WYKAZ DECYZJI DLA 247/2000-T


Numer decyzji 247/2000-T
Data decyzji 2000-02-10
Numer uchwaly 251/99
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie spółce "ANTEL" Sp. z o.o. koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą "OKO"
Plik decyzji k247_1.doc
Numer decyzji DK-048/2002-1/247
Data decyzji 2002-03-07
Numer uchwaly 132/2002
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiany struktury udziałów, zmiana nazwy programu na TELE 5 i siedziby koncesjonariusza, zmiana charakteru programu
Plik decyzji k247_2.doc
Numer decyzji DK-171/2002-2/247
Data decyzji 2002-07-09
Numer uchwaly 326/2002
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiany w strukturze udziałów
Plik decyzji k247_3.doc
Numer decyzji DK-129/2003-2/247
Data decyzji 2003-07-02
Numer uchwaly 277/2003
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu siedziby Koncesjonariusza: Warszawa, ul. Przyjaciół 9/18
Plik decyzji k247_4.doc
Numer decyzji DK-161/2004-3/247
Data decyzji 2004-08-05
Numer uchwaly 362/2004
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana pkt. VIII, XIX oraz uchylenie pkt. XIV, XV, XVII w koncesji w związku z wyrokiem NSA z dnia 24.10.2002 w sprawie zmian zapisów w koncesji spółki "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o.
Plik decyzji k247_5.doc
Numer decyzji 12/2004
Data decyzji 2004-12-17
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów zawartych w art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji i nałożenie na nadawcę kary pieniżnej w wysokości 5000 zł
Numer decyzji DK-268/2004-6/247
Data decyzji 2004-12-29
Numer uchwaly 605/2004
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu spółki: Warszawa, ul. Domaniewska 37
Plik decyzji k247_6.doc
Numer decyzji 2/2005
Data decyzji 2005-04-20
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów zawartych w art.. 16. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary pieniężnej w wysokości 5 000
Numer decyzji DK-267/2005
Data decyzji 2005-09-12
Numer uchwaly 376/2005
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnuia 15 kwietnia 2002 roku o zmianę pkt. X koncesji (zmiana satelity i warunków technicznych nadawania)
Plik decyzji k247_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-306/2005
Data decyzji 2005-10-14
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania wobec wniosku o zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą TELE 5 - 1 miesiąc od dnia otrzymania postanowienia Prezesa URTiP
Plik decyzji k247_8.doc
Numer decyzji DK-338/2005-7/247
Data decyzji 2005-11-18
Numer uchwaly 377/2005
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana częstotliwości, wykorzystywanego satelity z Astra 1E na Eutelsat Hot Bird 1 i lokalizacji stacji dosyłowej
Plik decyzji k247_9.doc
Numer decyzji 4/2006
Data decyzji 2006-05-30
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary pienieżnej w wysokości 5.000,00 zł
Numer decyzji DK-194/2007
Data decyzji 2007-06-27
Numer uchwaly 237/2007
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie z urzędu postępowania wobec wniosku z dnia 14-03-2007 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK-050/2007-3/187/P dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. (zmiana zapisów programowych i charakteru programu)
Plik decyzji k247_10.doc
Numer decyzji DK-113/2008
Data decyzji 2008-05-07
Numer uchwaly 077/2008
Typ umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji
Treść Umorzenie postępowania w sprawie cofnięcia koncesji 247/2000-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą TELE 5 prowadzonego na podstawie Uchwały KRRiT Nr 332/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku
Plik decyzji k247_11.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie