Kontrola działalności programowej

Ustawowym zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest sprawowanie kontroli nad działalnością programową nadawców, w tym kontroli wyemitowanych programów, audycji i innych przekazów pod kątem ich zgodności z ustawą o radiofonii i telewizji, postanowieniami koncesji i innymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do sfery działania mediów elektronicznych.

Kontrola ta odbywa się w granicach określonych obowiązującym prawem oraz w poszanowaniu zasady nienaruszania prawa nadawców do samodzielnego kształtowania programów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje działania kontrolne zarówno wobec nadawców publicznych, jak i koncesjonowanych.

Media publiczne sprawdzane są pod kątem realizacji szczególnych zadań i powinności określonych w art. 21, 24 i 25 ustawy o radiofonii i telewizji, natomiast celem kontroli nadawców koncesjonowanych jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu wywiązują się oni z wypełniania obowiązków programowych określonych w koncesji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontroluje także realizację wymagań ustawowych, które obowiązują zarówno nadawców publicznych, jak i koncesjonowanych. Kontrolą objęte są następujące obowiązki ustawowe nadawców:

  • udział w programie utworów i audycji określonych w art. 15 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 15a ustawy o radiofonii i telewizji;

  • przestrzeganie przez nadawców przepisów chroniących małoletnich (art. 18 ust. 4, 5a, 5b ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenie KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku);

  • respektowanie przez nadawców art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji (tj. zakazu propagowania w audycjach i innych przekazach działań sprzecznych z prawem i z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość; obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości; zakazu sprzyjania zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu).

Stałymi narzędziami kontroli programów nadawców publicznych i koncesjonowanych są monitoring oraz sprawozdania nadawców z rocznej działalności programowej. Wymienione wyżej zadania wykonuje Departament Programowy Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


Informacja o strukturze programowej programów nadawców koncesjonowanych:
 

Przejdź:

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie