Publikujemy treść decyzji rozstrzygających postępowanie o MUX-1

07.09.2012
W zw. z wnioskami o udostępnienie do wiadomości publicznej treści decyzji rozstrzygających postępowanie koncesyjne dot. możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o możliwość umieszczenia go w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1) oraz decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym, w ślad za pisemnym uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 r. oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis, publikujemy treść przedmiotowych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja LUX VERITATIS nadała klauzulę poufności (tajemnica przedsiębiorcy) dokumentom złożonym w związku z postępowaniem koncesyjnym dotyczącym możliwości rozszerzenia koncesji o możliwość umieszczenia programu w sygnale MUX-1. W związku z wpływającymi do KRRiT wnioskami o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyzji wydanych w tym postępowaniu, Przewodniczący KRRiT wystąpił do Fundacji o wyrażenie zgody na udostępnianie zainteresowanym tekstu przedmiotowych decyzji oraz zwrócił się z pytaniem czy Fundacja wyraża zgodę na rezygnację z przysługującego przedsiębiorcy, ze względu na tajemnice przedsiębiorcy, prawa do ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prośba w powyższym zakresie została powtórzona w piśmie Przewodniczącego KRRiT z dnia 9 marca 2012 r.

Fundacja LUX VERITATIS nie nadesłała odpowiedzi na ww. pisma - tym samym nie wyraziła zgody na rezygnację z przysługującego przedsiębiorcy, ze względu na tajemnice przedsiębiorcy, prawa do ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy treści przedmiotowych decyzji pod kątem ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, KRRiT zdecydowała się na publikację decyzji po usunięciu treści zastrzeżonych przez Fundację LUX VERITATIS.

Usunięte treści zostały opatrzone następującym komentarzem:

Treść nie podlega udostępnieniu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), tj. ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy zastrzeżoną przez Fundację LUX VERITATIS.

 

Poniżej treść obu dokumentów:

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie