WYKAZ DECYZJI DLA 222/K/2013-T


Numer decyzji 222/K/2013-T
Data decyzji 2013-07-19
Numer uchwaly 57/2013
Typ udzielenie koncesji na kolejny okres
Treść Udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji nr 442/2010-T, wydanej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym pod nazwą TV 6
Plik decyzji k222K_1.doc
Numer decyzji DR-508/2013
Data decyzji 2013-10-14
Numer uchwaly 449/2013
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 222/K/2013-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k222K_3.doc
Numer decyzji DR-557/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 482/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-222/K/2013-T z dnia 19 lipca 2013 r.
Plik decyzji k222K_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-12/2014
Data decyzji 2014-01-21
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmówić wstrzymania wykonywania dec. Nr DR-557/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. oraz dec. Nr 222/K/2013-T z dnia 19 lipca 2013 r.
Plik decyzji DR-122014.doc
Numer decyzji DR-68/2014-1/222/K
Data decyzji 2014-03-07
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 222/K/2013-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji DR-682014-1222K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-370/2014
Data decyzji 2014-12-09
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę warunków programowych rozpowszechniania programu TV 6 i ustalenie, że zakończenie postępowania nastąpi nie później niż w dniu 31 stycznia 2015 r.
Plik decyzji DR-3702014.doc
Numer decyzji DR-100/2015
Data decyzji 2015-05-19
Numer uchwaly 39/2015
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na zmianie charakteru programu z wyspecjalizowanego na uniwersalny i struktury gatunkowej programu
Plik decyzji DR-1002015.doc
Numer decyzji DR-181/2015
Data decyzji 2015-07-31
Numer uchwaly 194/2015
Typ uchylenie decyzji w części
Treść Uchylenie dec. Nr DR-047/2013 z dnia 16 lutego 2013 w części dot. odmowy zmiany pkt. II i IV w koncesji oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji w tej części
Plik decyzji DR-1812015.doc
Numer decyzji DR-180/2015
Data decyzji 2015-07-31
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DR-100/2015 z dnia 19 maja 2015 r.
Plik decyzji DR-1802015.doc
Numer decyzji DR-187/2015-2/222/K
Data decyzji 2015-08-05
Numer uchwaly 244/2015
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana koncesji w zakresie zapisów programowych (zmiana ppkt. 1 i 4 w pkt. I koncesji)
Plik decyzji DR-1872015-2222K.doc
Numer decyzji DR-175/2018-3/222/K
Data decyzji 2018-09-17
Numer uchwaly 61/2018
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych rozpowszechniania programu
Plik decyzji DR-1752018-3222K.doc
Numer decyzji DR-18/2021-4/222/K
Data decyzji 2021-01-12
Numer uchwaly 158/2020
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w związku ze zmianą przez Prezesa UKE rezerwacji na częstotliwości multipleksu drugiego dokonana w ramach tzw. procesu „refarmingu”
Plik decyzji DR-182021-4222K.pdf

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie