Kontrola działalności reklamowej

Ustawowym zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest sprawowanie kontroli nad działalnością reklamową nadawców, w tym kontroli wyemitowanych reklam, telesprzedaży i audycji sponsorowanych pod kątem ich zgodności z ustawą o radiofonii i telewizji, postanowieniami koncesji i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do sfery reklamowej i sponsorskiej.
Kontrole działalności nadawców telewizyjnych i radiowych, jak również wszelkie działania interwencyjne związane z działalnością reklamową i sponsorską, przeprowadzone są zgodnie z uprawnieniami Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zawartymi w ustawie z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.

Kontrola bieżąca
Na bieżąco prowadzona jest kontrola czasu emisji reklam emitowanych przez nadawców telewizyjnych (na podstawie danych telemetrycznych Nielsen Audience Measurement). Kontrolowana jest również emisja reklam produktów i usług, które objęte są ograniczeniem lub zakazem reklamy. Na podstawie analizy danych telemetrycznych, listów i telefonów od widzów i słuchaczy podejmowane są działania interwencyjne.

Kontrola planowa
Corocznie przeprowadzane są kontrole wszystkich nadawców radiowych i telewizyjnych, oraz wybranych nadawców kablowych. W ramach kontroli analizowane są 4 godziny wyemitowanego programu oraz ewidencje reklam i audycji sponsorowanych. Nadawcy u których stwierdzono istotne uchybienia poddawani są ponownej kontroli.

Kontrole tematyczne
Przeprowadzane są również kontrole i sporządzane szczegółowe opracowania związane z bieżącymi wydarzeniami np.:  wybory wszystkich szczebli, referenda itp. Ponadto analizowane są wpływy z emisji reklam w różnych przedziałach czasowych (opracowania wykonywane są na podstawie informacji nadesłanych przez nadawców jak również dostępnych badań telemetrycznych).

Wymienione wyżej zadania wykonuje Departament Reklamy Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Raporty z kontroli


Raporty z kontroli
Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych
opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2014 r.
pobierz dokument

Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych
opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2013 r.
 

pobierz dokument

Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych
opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
 

pobierz dokument

Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2011 r.

pobierz dokument

Informacja o wynikach kontroli działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych, wrzesień 2010 r.

pobierz dokument

Informacja o wynikach kontroli  działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych, wrzesień 2009  r.

pobierz dokument

Kontrola działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych w I półroczu 2008 r.

pobierz dokument

Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2007 r.

pobierz dokument

Kontrola działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców telewizyjnych w 2006 r.

pobierz dokument

Informacja o działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców radiowych opracowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w 2006 r.

pobierz dokument

Informacja o wynikach kontroli działalności reklamowej i sponsorskiej 206 nadawców radiowych przeprowadzonej w pierwszej połowie 2005 r.

pobierz dokument

Raport z monitoringu reklam emitowanych przez telewizję publiczną w pierwszym kwartale 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zawierały stereotypy dyskryminujące kobiety

pobierz dokument


Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie