WYKAZ DECYZJI DLA 285/2002-T


Numer decyzji 285/2002-T
Data decyzji 2002-10-10
Numer uchwaly 433/2002
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym - sportowym pod nazwą CANAL+POLSKA NIEBIESKI SPORT
Plik decyzji k285_1.doc
Numer decyzji DK-331/2002-1/285
Data decyzji 2002-12-06
Numer uchwaly 624/2002
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Uchylenie pkt. III.4 koncesji
Plik decyzji k285_2.doc
Numer decyzji DK-305/2003-2/285
Data decyzji 2003-12-18
Numer uchwaly 575/2003
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana pkt. VI, XIV oraz uchylenie pkt. XII, XIII w koncesji w związku z wyrokiem NSA z dnia 24.10.2002 w sprawie zmian zapisów w koncesji spółki "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o.
Plik decyzji k285_3.doc
Numer decyzji 4/2004
Data decyzji 2004-04-15
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów ustawy o radiofonii i telewizji (art. 16b ust.1 pkt. 2) i nałożenie kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł
Numer decyzji DK-051/2005
Data decyzji 2005-02-09
Numer uchwaly 012/2005
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na wyrażeniu zgody na utworzenie dodatkowego, sobotnio-niedzielnego pasma emisyjnego, w którym Koncesjonariusz miał nadawać transmisje i retransmisje rozgrywek sportowych oraz magazyny informacyjne i publicystyczne
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-113/2005
Data decyzji 2005-04-12
Numer uchwaly 157/2005
Typ przesunięcie terminu
Treść Przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DK-051/2005 dot. odmowy wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego pasma emisyjnego - do dnia 5 maja 2005 roku
Plik decyzji k285_4.doc
Numer decyzji DK-189/2005
Data decyzji 2005-06-27
Numer uchwaly 259/2005
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-051/2005 z dnia 9.02.2005 w sprawie odmowy zmiany koncesji w zakresie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego, sobotnio-niedzielnego pasma emisyjnego
Plik decyzji k285_5.doc
Numer decyzji DK-155/2007-3/285
Data decyzji 2007-06-04
Numer uchwaly 628/2006
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechnia programu
Plik decyzji k285_6.doc
Numer decyzji DK-378/2007-4/285
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 465/2007
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Zmiana koncesji polegająca na wykreśleniu pkt. VI (zapisy właścicielskie)
Plik decyzji k285_7.doc
Numer decyzji DK-265/2008-5/285
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 527/2007
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana lokalizacji stacji dosyłowej i usunięcie zapisu określającego system nadawania programu
Plik decyzji k285_8.doc
Numer decyzji DK-143/2009-6/285
Data decyzji 2009-07-06
Numer uchwaly 139/2009
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana satelity Eutelsat HotBird 7A na satelitę Eutelsat HotBird 9; umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 21-01-09 dot. rozszerzenienia koncesji o transponder Nr 114 na satelicie Eutelsat HotBird 7A
Plik decyzji k285_9.doc
Numer decyzji 5/2011
Data decyzji 2011-03-11
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 15a ust. 1ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego; nałożenie kary w wysokości 70.000 zł
Numer decyzji DK-179/2011-7/285
Data decyzji 2011-09-21
Numer uchwaly 449/2011
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy:CANAL+POLSKA NIEBIESKI SPORT na nazwę: CANAL+SPORT
Plik decyzji k285_10.doc
Numer decyzji DR-136/2012
Data decyzji 2012-07-03
Numer uchwaly 185/2012
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 285/2002-T udzielonej spółce Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. na spółkę Canal+Cyfrowy S.A.
Plik decyzji k285_11.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie