(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

06.11.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Monitoringu.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko
głównego specjalisty w Departamencie Monitoringu
 
Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
-      analiza i kontrola audiowizualnych usług medialnych na żądanie i linearnych pod kątem  zgodności z przepisami prawa,
-      merytoryczne wsparcie przy tworzeniu wezwań i decyzji Przewodniczącego KRRiT.
 
Wymagania niezbędne :
 
Wykształcenie:  wyższe prawnicze.  
Doświadczenie zawodowe:  7 lat pracy.   
 
Pozostałe  wymagania niezbędne:
 
-        doświadczenie zawodowe w sektorze mediów elektronicznych lub usług internetowych,
-        znajomość aspektów prawnych i ekonomicznych rynku mediów elektronicznych,
-        znajomość rynku usług internetowych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
-        rozumienie roli regulatora
-        umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia i wyciągania wniosków,
-        umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office,
-        umiejętność organizacji pracy,
-        umiejętność skutecznego argumentowania.
 
 
Wymagania dodatkowe:
-        umiejętność zarządzania projektami,
-        komunikatywna znajomość języka angielskiego,
-        umiejętność pracy w zespole,
-        systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
-        dyspozycyjność,
-        dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
-        odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-        list motywacyjny,
-        życiorys,
-        oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m.in. świadectwa pracy),
-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
 
Kopie innych dokumentów:
-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy, zamierzają złożyć aplikację,   
-        kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe  kwalifikacje lub umiejętności.
 
Termin składania dokumentów:
20 listopada 2015 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15
z dopiskiem „rekrutacja – główny specjalista – DM”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

Materiały powiązane

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie