Postępowania w sprawie cofnięcia koncesji - postępowania zakończone


Numer i treść uchwały Wynik postępowania
Postepowania w sprawie cofnięcia koncesji
  Decyzja Nr DR - 190/2018 z dnia 12 października  2018 r. dotycząca umorzenia w całości postępowania prowadzonego z  urzędu na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 65/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 055/K/2010-R z dnia 5 października 2010 r. udzielonej Jarosławowi Dziemianowi (zmarłemu) na rozpowszechnianie w sposób analogowy rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio JARD II”

pobierz dokument
 
Uchwała Nr 85/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 517/2013-TK z dnia 27 lutego 2013 r. udzielonej Marzenie Prymas zamieszkałej w Gdańsku prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Commedia Marzena Prymas" na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „NORDA CASSUBIA TV” w sieci telekomunikacyjnej.

pobierz dokument
Decyzja Nr DR – 93/2020-1/517/2013-TK z dnia 20 maja 2020 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 517/2013-TK z dnia 27 lutego 2013 r., udzielonej Marzenie Prymas zamieszkałej w Gdańsku, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Commedia Marzena Prymas" na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „NORDA CASSUBIA TV” w sieci telekomunikacyjnej.

pobierz dokument
 
Uchwała Nr 350/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 268/K/2015-TK z dnia 1 grudnia 2015 r. udzielonej Małgorzacie Irenie Maciejuk zam. w Włynkówku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Słupsk” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument
 
Decyzja Nr DR – 259/2019-1/268/K/2015-TK z dnia 6 grudnia 2019 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 268/K/2015-TK z dnia 1 grudnia 2015 r., udzielonej Małgorzacie Irenie Maciejuk zam. w Włynkówku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Słupsk” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument
Uchwała Nr 340/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr TK-0018/10 z dnia 15 października 2010 r. udzielonej Mariuszowi Jerzemu Trąbczyńskiemu zam. w Ruźcu na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Program Lokalny TVK” w sieciach telekomunikacyjnych. 

pobierz dokument
 
Decyzja Nr DR – 255/2019-1/0018/10-TK z dnia 27 listopada 2019 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr TK-0018/10 z dnia 15 października 2010 r., udzielonej Mariuszowi Trąbczyńskiemu zam. w Ruźcu na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Program Lokalny TVK” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument
Uchwała Nr 219/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 724/2018-TK z dnia 29 czerwca 2018 r. udzielonej Spółdzielni Socjalnej „Sukces” z siedzibą w Korszach na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „KTV 5” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument
 
Decyzja Nr DR – 208/2019-1/724/2018-TK z dnia 11 września 2019 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 724/2018-TK z dnia 29 czerwca 2018 r., udzielonej Spółdzielni Socjalnej „Sukces” z siedzibą w Korszach na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „KTV 5” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument
 

Uchwała Nr 48/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 595/2015-R z dnia 6 marca 2015 r. udzielonej spółce Radio GO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio GO”.

pobierz dokument

Decyzja Nr DR - 36/2018 z dnia 21 lutego  2018 r. dotycząca umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 288/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 595/2015-R z dnia 6 marca 2015 r. udzielonej spółce Radio GO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na rozpowszechnianie w sposób analogowy rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio GO”.

pobierz dokument

Uchwała Nr 354/2017 z dnia 30 listopada w sprawie cofnięcia koncesji Nr 453/2010-R z dnia 28 grudnia 2010 r., udzielonej fundacji „BAJKA – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci”, z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Bajka”.

pobierz dokument

Decyzja Nr DR - 232/2017 z dnia 21 grudnia  2017 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 453/2010-R z dnia 28 grudnia 2010 r., udzielonej fundacji „BAJKA – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci” z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób analogowy rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio Bajka”.

pobierz dokument

Uchwała Nr 353/2017 z dnia 30 listopada w sprawie cofnięcia koncesji Nr 452/2010-R z dnia 28 grudnia 2010 r., udzielonej fundacji „BAJKA – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci”.
z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Bajka”.

pobierz dokument

Decyzja Nr DR - 231/2017 z dnia 21 grudnia  2017 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 452/2010-R z dnia 28 grudnia 2010 r., udzielonej fundacji „BAJKA – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci” z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób analogowy rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio Bajka”.

pobierz dokument

Uchwała nr 220/2017 z 12 września 2017 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 482/2011-T z dnia 29 lipca 2011 r., udzielonej spółce Rodin TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „RODIN TV”

pobierz dokument
Decyzja Nr DR - 156/2017 z 12 października 2017 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 482/2011-T z dnia 29 lipca 2011 r., udzielonej spółce Rodin TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „RODIN TV”.

pobierz dokument
Uchwała nr 219/2017 z 12 września 2017 r. w 
w sprawie cofnięcia koncesji Nr 476/2011-T z dnia 20 lipca 2011 r., udzielonej spółce TVi Europe Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TBi”

pobierz dokument
Decyzja Nr DR - 167/2017 z 2 listopada 2017 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 476/2011-T z dnia 20 lipca 2011 r., udzielonej spółce TVi Europe Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TBi”.

pobierz dokument

Uchwała nr 312(73)/2016 z 24 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 161/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r., udzielonej Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą Radiofonia

pobierz dokument

Uchwała nr 52/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 161/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r. udzielonej Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Radiofonia".

pobierz dokument

Decyzja Nr DR-285/2016 z 24 listopada 2016 r.
dotycząca umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 52/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 161/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą Radiofonia”.

pobierz dokument

 

Uchwała nr 366/2011 z 5 lipca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0023/06 z dnia 13 lipca 2006 r., Adamowi Tadeuszowi Buchowskiemu zam. w Lęborku, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Lębork” w sieci telewizji kablowej w Łebie

pobierz dokument


Decyzja Nr DR-356/2013-TK z 12 czerwca 2013 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr TK-0023/06  z dnia 13 lipca 2006 r. udzielonej Adamowi Tadeuszowi Buchowskiemu zamieszkałemu w Lęborku, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „TELEWIZJA LĘBORSKA-ADAM BUCHOWSKI”, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Lębork” w sieci telekomunikacyjnej w Łebie.

pobierz dokument
 

Uchwała nr 288/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr TK-0022/09 z dnia 24 listopada 2009 r. udzielonej spółce MEDIA WM Sp. z o.o.  z siedzibą w Lubinie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Miejska Lubin” w sieciach telekomunikacyjnych

pobierz dokument

Decyzja Nr DR-513/2013-TK z 16 października 2013 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr TK-0022/09  z dnia 24 listopada 2009 r. udzielonej spółce MEDIA WM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Miejska Lubin” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument


Uchwała nr 193/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 392/2008-R z dnia 19 listopada 2008 r. udzielonej spółce „HOBBY” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio HOBBY”.
 
pobierz dokument
 

Decyzja Nr DR – 001/2016 z 11 stycznia 2016 r.
dotycząca cofnięcia koncesji Nr 392/2008-R z dnia 19 listopada 2008 r., udzielonej spółce „HOBBY” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio HOBBY”.

pobierz dokument

Decyzja Nr DR – 162/2016 z 5 lipca 2016 r. dotycząca utrzymania w mocy decyzji Przewodniczącego KRRiT Nr DR - 001/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 392/2008-R z dnia 19 listopada 2008 r., udzielonej spółce HOBBY Sp. z o.o.z siedzibą w Legionowiena rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio HOBBY”.

pobierz dokument
 

UCHWAŁA Nr 425/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 336/2006-R z dnia 27 czerwca 2006 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Kraśnik”

pobierz dokument


Decyzja Nr DR – 162/2015 z 29 lipca 2015 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 336/2006-R z dnia 27 czerwca 2006 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie w sposób analogowy rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio AM Kraśnik”.

pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 228/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 348/2006-R z dnia 15 listopada 2006 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Twoje Radio Stalowa Wola"

pobierz dokument


Decyzja Nr DR – 111/2015 z 29 maja 2015 r. dotycząca cofnięcia koncesji Nr 348/2006-R z dnia 15 listopada 2006 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie w sposób analogowy rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „Radio AM Stalowa Wola”.

pobierz dokument

Uchwała nr 61/2011 z 8 lutego 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 392/2008-R wydanej spółce HOBBY Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Hobby” ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Legionowie.

pobierz dokument
 

Uchwała nr 192/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania, wszczętego uchwałą nr  61/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.,  o cofnięcie koncesji Nr 392/2008-R z dnia 19 listopada 2008 r. udzielonej spółce „HOBBY” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio HOBBY”.

pobierz plik
 

Uchwała nr 216/2008 z dnia 13 maja 2008 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 271/2001-R z dnia 16 października 2001 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Bolesławiec”, przeznaczonego do powszechnego odbioru.

pobierz dokument
 

Uchwała nr 172/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 271/2001-R z dnia 16 października 2001 r. udzielonej spółce Polskie Fale Średnie S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Legnica”.
 

pobierz dokument


Uchwała nr 44/2010 z 16 lutego 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowanie o cofnięcie koncesji Nr 150/P/2003-R z dnia 1 października 2003 r., udzielonej Uniwersytetowi Zielonogórskiemu z siedzibą w Zielonej Górze na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Akademickie Radio INDEX”.

pobierz dokument
 

Uchwała nr 171/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 150/2003-R z dnia 1 października 2003 r. udzielonej Uniwersytetowi Zielonogórskiemu z siedzibą w Zielonej Górze na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Akademickie Radio INDEX”.

pobierz dokument

Uchwała nr 506/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr TK-0014/07 z dnia 30 lipca 2007 r. udzielonej Panu Grzegorzowi Zdzisławowi Szulczewskiemu, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ SZULCZEWSKI - "INFORMATION BROKERS" na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "EPLAC∞" w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument
 

Uchwała Nr 258/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr TK-0014/07 z dnia 30 lipca 2007 r. udzielonej Panu Grzegorzowi Zdzisławowi Szulczewskiemu zamieszkałemu w Pionkach, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ SZULCZEWSKI – „INFORMATION BROKERS” na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „EPLAC∞” w sieciach telekomunikacyjnych.

pobierz dokument

Uchwała nr 60/2012 z 13 marca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 468/2011-T z 25 lutego 2011 r., udzielonej spółce ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ATM ROZRYWKA TV”.

pobierz dokument

Uchwała nr 239/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 468/2011-T z dnia 25 lutego 2011 r. udzielonej spółce ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ATM ROZRYWKA TV”.

pobierz dokument

Uchwała nr 522/2010 z 18 listopada 2010 r.w sprawie wszczęcia posterowani o cofnięcie koncesji nr 415/2009-T z dnia 5 czerwca 2009 r., udzielonej spółce Telewizja POLSAT SA siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat dla dzieci”.


pobierz dokument

Uchwała nr 19/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 415/2009-T z dnia 5 czerwca 2009 r. udzielonej spółce Telewizji POLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat dla dzieci”.


pobierz dokument

Uchwała nr 418/2011 z 30 sierpnia 2011 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0016/03 z 30 października 2003 r. udzielonej GRYFNET Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Spółdzielcza TS” w sieci telekomunikacyjnej w Szczecinie.


pobierz dokument

Uchwała nr 162/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0016/03 z dnia 30 października 2003 r. udzielonej GRYFNET Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Spółdzielcza „TS” w sieci telekomunikacyjnej w Szczecinie.


pobierz dokument

Uchwała nr 350/2011 z 30 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 375/2008-T z dnia 17 stycznia 2008 r., udzielonej spółce Fabryka Mediów Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „PATIO TV".


pobierz dokument

Uchwała nr 65/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 375/2008-T z dnia 17 stycznia 2008 r. udzielonej spółce  „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „PATIO TV”.


pobierz dokument

Uchwała nr 417/2011 z 30 sierpnia 2011 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0013/06 z 18 maja 2006 r. udzielonej Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu SATON Sp. z o.o. z Goleniowa na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVK SATON” w sieci telekomunikacyjnej w Goleniowie.

pobierz dokument

Uchwała nr 75/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0013/06 z dnia 18 maja 2006 r. udzielonej Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu SATON Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVK SATON” w sieci telekomunikacyjnej w Goleniowie.

pobierz dokument

Uchwała nr 454/2011 z 13 września 2011 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 427/2009-T z dnia 26 października 2009 roku, wydanej spółce Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „RMF TV”.


pobierz dokument

Uchwała nr 616/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia koncesji nr 427/2009 z dnia 26 października 2009 r., wydanej spółce Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „RMF TV” oraz uchylenie uchwały nr 454/2011 z dnia 13 września 2011 r. o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji nr 427/2009-T z dnia 26 października 2009 r.

pobierz dokument

Uchwała nr 303/2011 z 7 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 423/2009-T z dnia 2 września 2009 r., udzielonej spółce TV Market 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Trendy TV".

pobierz dokument

Uchwała nr 596/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 423/2009-T wydanej spółce TV Market 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Trendy TV"

pobierz dokument

Uchwała nr 214/2011 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0026/07 udzielonej Dariuszowi Grzegorzowi Szymaniakowi zam. w Słupcy na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Lokalny-Turek” w sieciach telewizji kablowej w Turku i Koninin.

pobierz dokument

Uchwała nr 525/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0026/07 z dnia 20 września 2007 r. udzielonej Dariuszowi Grzegorzowi Szymaniakowi zam. w Słupcy na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Lokalny-Turek” w sieciach telekomunikacyjnych w Turku i Koninie.

pobierz dokument

Uchwała nr 468/2011 z 27 września 2011 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 422/2009-T z dnia 24 sierpnia 2009 r., wydanej spółce TV Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Machina TV”.pobierz dokument


Uchwała nr 517/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie uchylenia koncesji nr 422/2009-T z dnia 24 sierpnia 2009 r., wydanej spółce TV Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Machina TV” oraz uchylenie uchwały nr 468/2011 z dnia 27 września 2011 r. o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji nr 422/2009-T z dnia 24 sierpnia 2009 r.

pobierz dokument

Uchwała nr 14/2011 z 18 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0012/06 udzielonej Jerzemu Sobotce zam. w Ostródzie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Morąski Serwis Informacyjny” w sieci telewizji kablowej w Morągu.


pobierz dokument

Uchwała nr 416/2011 z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0012/06 udzielonej Jerzemu Sobotce zam. w Ostródzie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Morąski Serwis Informacyjny” w sieci telewizji kablowej w Morągu.
 


pobierz dokument

Uchwała nr 13/2011 z 18 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0011/06 udzielonej Jerzemu Sobotce zam. w Ostródzie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizjer Działdowski” w sieci telewizji kablowej w Działdowie


pobierz dokument

Uchwała nr 415/2011 z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0011/06 udzielonej Jerzemu Sobotce zam. w Ostródzie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizjer Działdowski” w sieci telewizji kablowej w Działdowie
 


pobierz dokument

Uchwała nr 12/2011 z 18 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0010/06 udzielonej Jerzemu Sobotce zam. w Ostródzie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Mławski Serwis Informacyjny” w sieci telewizji kablowej w Mławie


pobierz dokument

Uchwała nr 414/2011 z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0010/06 udzielonej Jerzemu Sobotce zam. w Ostródzie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Mławski Serwis Informacyjny” w sieci telewizji kablowej w Mławie
 


pobierz dokument

Uchwała nr 599/2010 z 14 grudnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 408/2009-T udzielonej spółce PRV.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą„PINO.TV”


pobierz dokument

Uchwała nr 348/2011 z 30 czerwca 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 408/2009-T z 12 maja 2009 r. udzielonej spółce PRV.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „PINO.TV”


pobierz dokument

Uchwała nr 598/2010 z 14 grudnia 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 416/2009-T udzielonej spółceTelewizja POLSAT SA z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat dla Młodzieży”


pobierz dokument

Uchwała nr 349/2011 z 30 czerwca 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 416/2009-T z 24 czerwca 2009 r. udzielonej spółce Telewizja POLSAT SA z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat dla Młodzieży”


pobierz dokument

Uchwała nr 466/2010 z 12 października 2010 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0009/02 z dnia 3 września 2002 r. udzielonejBogdanowi Edwardowi Olszewskiemu zamieszkałemu w Jaśle na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą„Wiadomości Lokalne” w sieci telewizji kablowej w Jaśle


pobierz dokument

Uchwała nr 218/2011 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0009/02 udzielonej Bogdanowi Edwardowi Olszewskiemu zamieszkałemu w Jaśle na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Wiadomości Lokalne” w sieci telewizji kablowej w Jaślepobierz dokument

Uchwała nr 465/2010 z 12 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0003/09 z dnia 23 lutego 2009 r. udzielonej Telewizji Przewodowej Zielona Góra Sp. z o.o. z Zielonej Góry na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą„Kablówka” w sieci telewizji kablowej w Zielonej Górze


pobierz dokument

Uchwała nr 11/2011 z 18 stycznia 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0003/09 z dnia 23 lutego 2009 r. udzielonej Telewizji Przewodowej Zielona Góra Sp. z o.o. z Zielonej Góry na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Kablówka” w sieci telewizji kablowej w Zielonej Górze


pobierz dokument

Uchwała nr 464/2010 z 12 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0019/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. udzielonejRomanowi Rybakowi z Oleśnicy na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Powiatowa” w sieci telewizji kablowej w Oleśnicy i Sycowie


pobierz dokument

Uchwała nr 215/2011 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0019/03 udzielonej Romanowi Rybakowi z Oleśnicy na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Powiatowa” w sieci telewizji kablowej w Oleśnicy i Sycowiepobierz dokument

Uchwała nr 463/2010 z 12 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0022/08 z dnia 17 lipca 2008 r. udzielonejPoddębickiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą„Wiadomości Poddębickie” w sieci telewizji kablowej w Poddębicach


pobierz dokument

Uchwała nr 219/2011 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0022/08 udzielonej Poddębickiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Wiadomości Poddębickie” w sieci telewizji kablowej w Poddębicach
pobierz dokument

Uchwała nr 462/2010 z 12 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0009/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. udzielonejMariuszowi Magrowiczowi z Pabianic na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ALEKSANDER-TV” w sieci telewizji kablowej w Aleksandrowie Łódzkim


pobierz dokument

Uchwała nr 217/2011 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0009/07 udzielonej Mariuszowi Magrowiczowi z Pabianic na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ALEKSANDER-TV” w sieci telewizji kablowej w Pabianicachpobierz dokument

Uchwała nr 461/2010 z 12 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0001/07 z dnia 16 stycznia 2007 r. udzielonejMariuszowi Magrowiczowi z Pabianic na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TOP” w sieci telewizji kablowej w Pabianicach


pobierz dokument

Uchwała nr 216/2011 z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0001/07 udzielonej Mariuszowi Magrowiczowi z Pabianic na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TOP” w sieci telewizji kablowej w Pabianicachpobierz dokument

Uchwała nr 460/2010 z 12 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr TK-0005/02 z dnia 28 marca 2002 r. udzielonejTelewizji Kablowej Bogatynia Sp. z o.o. siedzibą w Bogatynina rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej w Bogatyni, Sieniawce, Zgorzelcu i Pieńsku


pobierz dokument

Uchwała nr 54/11 z 8 lutego 2011 r. w sprawie cofnięcia koncesję nr TK-0005/02 z dnia 28 marca 2002 r. udzielonej Telewizji Kablowej Bogatynia Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej w Bogatyni, Sieniawce, Zgorzelcu i Pieńsku.


pobierz dokument

Uchwała nr 260/2010 z 15 czerwca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 250/2000-R z dnia 18 października 2000 r., udzielonej spółceGrupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Złote Przeboje RES 95,7 FM”


pobierz dokument

Uchwała nr 430/2010 z 16 września 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 250/2000-R z dnia 18 października 2000 r. udzielonej spółce Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Złote Przeboje RES 95,7 FM”pobierz dokument

UCHWAŁA nr 533/2009 z 15 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 017/K/288-R z dnia 14 listopada 2008 r., udzielonej spółceRadio Bielsko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio Bielsko” w części dotyczącej rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej Ustroń Góra Czantoria (103,3 MHz)


pobierz dokument

Uchwała nr 597/2010 z 14 grudnia 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 017/K/2008-R udzielonej spółce Radio Bielsko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Bielsko” w części dotyczącej rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej Ustroń Góra Czantoria (103,3 MHz)


pobierz dokument


Uchwała nr 384/2011 z 12 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 597/2011 oraz decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-002/2011 w sprawie cofnięcia koncesji nr 017/K/2008-R udzielonej spółce Radio Bielsko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Bielsko” w części dotyczącej rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej Ustroń Góra Czantoria (103,3 MHz)


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 501/2009 z 24 listopada 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 405/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r., udzielonej spółce„Telewizja POLSAT” SA z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat International”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 572/2010 z 7 grudnia 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 405/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r., udzielonej spółce „Telewizja POLSAT” SA z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat International”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 471/2009 z 5 listopada 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 042/P/2001-R z dnia 21 sierpnia 2001 r., udzielonej spółce„Radio Express 92,3 FM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„EXPRESS FM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 499/2009 z 24 listopada 2009 w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 042/P/2001-R z dnia 21 sierpnia 2001 r., udzielonej spółce „Radio Express 92,3 FM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „EXPRESS FM”.pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 448/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 388/2008-T z dnia 28 października 2008 r., udzielonej spółceC.K.TV. Agencja Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu pod nazwą "Polska Muzyka"


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 129/2010 z 23 marca 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesję Nr 388/2008-T z dnia 28 października 2008 r., udzielonej spółce „C.K. TV Agencja Reklamowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polska Muzyka”


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 285/2010 z 23 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr DK-080/2010 z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 388/2008-T z 28 października 2008 r. , udzielonej spółce „C.K. TV Agencja Reklamowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Polska Muzyka”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 447/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 404/2009-T z dnia 9 marca 2009 r., udzielonej spółceC.K.TV. Agencja Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu pod nazwą„Film tv”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 131/2010 z 23 marca 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 404/2009-T z dnia 9 marca 2009 r., udzielonej spółce „C.K. TV Agencja Reklamowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Film tv”.


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 287/2010 z 23 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr DK-084/2010 z 4 maja 2010 r. w sprawiecofnięcia koncesji Nr 404/2009-T z dnia 9 marca 2009 r., udzielonej spółce „C.K. TV Agencja Reklamowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Film tv”.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 445/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 403/2009-T z dnia 9 marca 2009 r., udzielonej spółceC.K.TV. Agencja Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu pod nazwą„Bajka tv”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 130 z 23 marca 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 403/2009-T z dnia 9 marca 2009 r., udzielonej spółce „C.K. TV Agencja Reklamowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Bajka tv”.


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 286/2010 z 23 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr DK-085/2010 z 4 maja 2010 r. w sprawiecofnięcia koncesji Nr 403/2009-T z dnia 9 marca 2009 r., udzielonej spółce „C.K. TV Agencja Reklamowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Bajka tv”.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 426/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 363/2007-R z dnia 2 sierpnia 2007 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Wieluń”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 220/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 363/2007-R z 2 sierpnia 2007 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Wieluń”pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 427/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 369/2007-R z dnia 26 września 2007 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio AM Skarżysko”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 101/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 369/2007-R z dnia 26 września 2007 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Skarżysko”pobierz dokument

Uchwała nr 344/2009 z 8 września 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcia koncesji nr 408/2009-T udzielonej spółcePRV.PL Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą„PINO.TV”
pobierz dokument

Uchwała nr 398/2009 z 2 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały KRRiT nr 344/2009 z 8 września 2009 r. dotyczącej wszczęcia postępowania o cofnięcia koncesji nr 408/2009-T udzielonej spółce PRV.PL Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „PINO.TV”


pobierz dokument

Uchwała nr 343/2009 z 8 września 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcia koncesji nr 384/2008-T udzielonej spółceTM Media Sp. z o.o. z Łodzi na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą„TV Dom”


pobierz dokument

Uchwała nr 571/2919 z 7 grudnia 2010 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 384/2008-T udzielonej spółce TM Media Sp. z o.o. z Łodzi na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TV Dom”pobierz dokument

Uchwała nr 342/2009 z 8 września 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcia koncesji nr 376/2008-T udzielonej spółce TVC Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TVC"
pobierz dokument

Uchwała nr 18/2011 z 18 stycznia 2011 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały 342/2009 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcia koncesji nr 376/2008-T udzielonej spółce TVC Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TVC” (obecnie TVR)


pobierz dokument

Uchwała nr 305/2009 z 30 lipca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 137/P/2002-R udzielonej spółceRadio Północ Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio Północ”. pobierz dokument

Uchwała nr 282/2010 z 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia na wniosek strony koncesji Nr 137/P/2002-R z dnia 23 sierpnia 2002 r., udzielonej spółce „Radio Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Północ”


pobierz dokument

Uchwała nr 220/2009 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 141/P/2002-R udzielonej spółce Radio ESKA SA z Warszawy na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio ESKA Bełchatów”pobierz dokument

Uchwała nr 36/2010 z 26 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 141/P/2002-R udzielonej spółce Radio ESKA SA z Warszawy na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA Bełchatów”


pobierz dokument

Uchwała nr 62/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji nr TK-0029/07 udzielonejPrzemysławowi Józefowi Wojciechowskiemu zamieszkałemu w Kędzierzynie-Koźlu, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telewizji kablowej


pobierz dokument

Uchwała nr 369/2009 z 22 września 2009 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0029/07 udzielonej Przemysławowi Józefowi Wojciechowskiemu zamieszkałemu w Kędzierzynie-Koźlu na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telewizji kablowej


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 613/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 334/2005-R, udzielonej spółce „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„PLANETA 103,9 FM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 217/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 334/2005-R, udzielonej spółce „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „PLANETA 103,9 FM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 612/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 197/P/2005-R, udzielonej spółce„Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio BLUE FM 103,4”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 44/2009 z 10 lutego 2009 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania, wszczętego na podstawie uchwały KRRiT Nr 612/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r., o cofnięcie koncesji Nr 197/P/2005-R z dnia 26 września 2005 r., udzielonej spółce „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio BLUE FM 103,4”


pobierz dokument


Uchwała nr 371/2009 z 22 września 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania, wszczętego na podstawie uchwały KRRiT nr 612/2008 z 1 grudnia 2008 r., o cofnięcie koncesji Nr 197/P/2005-R z dnia 26 września 2005 r., udzielonej spółce „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio BLUE FM 103,4”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 611/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 293/2003-R, udzielonej spółce„Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „ZŁOTE PRZEBOJE 101,3 FM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 43/2009 z 10 lutego 2009 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania, wszczętego na podstawie uchwały KRRiT Nr 611/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r., o cofnięcie koncesji Nr 293/2003-R z dnia 29 sierpnia 2003 r., udzielonej spółce „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „ZŁOTE PRZEBOJE 101,3 FM”


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 84/2010 z 2 marca 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały nr 611/2008 dotyczącej wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 293/2003-R, udzielonej spółce „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „ZŁOTE PRZEBOJE 101,3 FM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 610/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 143/P/2002-R, udzielonej spółce„HOT Radio Przemyśl” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA Przemyśl”.


pobierz dokument

Uchwała nr 43/2010 z 16 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie Uchwały KRRiT Nr 610/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. dotyczącej wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 143/P/2002-R z dnia 19 listopada 2002 r., wydanej spółce „HOT Radio Przemyśl” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA Przemyśl”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 563/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 309/2004-T, udzielonej spółce„MEDIA EKSPERT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rosiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą„promocja.tv”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 345/2009  z dnia 8 września 2009 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 309/2004-T z dnia 20 grudnia 2004 r., wydanej spółce „MEDIA EKSPERT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „promocja.tv”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 454/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 095/P/2002-R udzielonej Wojciechowi Jerzemu Jaworskiemu zamieszkałemu w Węgrzcach na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Radio ALFA"


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 37/2010 z 26 stycznia 2010 r.  w sprawie umorzenia postępowania  o cofnięcie koncesji Nr 095/P/2002-R udzielonej Wojciechowi Jerzemu Jaworskiemu zamieszkałemu w Węgrzcach na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Radio ALFA" 


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 230/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 359/2007-R z dnia 19 lutego 2007 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Wałcz”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 219/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 359/2007-R z 19 lutego 2007 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Wałcz”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 229/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 350/2006-R z dnia 15 listopada 2006 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Pińczów”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 424/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 350/2006-R z 15 listopada 2006 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Pińczów” (obecnie Radio AM Pińczów)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 227/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 346/2006-R z dnia 24 października 2006 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Tarnobrzeg”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 423/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 346/2006-R z 24 października 2006 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Tarnobrzeg” (obecnie Radio AM Tarnobrzeg)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 226/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 345/2006-R z dnia 24 października 2006 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Przemyśl”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 422/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 345/2006-R z 24 października 2006 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Przemyśl” (obecnie Radio AM Przemyśl)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 225/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 344/2006-R z dnia 24 października 2006 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Gorlice”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 421/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 344/2006-R z 24 października 2006 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Gorlice” (obecnie Radio AM Gorlice)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 224/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 340/2006-R z dnia 30 sierpnia 2006 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Twoje Radio Zakopane”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 566/2010 z 1 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie Uchwały nr 224/2008 z dnia 13 maja 2008 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 340/2006-R z dnia 30 sierpnia 2006 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Zakopane”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 223/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 333/2005-R z dnia 23 grudnia 2005 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Chełm”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 100/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie Uchwały KRRiT Nr 223/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 333/2005-R z dnia 23 grudnia 2005 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio AM Chełm”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 222/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 331/2005-R z dnia 23 grudnia 2005 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Twoje Radio Sanok"pobierz dokument

UCHWAŁA nr 420/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 331/2005-R z 23 grudnia 2005 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Sanok” (obecnie Radio AM Sanok)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 221/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 328/2005-R z dnia 23 grudnia 2005 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Twoje Radio Jarosław”pobierz dokument

UCHWAŁA nr 419/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 328/2005-R z 23 grudnia 2005 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Jarosław” (obecnie Radio AM Jarosław)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 220/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 326/2005-R z dnia 23 grudnia 2005 r., udzielonej spółce „Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Ozorków”pobierz dokument

UCHWAŁA nr 418/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 326/2005-R z 2 2005 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Ozorków” (obecnie Radio AM Ozorków)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 219/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 320/2005-R z dnia 18 października 2005 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio”pobierz dokument

UCHWAŁA nr 417/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr  320/2005-R z 18 października 2005 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio” (obecnie Radio AM Radzyń)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 218/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 308/2004-R z dnia 4 listopada 2004 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Twoje Radio Radomsko”pobierz dokument

 UCHWAŁA nr 416/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 308/2004-R z 4 listopada 2004 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Radomsko” (obecnie Radio AM Radomsko)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 217/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 272/2002-R z dnia 6 lutego 2002 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Twoje Radio Ustka”pobierz dokument

UCHWAŁA nr 221/2010 z 1 czerwca 2010 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 272/2002-R z 6 lutego 2002 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Słupsk” (poprzednia nazwa programu „Twoje Radio Ustka”)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 215/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 262/2001-R z dnia 10 kwietnia 2001 r., udzielonej spółce„Polskie Fale Średnie” S.A. z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Biłgoraj”pobierz dokument

UCHWAŁA nr 415/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji nr 262/2001-R z 10 kwietnia 2001 r., wydanej spółce „Polskie Fale Średnie” SA z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Twoje Radio Biłgoraj” (obecnie Radio AM Biłgoraj)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 494/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 301/2004-T z dnia 19 maja 2004 r., udzielonej spółce„4fun Media” S.A. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „4fun.tv”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 690/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r.  w sprawie zmiany Uchwały KRRiT Nr 494/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w zakresie podstawy prawnej wszczętego postępowania o cofnięcie koncesji Nr 301/2004-T z dnia 19 maja 2004 r. na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „4fun.tv”, udzielonej spółce „4fun Media” S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez wskazanie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r..


pobierz dokument


 UCHWAŁA Nr 691/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r.  w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 301/2004-T z dnia 19 maja 2004 r., udzielonej spółce „4fun Media” S.A. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego  pod nazwą „4fun.tv”, wszczęte na podstawie uchwały KRRiT Nr 494/2007  z dnia 29 sierpnia 2007 r., zmienionej uchwałą Nr 690/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 366/2007 z dnia 10 lipca 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 321/2005-R z dnia 24 października 2005 r., udzielonej spółce„International Communication” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio 105,5 Gold FM”


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 414/2008 z 9 września 2008 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 321/2005-R z dnia 24 października 2005 r., udzielonej spółce „International Communication” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio 105,5 Gold FM”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 351/2007 z dnia 3 lipca 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 257/2000-R z dnia 28 grudnia 2000 r., udzielonej spółce„Radio PULS FM” S.A. z siedzibą w Mielcu (obecnie w Warszawie) na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PULS FM”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 51/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 257/2000-R z dnia 28 grudnia 2000 r., udzielonej spółce „Radio PULS FM” S.A. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PULS FM”, wszczęte na podstawie uchwały KRRiT Nr 351/2007 z dnia 3 lipca 2007 r..


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 350/2007 z dnia 3 lipca 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 352/2006-T z dnia 29 listopada 2006 r. na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą„TVP ROZRYWKA”, udzielonej spółce„TELEWIZJA POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 542/2008 z 4 listopada 2008 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 352/2006-T z dnia 29 listopada 2006 r., udzielonej spółce TELEWIZJA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ROZRYWKA”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 332/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 247/2000-T z dnia 10 lutego 2000 r., wydanej na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą„TELE 5”, udzielonej spółce„ANTEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 77/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 247/2000-T z dnia 10 lutego 2000 r., udzielonej spółce „ANTEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „TELE 5”, prowadzone na podstawie Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 332/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r..


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 229/2007 z dnia 10 maja 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 056/P/2001-R z dnia 11 września 2001 r. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio ESKA Płock”, udzielonejElżbiecie Czeremańskiej-Gocławskiej zamieszkałej w Płocku.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 491/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały KRRiT Nr 229/2007 z dnia 10 maja 2007 r. o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji Nr 056/P/2001-R z dnia 11 września 2001 r. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA Płock”, przeznaczonego do powszechnego odbioru, udzielonej Elżbiecie Czeremańskiej-Gocławskiej zamieszkałej w Płocku.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 104/2007 z dnia 27 lutego 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 323/2005-T z dnia 16 listopada 2005 r., wydanej spółce„TELEWIZJA POLSAT” S.A. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego pod nazwą „PLAYBOY POLSKA”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 408/2008 z 9 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w koncesji Nr 323/2005-T z dnia 16 listopada 2005 r., wydanej spółce  „TELEWIZJA POLSAT” S.A. z siedzibą w Warszawie, polegającej na zmianie nazwy programu z dotychczasowej na „Polsat Play”.


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 562/2008 z 12 listopada 2008 r. w sprawie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji nr 323/2005-T z dnia 16 listopada 2005 r., wydanej spółce „TELEWIZJA POLSAT” SA z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat Play”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 070/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 269/2001-R z dnia 24 lipca 2001 r., wydanejAndrzejowi Waldemarowi Cieleckiemu zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Dereniowej 4/32, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą„Radio JUTRZENKA”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 310/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 269/2001-R z dnia 24 lipca 2001 r., wydanej Andrzejowi Waldemarowi Cieleckiemu zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Dereniowej 4/32, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio JUTRZENKA”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 064/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 199/P/2005-T z dnia 24 października 2005 r., wydanej spółce„Telewizja Lubań – Bolesławiec” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą„Studio Lubań – Bolesławiec”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 305/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 199/P/2005-T z dnia 24 października 2005 r., wydanej spółce „Telewizja Lubań – Bolesławiec” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Studio Lubań – Bolesławiec”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 058/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 292/2003-T z dnia 14 lipca 2003 r., wydanej spółce„Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „HIPIKA TV”.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 300/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 292/2003-T z dnia 14 lipca 2003 r., wydanej spółce „Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „HIPIKA TV”.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 023/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r.w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr TK-0038/05 z dnia 10 listopada 2005 r. udzielonej Antoniuszowi Zajączkowskiemu zamieszkałemu w Nisku, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 251/2007 z dnia 30 maja 2007 r.  w sprawie cofnięcia koncesji Nr TK-0038/05 z dnia 10 listopada 2005 r. udzielonej Antoniuszowi Zajączkowskiemu zamieszkałemu w Nisku, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 670/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 194/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Jelenia Góra”, udzielonej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 417/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.w sprawie cofnięcia koncesji Nr 194/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r., udzieloną spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Jelenia Góra”, przeznaczonego do powszechnego odbioru


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 382/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 417/2007 z 17 lipca 2007 r. oraz decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-304/2007 z 13 września 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 194/P/2005-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Jelenia Góra”, a także umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały 670/2006 z 20 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 194/2005-T wydanej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 668/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 193/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Zielona Góra”, udzielonej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 416/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.  w sprawie cofnięcia koncesji Nr 193/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r., udzieloną spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Zielona Góra”, przeznaczonego do powszechnego odbioru


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 381/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 416/2007 z 17 lipca 2007 r. oraz decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-303/2007 z 13 września 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 193/P/2005-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Zielona Góra”, a także umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały 668/2006 z 20 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 193/2005-T wydanej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 666/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 192/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Świdnica, Wrocław, Opole”, udzielonej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 415/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.  w sprawie cofnięcia koncesji Nr 192/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r., udzieloną spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Świdnica, Wrocław, Opole”, przeznaczonego do powszechnego odbioru


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 380/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 415/2007 z 17 lipca 2007 r. oraz decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-302/2007 z 13 września 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 192/P/2005-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Świdnica, Wrocław, Opole”, a także umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały 666/2006 z 20 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 192/2005-T wydanej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 664/2006 z dnia 20 grudnia 12.2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 191/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Głogów, Legnica, Lubin”, udzielonej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 414/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.  w sprawie cofnięcia koncesji Nr 191/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r., udzieloną spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Głogów, Legnica, Lubin”, przeznaczonego do powszechnego odbioru


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 379/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 414/2007 z 17 lipca 2007 r. oraz decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-301/2007 z 13 września 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 191/P/2005-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Głogów, Legnica, Lublin”, a także umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały 664/2006 z 20 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 191/2005-T wydanej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 662/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 190/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Gorzów Wielkopolski”, udzielonej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 413/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.  w sprawie cofnięcia koncesji Nr 190/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 r., udzieloną spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą „ODRA – Gorzów Wielkopolski”, przeznaczonego do powszechnego odbioru.


pobierz dokument


UCHWAŁA nr 378/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 413/2007 z 17 lipca 2007 r. oraz decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-300/2007 z 13 września 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji nr 190/P/2005-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Gorzów Wielkopolski”, a także umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie uchwały 662/2006 z 20 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 190/2005-T wydanej spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 614/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 095/P/2002-R z dnia 25 stycznia 2002 r. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ALFA”, przeznaczonego do powszechnego odbioru, udzielonej Wojciechowi Jerzemu Jaworskiemu zamieszkałemu w Węgrzcach.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 523/2007 z dnia 4 września 2007 r.w sprawie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Nr 095/P/2002-R z dnia 25 stycznia 2002 r. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ALFA”, przeznaczonego do powszechnego odbioru, udzielonej Wojciechowi Jerzemu Jaworskiemu zamieszkałemu w Węgrzcach.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 437/2006 z dnia 26 lipca 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji Nr 109/P/2002-R z dnia 20 lutego 2002 r., wydanej Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „eX FM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 680/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie umożenia postępowania w sprawie cofnięcia Koncesji Nr 109/P/2002-R z dnia 20 lutego 2002 r., wydanej Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK z siedzibą w Krakowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „eX FM”, prowadzone na podstawie Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 437/2006 d nia 26 lipca 2006 r..


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 428/06 z dnia 26 lipca 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji nr TK-0013/99 z dnia 15 grudnia 1999 r. udzielonej MEDIA COM SA z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 525/2006 z dnia 19 września 2006 r.w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0013/99 z dnia 15 grudnia 1999 r. udzielonej MEDIA COM S.A. z siedzibą w Warszawie, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 401/06 z 11 lipca 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji nr TK-0021/98 z dnia 10 lipca 1998 r. udzielonej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielsku Podlaskim, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 524/2006 z dnia 19 września 2006 r.w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0021/98 z dnia 10 lipca 1998 r. udzielonej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielsku Podlaskim, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 156/2006 z dnia 29 marca 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji Nr 309/2004-T z dnia 20 grudnia 2004 r., wydanej spółce „MEDIA EKSPERT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Moja Telewizja (Moja TV)”.


pobierz dokument


UCHWAŁA Nr 563/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji Nr 309/2004-T z dnia 20 grudnia 2004 r., wydanej spółce „MEDIA EKSPERT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „promocja.tv”.


pobierz dokument

UCHWAŁA nr 123/2008 z dnia 11 marca 2008 r.w sprawie umorzenia postępowania o cofnięcie koncesji spółce „MEDIA EKSPERT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „promocja.tv”


pobierz dokument
Uchwała nr 345/2009 z 8 września 2009 r.w sprawie cofnięcia koncesji nr 309/2004-T wydanej spółce MEDIA EKSPERT Sp. z o.o. z Warszawy na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „promocja.tv”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 96/2006 z 8 marca 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie Koncesji Nr 147/P/2003-R z dnia 29 kwietnia 2003 r., wydanej spółce Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER PM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PM”.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 203/2006 z 26 kwietnia 2006 r.w sprawie cofnięcia koncesji Nr 147/P/2003-R z dnia 29 kwietnia 2003 r., wydaną spółce Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER PM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PM”, przeznaczonego do powszechnego odbioru.


pobierz dokument


UCHWAŁA Nr 204/2006 z 26 kwietnia 2006 r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu do wydania decyzji kończącej postępowanie prowadzone w sprawie cofnięcia koncesji Nr 147/P/2003-R z dnia 29 kwietnia 2003 r., wydanej spółce Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER PM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PM”. 


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 660/2005 z 21 grudnia 2005 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Nr 004/P/2001-R z dnia 12 lipca 2001 r., wydanej Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PLUS Białystok”, w części dotyczącej pkt. IX. poz. 2 tj. stacji nadawczej w Mońkach w województwie podlaskim.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 421/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.  w sprawie cofnięcia koncesji Nr 004/P/2001-R z dnia 12 lipca 2001 r., udzieloną Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio VOX FM Białystok” w części dotyczącej rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Mońkach w województwie podlaskim (częstotliwość 90,9 MHz)


pobierz dokument


UCHWAŁA Nr 532/2007 z dnia 11 września 2007 r.w sprawie uchylenia decyzji Przewodniczącej KRRiT Nr DK-271/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie cofnięcia koncesji Nr 004/P/2001-R z dnia 12 lipca 2001 r. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio VOX FM Białystok”, dotyczącej rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Mońkach w województwie podlaskim (częstotliwość 90,9 MHz)


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 632/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.w sprawie cofnięcia Koncesji nr TK-0004/02 z dnia 12 lutego 2002 r. udzielonej Stowarzyszeniu „Telewizja Wałbrzych” z siedzibą w Wałbrzychu, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 113/2006 z 16 marca 2006 r.w sprawie cofnięcia koncesji nr TK-0004/02 z dnia 12 lutego 2002 r. udzielonej Stowarzyszeniu „Telewizja Wałbrzych” z siedzibą w Wałbrzychu, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej.


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 356/2004 z 15 lipca 2006 r.w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji nr 056/P/2001-R z dnia 11 września 2001 r., wydanej Elżbiecie Czeremańskiej-Gocławskiej zamieszkałej w Płocku na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Płockie Radio PLUS”


pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 187/2008 z 22 kwietnia 2008 r.w sprawie cofnięcia koncesji nr 056/P/2001-R z dnia 11 września 2001 r. udzielonej Elżbiecie Czeremańskiej-Gocławskiej zamieszkałej w Płocku na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Płockie Radio PLUS"


pobierz dokument


Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie