 r.

- Fratria sp. z o.o. – spółka przedstawiła zamiar uczestniczenia w przyszłym konkursie koncesyjnym. Nie wskazała konkretnego profilu programu. Dołączyła dwa stanowiska konsultacyjne, w których podkreślono wagę tego, aby był to program nadawany przez polskiego nadawcę, uczciwie opowiadającego o współczesnej Polsce, skierowany do ogółu publiczności, umożliwiający odbiorcy uzyskanie informacji o otaczającym go świecie z różnych stroni różnorodnych punktów widzenia.

- Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. – zaoferowała program uniwersalny, oparty w istotnej części na oryginalnych, polskich propozycjach programowych.
 
- Mango-Media sp. z o.o. – proponuje rozważenie możliwości umieszczenia  w ofercie 24-godzinnego programu poświęconego telezakupom (Mango 24).

- Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej – poparła w swoich dwóch stanowiskach ideę stworzenia oferty programowej we współpracy z lokalnymi nadawcami, co zapewniłoby popularyzację tematyki regionalnej i samorządowej.

- Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – wskazała na potrzebę uzupełnienia oferty o nowy program tworzony przy współudziale lokalnych nadawców, zapewniający popularyzację tematyki regionalnej i samorządowej. Izba nadesłała dwa stanowiska w powyższej sprawie.

- Telewizja Puls sp. z o.o. – przedstawiła  program poradnikowy skierowany do seniorów, kanał hobbystyczny (np.: wędkarski, akwarystyczny, ogrodniczy), program o tematyce krajoznawczej, program o charakterze poradnikowo-lifestylowym. Nadawca wskazał także na potrzebę kanału sportowego, religijnego i informacyjnego. Spółka podtrzymała również swoje stanowisko, że na MUX 8 powinny znaleźć się obecne już w ofercie naziemnej programy, ale w standardzie HD.

- TVN SA – nadawca uważa, że w ofercie DTT powinien znaleźć się program poświęcony telesprzedaży. Spółka wskazuje na program nadawany przez spółkę zależną od TVN SA, Mango 24.

- ZPR Media SA – zaproponowały dwa kanały uniwersalne, jeden kanał lifestylowy i jeden serialowo-filmowo-rozrywkowy. W przypadku programów telewizji publicznej, które miałyby znaleźć się w ofercie MUX 8 spółka wskazała programy: sportowy i serialowy.
 
Wnioski:
 
1.  W wyniku zorganizowanej akcji przez nadawcę programu Telewizja Republika przeważająca większość stanowisk wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie MUX 8 programu o charakterze informacyjno-publicystycznym. Zapewne w wyniku odpowiedzi na tę akcję zostały nadesłane również nieliczne stanowiska (5) wyrażające sprzeciw wobec umieszczenia programu Telewizja Republika w ofercie MUX 8.
2.   W przypadku oferty innych nadawców dostępnych obecnie drogą satelitarną lub kablową głosy uczestników konsultacji były bardzo podzielone. Wskazały na potrzebę powiększenia oferty naziemnej telewizji cyfrowej przede wszystkim o programy tematyczne: sportowy, informacyjny, przyrodniczo-dokumentalny, filmowy, dla kobiet, dla mężczyzn, muzyczny i filmowy.
3.   W odpowiedziach nadawców dominowały następujące propozycje programów: uniwersalny, lifestylowy oraz informacyjny.
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie