WYKAZ DECYZJI DLA 301/2004-T


Numer decyzji 301/2004-T
Data decyzji 2004-05-19
Numer uchwaly 052/2004
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym - rozrywkowym pod nazwą 4fun.tv
Plik decyzji k301_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-169/2004
Data decyzji 2004-08-17
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie błędu pisarskiego zawartego w pkt. XI ppkt. 1 koncesji
Plik decyzji k301_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-062/2005
Data decyzji 2005-02-20
Numer uchwaly 014/2005
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia DK-169/2004 z dnia 17-08-2004 roku
Plik decyzji k301_3.doc
Numer decyzji DK-435/2005
Data decyzji 2005-12-29
Numer uchwaly 648/2005
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 17 grudnia 2004 roku o zmianę koncesji w zakresie pkt. XI (zmiana struktury udziałów)
Plik decyzji k301_4.doc
Numer decyzji DK-094/2006
Data decyzji 2006-05-23
Numer uchwaly 180/2006
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień spółki 4fun.tv.Sp. z o.o. wynikających z koncesji Nr 301/2004-T na spółkę 4fun.tv S.A.
Plik decyzji k301_5.doc
Numer decyzji DK-316/2006-1/301
Data decyzji 2006-12-05
Numer uchwaly 567/2006
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (zmiana formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną oraz zmiana adresu siedziby Koncesjonariusza)
Plik decyzji k301_6.doc
Numer decyzji DK-090/2007-2/301
Data decyzji 2007-04-12
Numer uchwaly 130/2007
Typ zmiana nazwy koncesjonariusza
Treść Zmiana koncesji polegająca na zmianie nazwy Koncesjonariusza z nazwy: 4fun.tv.Sp. z o.o. na nazwę: 4fun Media S.A.
Plik decyzji k301_7.doc
Numer decyzji DK-369/2007-3/301
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 531/2007
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Zmiana koncesji polegająca na wykreśleniu z koncesji pkt. XI (zapisy właścicielskie); umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie zmiany pkt. XI.1 koncesji
Plik decyzji k301_8.doc
Numer decyzji ZEZWOLENIE Nr DK-035/2008
Data decyzji 2008-02-01
Numer uchwaly 029/2008
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Udzielenie zezwolenia na nabycie akcji spółki 4fun Media S.A. przez osoby zagraniczne
Plik decyzji k301_9.doc
Numer decyzji DK-042/2008
Data decyzji 2008-02-05
Numer uchwaly 691/2007
Typ umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji
Treść Umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji
Plik decyzji k301_10.doc
Numer decyzji DK-348/2008-4/301
Data decyzji 2008-12-03
Numer uchwaly 421/2008
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana lokalizacji stacji dosyłowej - Warszawa, Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9
Plik decyzji k301_11.doc
Numer decyzji 10/2011
Data decyzji 2011-03-17
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 45.370 zł
Numer decyzji DK-137/2011
Data decyzji 2011-07-29
Numer uchwaly 241/2011
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa rozszerzenia koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1
Plik decyzji DK-1372011.doc
Numer decyzji DR-018f/2012
Data decyzji 2012-01-18
Numer uchwaly 006/2012
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-137/2011; umorzenie postępowania wobec wniosków spółek: Telekomunikacja Polska S.A. i TV Point Group Sp. z o.o.
Plik decyzji k301_12.doc
Numer decyzji 2/2012
Data decyzji 2012-03-12
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę § 5 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży; nałożenie kary w wysokości 2.900 zł

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie