Ochrona małoletnich

Departament Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji systematycznie kontroluje programy telewizyjne i radiowe pod kątem przestrzegania przepisów chroniących małoletnich, czyli art. 18 ust. 4-5b ustawy o rtv  oraz  rozporządzenia KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku.

W tym zakresie prowadzone są różne rodzaje monitoringów (tygodniowych prób programów albo wybranych rodzajów audycji). Przedmiotem tych monitoringów jest przestrzeganie przez nadawców dwóch zasad leżących u podstaw obowiązującego systemu ochrony prawnej małoletnich:

  • czasu chronionego,
  • prawidłowej kwalifikacji audycji dla poszczególnych kategorii wiekowych.

Jeżeli monitorowany program bądź audycja narusza postanowienia art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji lub rozporządzenia KRRiT, a Przewodniczący KRRiT podejmuje decyzję o nałożeniu kary na nadawcę (bądź wzywa do zaniechania określonych treści), wówczas Departament Programowy przygotowuje i przekazuje Przewodniczącemu KRRiT projekt decyzji o ukaraniu nadawcy. W przypadku nałożenia kary na nadawcę Departament Programowy przechowuje kopię nagrania (na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego), a nagranie oryginalne zwracane jest nadawcy.

Obowiązki nadawców

Działania mające na celu ochronę małoletnich widzów KRRiT prowadzi w oparciu o dwa akty prawne. Nakładają one na nadawcę obowiązek dbania o ochronę małoletnich widzów poprzez odpowiednie znakowanie nadawanych audycji i przekazów, wskazujących na kategorię wiekową dla jakiej są przeznaczone oraz przestrzeganie czasu ustawowo chronionego (6.00 – 23.00), kiedy to nie można nadawać treści i obrazów mogących mieć szkodliwy wpływ na prawidłowy psychiczny, fizyczny czy moralny rozwój dzieci i młodzieży.

W ramach kontroli stopnia realizacji przepisów prawa przez nadawców, KRRiT monitoruje wybrane programy telewizyjne oraz, w przypadku stwierdzenia naruszeń, podejmuje działania mające na celu zdyscyplinowanie nadawców, likwidację naruszeń, a ostatecznie stworzenie bezpiecznej dla dzieci i młodzieży oferty programowej.

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie